|marți, mai 18, 2021
  • Follow Us!

Agenţia de Mediu Vâlcea a emis autorizaţia pentru IMA 1 din cadrul CET Govora, valabilă până în 2024 

cet_govora_orizontal

 

Prin Decizia nr. 1 din 5 mai 2014, semnată de directorul Agenţiei de Protecţie a Mediului Vâlcea, Alin Voicescu, s-a hotărât eliberarea autorizaţiei integrate de mediu pentru Instalaţia Mare de Ardere nr. 1 (IMA 1 – cazanele 3 şi 4) din cadrul CET Govora, autorizaţie valabilă până în anul 2024. S-a avut în vedere raportul de amplasament pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu nr. 16/4 septembrie 2006, elaborat de SC H&S Eco Consulting SRL Sibiu, SC Rionvil SRL Râmnicu Vâlcea şi SC Remat Vâlcea SA. Potrivit unui raport tehnic elaborat de cele trei firme, unitatea staţionară Instalaţia Mare de Ardere 1 a CET Govora este o unitate cu profil termoenergetic, având două cazane pentru producerea aburului (cazanele C3 şi C4). Activităţile desfăşurate în cadrul unităţii staţionare Instalaţia Mare de Ardere 1 din cadrul CET Govora sunt pentru producerea de agenţi termici sub formă de abur industrial. Unitatea IMA 1 a CET Govora are în componenţă următoarele obiecte: două cazane energetice cu capacitate de 420 tone/h, care utilizează drept combustibil gazul metan; instalaţii de evacuare a gazelor de ardere (coş nr. 2). Aceste instalaţii pot livra, în funcţie de cerinţele pieţei de desfacere, abur la 550 grade Celsius şi 140 bar. Activitatea unităţii staţionare Instalaţia Mare de Ardere 1 se desfăşoară în funcţie de cerinţele clienţilor stipulate în contractele de livrare, de regimul de exploatare (iarnă sau vară), de reparaţiile programate sau accidentale. În perioada funcţionării regimul este continuu. Instalaţia Mare de Ardere 1 poate funcţiona cu câte un cazan alternativ sau cu două cazane simultan. Numărul de angajaţi ai societăţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii staţionare IMA 1 din CET Govora este de 15. De la înfiinţarea unităţii Instalaţie Mare de Ardere 1 a CET Govora până în prezent, amplasamentul a fost folosit în acelaşi scop – producerea şi distribuţia energiei electrice şi termice. Ţinând cont de cele prezentate rezultă că substanţele vehiculate pe amplasament, de la constituirea unităţii staţionare a CET Govora şi până în prezent, sunt aceleaşi, datorită faptului că nu a avut loc schimbarea profilului de activitate. Concluziile acestor studii, referitoare la impactul IMA 1 a CET Govora asupra mediului, este că poluarea caracteristică activităţilor întreprinderii, este poluarea cu metale grele, sulfaţi, carbon organic şi hidrocarburi petroliere. Pentru analiza influenţei asupra solurilor din incinta CET Govora au fost realizate şapte profile, din care au fost analizaţi indicatorii metale grele. Valorile au fost comparate cu valorile normate de Ordinul MAPM nr. 756/1997, pentru categorii de teren cu folosinţă mai puţin sensibile. Pentru analiza influenţei asupra solurilor din exteriorul plaftormei CET Govora au fost realizate trei profile pe direcţia nordică, 8 profile pe direcţia sudică, 5 profile pe direcţia estică şi 6 profile pe direcţia vestică. Din aceste profile au fost analizaţi indicatorii metalelor grele şi sulfaţi. Concentraţiile de sulfaţi înregistrate induc o poluare nesemnificativã, deoarece nu este atins pragul de alertă în nici o probă analizată. Poluarea solului cu metale s-a investigat pe cele patru puncte cardinale. Impactul activităţii unităţii staţionare Instalaţia Mare de Ardere 1 a CET Govora asupra pânzei freatice este monitorizat trimestrial prin prelevarea de probe din cele 8 puţuri de observaţie din incinta platformei industriale şi analizarea calitativă