|marți, iulie 5, 2022
  • Follow Us!

Comunele Nicolae Bălcescu şi Stoileşti se confruntă cu mai multe zone de risc 

topire zapada

 

Zilele trecute, conducerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea a dispus deplasarea, în regim de urgenţă, a unei comisii de specialişti în comunele Nicolae Bălcescu şi Stoileşti, în vederea monitorizării şi evaluării zonelor de risc de pe raza acestor localităţi. Comisia formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, Consiliului Judeţean Vâlcea, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi ai autorităţilor locale a constatat, în teren, următoarele: în comuna Nicolae Bălcescu, au fost identificate două situaţii deosebite, respectiv în satul Corbii din Vale pe drumul comunal DC 34, Rotărăşti – Corbi, în punctul „La Izvoare”, s-a produs o alunecare de teren, într-o  zonă cu declivitate mare, ce a afectat platforma drumului pe o lungime de circa 50 metri, circulaţia auto fiind întreruptă. La nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă au fost dispuse primele măsuri cu caracter  temporar (umplere cu agregate minerale) pentru refacerea platformei şi reluarea circulaţiei auto. Alunecarea de teren este activă, se desfăşoară într-o zonă cu exces de umiditate (izvoare de coastă), ceea ce impune efectuarea unor lucrări de stopare a fenomenului de alunecare şi consolidare în variantă definitivă a infrastructurii drumului. Aceste soluţii de stabilizare a perimetrului alunecat vor fi puse în evidenţă într-un studiu hidro-geotehnic  întocmit de către o persoană autorizată. În satul Mîngureni, pe drumul sătesc cu acelaşi nume, în punctul “La Râpă” s-a produs o alunecare de teren cu caracter regresiv, ce a afectat parţial platforma drumului, autoritatea locală intervenind prin dislocarea materialului din versant şi refacerea lăţimii drumului. Aceste măsuri au caracter provizoriu, platforma drumului putând fi afectată prin reactivarea alunecării de teren în perioadele cu precipitaţii. Pentru refacerea în variantă definitivă a platformei drumului, se impune efectuarea unui studiu geotehnic de specialitate care să pună în evidenţă soluţii de stopare a fenomenului de alunecare şi consolidare a perimetrului alunecat. Până la efectuarea studiilor geotehnice propuse, administratorul drumului va lua măsuri de semnalizare a zonelor afectate şi va monitoriza, prin Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, alunecările de teren menţionate mai sus.

În comuna Stoileşti, în satul Izvoru Rece, apele pârâului Stăneasca, urmare creșterilor de debite înregistrate în ultima perioadă (topirea stratului de zăpadă), au afectat calea de acces  spre gospodăriile din satul cu același nume pe sectoarele în care aceasta se suprapune cu albia minoră a pârâului. Pentru refacerea accesului spre gospodăriile populației se impune decolmatarea, reprofilarea albiei în zonele critice și refacerea căii de acces. Valoarea estimativă a acestor lucrări se ridică la suma de 150.000 lei. În satele Malu și Vlădulești, apele pârâului Ursana, urmare creşterilor de debite înregistrate în ultima perioadă, au afectat căile de acces spre gospodăriile din satele cu același nume, pe sectoarele în care acestea se suprapun cu albia minoră a pârâului. Pentru refacerea accesului spre gospodăriile populației se impune decolmatarea, reprofilarea albiei în zonele critice și refacerea căilor de acces. Valoarea estimativă a acestor lucrări se ridică la suma de 100.000 lei. Fenomenele de alunecare descrise mai sus vor fi prezentate într-o viitoare şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea.

Leave a Response