|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

Nereguli grave descoperite de Corpul de Control al premierului la pârtia de schi de la Voineasa (II) 

Partie_schi_Prahova

 

După cum am mai consemnat, în vara acestui an, o echipă de la Corpul de Control al primului-ministru a efectuat verificări amănunţite în legătură cu proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”. Continuăm astăzi să prezentăm câteva date din raportul privind concluziile echipei Corpului de Control, sublinindu-se faptul că a fost majorat preţul echipamentelor de transport pe cablu telegondolă (tronson 1 şi 2), prin interpunerea nejustificată a unor societăţi la care asociat sau acţionar era reprezentantul legal al executantului lucrărilor. Din anexa la procesul-verbal nr. 7/27 februarie 2014 transmis Corpului de control al primului-ministru de către Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a rezultat faptul că pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”, societatea Acomin SA a achiziţionat echipamente de transport pe cablu şi utilaje tehnologice (echipamente telegondolă tronson 1 şi 2 şi accesorii, teleschi, freză de zăpadă, snowmobile, utilaje de amenajare pârtie, etc.) în valoare totală de 55,2 milioane de lei, după cum urmează: de la Leitner GmbH Austria a achiziţionat echipamente în valoare de 6,83 milioane de lei; de la societăţile Quasar SA şi Quasar Industries SRL a achiziţionat echipamente în valoare de 47,4 milioane de lei; de la societatea Primavera Design SRL a achiziţionat echipamente în valoare de 974.000 lei. Din informaţiile transmise Corpului de control al primului-ministru de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în data de 6 martie 2014, în perioada derulării contractului, Dan Faur a fost administrator sai asociat atât la societatea Acomin SA, cât şi la societăţile Quasar SA şi Quasar Industries SRL. Acest aspect a fost confirmat şi prin procesele-verbale transmise Corpului de control al primului-ministru de către Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Timişoara, din care a rezultat faptul că între societăţile Quasar Industries, Quasar SA şi Acomin SA au existat relaţii de afiliere. Referitor la echipamentele de transport pe cablu telegondolă (tronson 1 şi 2) livrate de societăţile Quasar şi Quasar Industries către societatea Acomin SA, din documentele transmise Corpului de control al primului-ministru de către Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi de către Primăria comunei Voineasa, au rezultat următoarele aspecte: echipamentele de transport pe cablu telegondolă (tronson 1 şi 2) au fost achiziţionate iniţial de societăţile Quasar SA, respectiv Quasar Industries SRL de la Leitner GmbH Austria la preţul de 17,3 milioane de lei, respectiv la preţul de 13,36 milioane de lei; ulterior, echipamentele au fost livrate către societatea Acomin SA la preţul de 27,55 milioane de lei, respectiv la preţul de 17,5 milioane de lei, iar societatea Acomin SA le-a livrat Primăriei comunei Voineasa la preţul de 31 milioane de lei, respectiv de 19,73 milioane de lei, conform situaţiilor de lucrări depuse de executant. Potrivit actului constatator al Leitner SpA Italia emis de Camera de Comerţ, Industrie, Artizanat, Agricultură din Bolzano Italia, aceasta are ca obiect principal de activitate „Activitatea în domeniul industriei mecanice în general şi în special producţia de maşini şi instalaţii per uz industrial şi privat, producţia şi montarea de instalaţii de transport pe cablu”. De asemenea, potrivit aceluiaşi document, începând cu anul 2003, activitatea exercitată în mod predominant a constat în „Construcţia de instalaţii pe cablu şi transport urban, precum şi proiectarea, dezvoltarea şi funcţionarea de instalaţii eoliene”. Atât Leitner GmbH Austria, cât şi Leitner SpA Italia fac parte din Leitner Group. Potrivit documentelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Timişoara din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, utilajele destinate edificării telegondolei au fost livrate de la sediul Leitner SpA Italia, iar facturile au fost emise de către Leitner GmbH Austria. Deşi societatea Acomin SA s-a asociat cu Leitner SpA Italia, asociere care a depus oferta declarată câştigătoare în vederea realizării proiectului de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”, echipamentele de transport pe cablu telegondolă (tronson 1 şi 2) nu au fost achiziţionate direct de la producătorul extern, specializat în „producţia şi montarea de instalaţii de transport pe cablu”, ci prin intermediari, respectiv societăţile Quasar SA şi Quasar Industries SRL.

