|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Asociaţiile şi fundaţiile vor primi fonduri de la Primăria Râmnicului în condiţii mult mai stricte 

Ion Gigi Matei

La propunerea primarului interimar al Râmnicului, Ion Gigi Matei, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat săptămâna trecută revocarea HCL nr. 307 din 2013 referitoare la actualizarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local – Capitolul 67 „Cultură, recreere şi religie”. Conducerea Primăriei Râmnicului a descoperit că în ultima perioada, solicitările de finanţare primite de către primărie de la diverse asociaţii, fundaţii, cluburi sportive au fost cu precădere pentru finanţarea unor activităţi cu caracter curent sau pentru acoperirea unor cheltuieli de natură administrativă şi mai puţin pentru organizarea unor evenimente distincte, ce ar presupune un efort organizatoric şi, implicit, financiar, deosebit. De asemenea, s-a mai constatat ca regulamentul privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local – Capitolul 67 „Cultură, recreere şi religie”, aprobat prin HCL nr. 307/2013, nu conţine criteriile necesare pentru punctarea suplimentară a unor activităţi distincte, cu caracter de eveniment, acestea fiind tratate în acelaşi fel cu activităţile curente sau administrative ale solicitanţilor de sprijin financiar, fapt care face imposibilă evidenţierea primelor. Municipalitatea nu intenţionează să-şi asume un rol de tip „acţionar” în funcţionarea acestor entităţi, ci pe acela de sprijinire a unor iniţiative distincte, de anvergură, de natură a conferi comunităţii locale vizibilitate la nivel naţional şi internaţional, cu efect direct în creşterea atractivităţii pe toate planurile. Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere necesitatea adaptării regulamentului în sensul sprijinirii unor activităţi distincte, cu caracter de eveniment propuse de asociaţii, fundaţii, cluburi sportive etc. din domeniile învăţământului, culturii, sportului, religiei, artei, tineretului, Consiliului Local a decis revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 307 din 2013 referitoare la actualizarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local – Capitolul 67 „Cultură, recreere şi religie”, pentru ca, în perioada imediat următoare, compartimentele de specialitate din cadrul administraţiei locale sa aiba in vedere redactarea unui nou regulament si propunerea spre aprobarea Consiliului Local, in concordanta cu prevederile legislative in vigoare. Prin acte normative specifice, precum Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizica si sportul, Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, Ordonanţa de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, Hotararea nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, este prevăzută posibilitatea acordarii din bugetul local, a unui sprijin financiar pentru diverse activitati in domeniul invatamantului, culturii, sportului, religiei, artei, tineretului si promovării valorilor din domeniile respective. Potrivit prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, in bugetul local al unitatii administrativ teritoriale, s-a constituit capitolul 67 „Cultura, recreere si religie”, în care sumele alocate pot proveni atat din surse proprii sau sume in compensare din bugetul statului, cat si din donaţii şi sponsorizări.

(Petre Coman)

Leave a Response