MASONERIA și mișcarea sionistă împotriva României

luni, 18 noiembrie 2013

Definiţia francmasoneriei Francmasoneria este o organizaţie secretã, o perfidã conspiraţie mondialã cu scopuri malefice ascunse (singura organizaţie politicã ce foloseşte în rãu energiile naturii, prin ritualuri de magie neagrã şi prin invocarea forţei Satanei), care urmãreşte sã stãpâneascã într-un mod tiranic oamenii acestei planete (consideraţi simple animale cu faţã umanã), prin instaurarea pânã la sfârşitul secolului a unei aşa zise Noi Ordini Mondiale, în realitate noul haos al Satanei.

Francmasoneria este de fapt condusã din umbrã de mişcarea Sionistã prin intermediul aşa-zisului Guvern ultrasecret “invizibil” al Terrei numit şi Majestic 12 şi prin Marea Lojã Mamã şi Consiliul Suprem (formate numai din membri sionişti) B’NAI B’RITH. Mişcarea sionistã este formatã din magnaţi evrei, adevãraţii bogãtaşi ai Pãmântului, care controleazã la ora actualã într-un mod diabolic finanţele şi aurul lumii. Membrii mişcãrii Sioniste utilizeazã tehnici subtile de magie neagrã, se închinã Satanei şi cu o inteligenţã diabolicã stabilesc ierarhii ale rãului între state şi puteri militare, organizeazã blocade economice şi de orice alt tip asupra ţãrilor care îşi apãrã independenţa ameninţatã, adesea ocupã teritorii şi ţãri, creeazã conflicte interetnice în urma cãrora fãrâmiţeazã ţãri (vezi tragedia din Yugoslavia pe care vor sã o realizeze şi în România prin conflicte interetnice şi interreligioase în Transilvania, sã nu uitãm evenimentele din martie 1990 de la Târgu-Mureş); francmasonii folosesc metode foarte perverse: şantaj economic, politic, militar, informaţional, mani*****rea unor întregi naţiuni prin metode clasice (propagandã deschisã, corupţie, şantaj şi prin tehnici de rãzboi psihologic: intoxicarea cu informaţii false, pervertirea conştiinţelor omeneşti, dirijarea intereselor unor naţiuni şi popoare în direcţii contrare intereselor proprii, semãnarea urii şi dezbinãrii între cetãţenii aceleiaşi naţiuni sau între popoare diferite). Pentru a realiza acest plan diabolic, mişcarea Sionistã a elaborat în 1897 la Congresul masonic mondial din Elveţia, 24 de procese verbale cunoscute sub numele de “Protocoalele înţelepţilor Sionului”. Deşi francmasonii susţin în mod pervers cã aceste protocoale sunt false şi au fost fãcute de cei care vor sã denigreze francmasoneria, totuşi este evident pentru orice om inteligent cã ele sunt reale pentru simplul motiv cã tot haosul actual al omenirii confirmã în mod izbitor în cele mai mici amãnunte ideile Protocoalelor, care constituie chiar planul fundamental de acţiune al Francmasoneriei, elaborat cu o inteligenţã diabolicã de “înţelepţii Sionului” în aceste 24 de protocoale încã din 1897. Este evident cã nu este vorba de o simplã coincidenţã şi cã aceste protocoale stau la baza acţiunilor mişcãrii Sioniste care conduce şi coordoneazã în realitate toate lojile masonice şi reprezintã de fapt ce vrea sã spunã sloganul masonic “Prin haos la ordine”.
Ideile fundamentale ale protocoalelor sunt:
1. Francmasonii nu admit alt drept decât cel al forţei; “liberalismul” propagat de ei printre creştini a distrus religia creştinã şi autoritatea statului.
2. Aurul a intrat în mâinile mişcãrii Sioniste şi cu ajutorul lui aceasta a acaparat presa, dominând opinia publicã ce comandã guvernele în statele aşa-zis democrate.
Membrii mişcãrii Sioniste sunt numiţi în cercurile lor: “iluminaţi”, “înţelepţi”, “eminenţe cenuşii”, “big-Brother”, “guvern ultra-secret din umbrã”. Datoritã faptului cã francmasoneria acţioneazã ca o societate secretã (deşi francmasonii susţin cã francmasoneria nu este secretã ci doar “discretã”) manipulând din umbrã masele de oameni prin guvernele marionetã pe care le instaleazã la conducerea tuturor ţãrilor, pentru cã în spatele tuturor lojilor masonice se aflã membrii mişcãrii Sioniste (necunoscuţi de marile mase), pentru cã în faþa oamenilor sunt împinşi oameni politici care respectã numai condiţiile impuse din umbrã de membrii mişcãrii Sioniste infiltraţi sub nume adaptate poporului respectiv în toate partidele politice (indiferent de culoare şi orientare) şi pentru cã se folosesc de sloganuri ca: “democraţie, libertate, fermitate, egalitate” în spatele cãrora se ascund cele mai mari crime şi fãrãdelegi W. Churchill a definit mişcarea Sionistã şi francmasoneria “Fiarã fãrã chip”.
Membrii mişcãrii Sioniste pentru a rãmâne în umbrã înfiinţeazã în toate ţãrile din lume loji masonice, le mãresc neîncetat numãrul, atrag în ele personalitãţi ce pot urca sau sunt deja în funcţii publice folosindu-se de setea de putere şi de bani a acestora sau de naivitatea lor. Aceste loji sunt dirijate cu o inteligenţã diabolicã din umbrã de o administraţie centralã, pe care numai membrii Sionişti o cunosc. Ei merg pe principiul cã nimeni nu se poate lupta cu o “putere necunoscutã”. Masonii nesionişti, indiferent de rasã, naţionalitate şi funcţie folosesc drept paravan ţi sunt pionii de sacrificiu (aşa cum a fost masonul Ceauşescu şi alţi lideri politici sacrificaţi) pentru masonii Sionişti şi scopurile lor malefice ascunse. Planul de acţiune al celor 13 lideri Sionişti care se închinã diavolului este pentru toţi ceilalţi “fraţi masoni” un secret.
2.
Originea francmasoneriei
Masoneria este una dintre cele mai vechi organizaţii malefice care existã pânã în zilele noastre. În urma unor sãpãturi fãcute în 1888, în Libia, s-au gãsit foi de papirus în care se menţioneazã date despre întruniri secrete de tip masonic, înainte de Hristos. Masonii, organizaţi în bresle, au ajutat la construirea templului lui Solomon. De asemeni, s-au gãsit informaţii despre masoni şi în scrierile necrologice din Egipt. Masonii, încã de pe atunci, foloseau limbaje secrete pentru a comunica unii cu alţii, embleme, cifre (3, 6, 13, 33, 666). Cel mai important simbol era un şorţ scurt care a fost înlocuit cu o blãniţã albã de miel în timpul preoþilor din Melchisedec.

