|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

Prefectul Mircea Nadolu trebuie să ia lecții de lingvistică țigănească 

mircea nadolu

Prefectul Mircea Nadolu a organizat zilele trecute şedinţa ordinară de lucru a Grupului de lucru mixt pentru romi, care a avut loc la sediul Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea. Ordinea de zi a cuprins: măsuri şi acţiuni cu impact pozitiv asupra participării şcolare şi a creşterii calităţii educaţiei copiilor romi – a prezentat doamna Cocoş Gabriela, inspector şcolar, ISJ Vâlcea; măsuri de promovare a sănătăţii şi creşterea accesului cetăţenilor de etnie romă la serviciile de sănătate publică – a prezentat doamna Gândăcioiu Cristina, doctor DSP Vâlcea. Au participat membrii Grupului de lucru mixt pentru romi, presa şi lideri locali ai comunităţilor de romi, alţii decât cei nominalizaţi prin OP 42/2014. Au fost identificate mai multe priorităţi: creşterea numărului de mediatori sanitari şi şcolari în cadrul comunităţilor de romi (mediatori sanitari la Drăgăşani, Bujoreni, mediatori şcolari la Laloşu, Racoviţa, Lungeşti, iar la Bujoreni, va fi angajat cât de curând un mediator sanitar, postul fiind solicitat la Ministerul Sănătăţii); implicarea ONG-urilor în colaborare cu instituţiile publice în identificarea unor surse de finanţare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale romilor şi promovarea unor modele de bună practică în rândul comunităţii rome; angajarea expertului pentru romi în cadrul Instituţiei Prefectului Vâlcea (în acest sens au făcute demersuri la Ministerul Afacerilor Interne pentru deblocarea postului); identificarea numărului real de persoane de etnie romă din judeţ pentru a putea solicita posturi de mediator şcolar sau sanitar precum şi de expert local; identificarea liderilor recunoscuţi de către comunităţile de romi care să reprezinte aceste comunităţi, care să poată să semneze protocoale cu autorităţile publice sau alte organizaţii; informarea Inspectoratului Şcolar Vâlcea de către fiecare şcoală din judeţ, în ceea ce priveşte semnarea acordurilor de parteneriat pentru proiectele înaintate pentru finanţare; campanii de informare cu privire la avantajele pe care le pot avea cetăţenii de etnie romă dacă se declară romi (creşterea nr. de mediatori, locurilor la liceu, etc.); implicarea cetăţenilor romi înstăriţi în acte de caritate faţă de semenii lor; comasarea posturilor de expert local, mediator sanitar şi mediator şcolar într-un singur post care să fie activ în fiecare comună şi oraş din judeţ, în prezent, din cauza lipsei fondurilor, foarte puţine localităţi îşi permit să angajeze 3 persoane care să se ocupe de integrarea etniei rome. Au fost propuse următoarele: invitarea primarilor din comunităţile cu etnici romi la şedinţele GLMR (Racoviţa, Câineni, Brezoi, Bujoreni, Dăeşti, Călimăneşti, Rm.Vâlcea, Frânceşti, Băbeni, Vaideeni, Horezu, P.Măglaşi, Mihăeşti, N.Bălcescu, Drăgăşani, Ştefăneşti, Creţeni, Scundu, Ocnele Mari, Alunu, Buneşti, Bărbăteşti, Grădiştea, Muereasca); următoarea şedinţă va fi organizată la începutul lunii aprilie; trimiterea comisiei de control  la Racoviţa pentru a verifica măsurile luate pentru rezolvarea problemei cu apa potabilă.

Leave a Response