 

Acomin şi-a tras un „comision” de 20 milioane lei din vânzarea-cumpărarea echipamentelor de transport pe cablu

 

Potrivit raportului, echipamentele de transport pe cablu telegondolă (tronson 1 şi 2) au fost achiziţionate iniţial de societăţile Quasar SA şi Quasar Industries SRL de la Leitner GmbH Austria cu valoarea totală de 30,66 milioane de lei şi vândute cu valoarea totală de 45 milioane de lei societăţii Acomin SA. Ulterior, echipamentele de transport pe cablu telegondolă (tronson 1 şi 2) au fost vândute de societatea Acomin SA către Primăria Voineasa la preţul de 50,82 milioane de lei. Astfel, a rezultat o diferenţă de peste 20 milioane de lei între valoarea totală, fără TVA, a echipamentelor de transport pe cablu telegondolă (tronson 1 şi 2) vândute de societatea Acomin SA către Primăria comunei Voineasa şi valoarea totală, fără TVA, a echipamentelor achiziţionate în baza facturilor emise de Leitner GmbH Austria. Prin aceste vânzări succesive ale echipamentelor destinate edificării telegondolei a fost majorat preţul acestora prin interpunerea nejustificată a societăţilor Quasar SA, respectiv Quasar Industries SRL la care asociat sau acţionar a fost Dan Faur, administrator al societăţii Acomin SA. Aceste interpuneri nejustificate au avut drept consecinţă obţinerea unor sume cât mai mari de la Primăria comunei Voineasa, care, în fapt, reprezentau fonduri provenind de la bugetul statului, virate prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului având în vedere cofinanţarea nesemnificativă asigurată de unitatea administrativ-teritorială comuna Voineasa din bugetul local, mai puţin de 1%. Prin Hotărârea nr. 96/26 august 2010, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat asocierea între judeţul Vâlcea şi comunele Voineasa şi Vaideeni, întrucât dispoziţiile Anexei la HG nr. 120/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd Consiliul Local al comunei Voineasa ca autoritate responsabilă pentru proiect. În contractul de asociere dintre judeţul Vâlcea şi comunele Voineasa şi Vaideeni, Consiliul Judeţean Vâlcea a fost desemnat ca lider în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”. În acest sens, între Consiliul Judeţean Vâlcea, Consiliul Local al Comunei Voineasa şi Consiliul Local al Comunei Vaideeni a fost încheiat contractul de asociere nr. 8960/27 august 2010, potrivit căruia consiliile locale ale comunelor Voineasa şi Vaideeni urmau să participe la finanţarea proiectului prin asigurarea contribuţiei proprii conform prevederilor art. 3 din HG nr. 120/2010. Din nota de informare transmisă Corpului de control al primuiui-ministru de către Primăria Voineasa, rezultă faptul că în calitate sa de partener, Consiliul Local al comunei Vaideeni nu a participat la finanţarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”. În perioada 2010-2012, pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”, sumele transferate de la bugetul de stat către Consiliul Local Voineasa, precum şi sumele alocate din bugetul local al Primăriei Voineasa, au fost în cuantum de 94,95 milioane de lei, după cum urmează: în anul 2010, prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1145/15 martie 2010, a fost aprobată defalcarea sumelor alocate pentru anul 2010 de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism, prin transferul sumei totale de 4,85 milioane de lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului către Consiliul Local Voineasa; în anul 2011, în baza contractului de finanţare nr. 27/22 august 2011 şi a actelor adiţionale la acesta, prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2211/10 august 2011, a fost aprobat transferul sumei totale de 52,4 milioane de lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului către Consiliul Local al Comunei Voineasa; în anul 2012, în baza contractului de finanţare nr. 2/17 februarie 2012 şi a actului adiţional la acesta, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 81/17 februarie 2012 a fost aprobat transferul sumei totale de 37 milioane de lei din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului către Consiliul Local al comunei Voineasa (conform extrasului de cont din data 15.05.2012). În perioada 2010-2013, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”, Consiliul Local Voineasa a alocat din bugetul local suma de 700.500 lei.

– va urma –

(Petre Coman)

Leave a Response