a acestor probe la indicatorii: aspect sau culoare, temperatură, pH, conductivitate electrică, turbiditate, amoniac, calciu, cloruri, duritate totală, fier total, magneziu, reziduu fix, substanţe organice, sodiu şi sulfaţi. Având în vedere că CET Govora este producător de energie electrică şi energie termică, fiind furnizor de agent termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea şi de abur industrial pentru SC Oltchim SA şi SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, singura opţiune analizată de către proprietar (Consiliul Judeţean Vâlcea) este cea de menţinere în funcţiune a unităţilor staţionare IMA 1, IMA 2 şi IMA 3. Efectuându-se studii de piaţă s-a constatat necesitatea furnizării aburului industrial către clienţii tradiţionali, iar dezvoltarea acestora implică o majorare a producţiei de abur industrial. Dezvoltarea unităţii staţionare Instalaţia Mare de Ardere 1 a CET Govora ţine cont de această tendinţă de piaţă, în corelare cu respectarea cerinţelor legislaţiei de mediu. Propunerile de retehnologizare şi modernizare sunt transmise către Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru aprobarea strategiei de dezvoltare. Pentru aceasta, instalaţiile exploatate de unitatea staţionară Instalaţia Mare de Ardere 1 a CET Govora se vor conforma cerinţelor impuse de aquis-ul comunitar de mediu în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi a resurselor, încadrarea în valorile limită la emisie, managementul deşeurilor şi managementul situaţiilor de urgenţă. Pentru producerea de energie termică şi electrică, Instalaţia Mare de Ardere 1 utilizează ca materii prime gazele naturale (combustibili pentru cazanele C3 şi C4) şi apă demineralizată (alimentată din instalaţia de apă demineralizată a unităţii staţionare). Materiile prime şi auxiliare utilizate în procesele tehnologice prezintă alternative numai din punct de vedere al alegerii furnizorului. Auditul privind minimizarea deşeurilor este parte a auditurilor efectuate pentru verificarea menţinerii sistemului integrat de management calitate-mediu. Prin procedurile de sistem şi operaţionale implementate prin SMI se duce o politică de recuperare şi valorificare a deşeurilor valorificabile, cu efecte de minimizare a acestora. Unitatea IMA 1 din cadrul CET Govora utilizează apă demineralizată pentru completare în reţeaua de abur viu. Apa demineralizată este alimentată din reţeaua de apă demineralizată a instalaţiei pentru producerea, condiţionarea şi livrarea combustibililor, apei, energiei electrice şi termice a CET Govora. Cantitatea totala de apă consumată este de circa 69.500 mc în cazul unei funcţionări la capacitate a cazanelor C3 şi C4. În ultimii ani, cele două cazane au funcţionat pe perioade scurte de timp, fapt pentru care cantitatea de apă demineralizată folosită este cu mult mai mică. Producţia de agenţi termici se realizează cu ajutorul cazanelor C3 şi C4 alimentate cu gaze naturale. În urma arderii în cele două cazane a combustibilului (gaze naturale), apa demineralizată se transforma în abur viu. Apoi, aburul este debitat în bara comună de abur de 140 bar a IMA 1 pentru producerea, condiţionarea şi livrarea combustibililor, apei, energiei electrice şi termice a CET Govora. Poluanţii emişi în aer, din cadrul procesului de producere a energiei termice şi electrice, sunt oxizii de azot, dioxidul de sulf, pulberile, monoxidul de carbon şi dioxidul de carbon. Mediile lunare ale valorilor măsurate în anul 2012 (în perioadele de funcţionare) nu indică depăşirea valorilor-limită de emisie la indicatorii dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi.

(Petre Coman)

Leave a Response