Strãmoşii mişcãrii Sioniste de astãzi sunt fariseii care l-au rãstignit pe Iisus.
Mod de organizare
Francmasoneria este organizatã în loji care au diferite denumiri şi aparent se luptã între ele. Astfel putem întâlni denumiri ca Francmasonii fãrã şorţ, Lojile albastre, Grand Orient, Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, Loja Naţionalã Românã, Loja militarã Cairo, loji parlamentare, loja italianã Propaganda Due, Rotary Club, Lions Club, Ritul York, Clubul celor 500, Clubul de la Roma, B’NAI B’RITH, Consiliul celor 33, Consiliul celor 13, Majestic 12, etc.
În realitate toate aceste loji şi grupãri masonice sunt conduse la vârf de elita mişcãrii Sioniste într-un mod atât de diabolic încât nimeni din aceste loji masonice nu cunoaşte adevãratul plan satanic al celor care-i conduc din umbrã.
4.
Scopuri
Scopul declarat al francmasoneriei este de a ajuta umanitatea, de a face fapte caritabile, filantropice.
Scopul ascuns cunoscut doar de liderii mişcãrii Sioniste este de a omorî 5 miliarde de oameni pentru a-i putea controla pe cei care rãmân şi pentru a-i exploata dupã cum doresc aceşti lideri Sionişti. Asta înseamnã de fapt sloganul “Noua Ordine Mondialã”!
Înţelegerea acestor aspecte cutremurãtoare vã va ajuta sã deveniţi lucizi, sã vã exprimaţi liber şi total necondiţionat opţiunile, sã deveniţi stãpâni pe propriile dumneavoastrã vieţi ţi sisteme de valori. Dacã veţi deveni lucizi, vã veţi putea opune printr-o rezistenţã pasivã refuzând sã faceţi jocurile satanice care servesc scopurilor monstruoase urmãrite de Francmasonerie în aceastã ţarã.
Puţini sunt la ora actualã aceia care ştiu cã mai mereu în spatele oricãror guverne oficiale se gãsesc şi acţioneazã, nebãnuite, din umbrã, grupãri francmasonice secrete care le dubleazã şi le manipuleazã în scopurile lor planetare îngrozitoare. Tãcerea francmasonilor şi ignoranţa noastrã, ambele la fel de vinovate, îi ajutã din plin pe francmasoni sã ne scufunde şi mai mult într-o infernalã prãpastie.
Scopul ascuns al Francmasoneriei este dominaţia asupra întregii planete, întemeierea unei republici mondiale cu desãvârşire laicã, condusã de francmasoni cu o omenire îndobitocitã de mizerie şi de patimile inferioare dezlãnţuite. Scopurile principale pe care ei intenţioneazã sã le realizeze pânã în anul 2050, sub numele generic de Noua Ordine Mondialã, sunt:
1) Stabilirea unei Noi “Ordini” Economice Internaţionale, sub directul control al unui organism francmasonic mondial.
2) Stabilirea şi impunerea necondiţionatã a unui guvern mondial francmasonic care va fi mani*****t din umbrã de Noua Ordine Mondialã.
3) Stabilirea viitoarelor State Unite ale Europei ca aşa-zisã naţiune dominantã, guvernatã de guvernul mondial.
4) Alegerea şi impunerea unui rege planetar unic, iniţiat de maeştrii francmasoni, pentru a conduce guvernul mondial.
5) Crearea şi promovarea unei aşa-zise “religii mondiale” care va coordona toate religiile pãmântului (“religia” satanicã) care va avea în frunte un fel de pontif mondial.
Fragmente din Protocoalele maeştrilor francmasoni:
1. Aurul este o putere irezistibilã. Mânuit de experþi va fi totdeauna cel mai util instrument pentru cei care îl au şi obiectul invidiei celor care nu-l au. Cu aur poţi cumpãra cele mai nestãpânite conştiinţe, poţi fixa valoarea tuturor lucrurilor, preţul tuturor produselor, poţi finanţa împrumuturi cãtre state şi apoi ai statele la dispoziţie.
2. Deja principalele bãnci, bursele întregii lumi, creditele tuturor guvernelor sunt în mâinile noastre.
3. Cealaltã mare forţã este presa, repetând fãrã încetare anumite idei, presa reuşeşte ca în cele din urmã sã le impunã de parcã ar fi fapte reale. Televiziunea, arta, învãţãmântul, toate aflate în mâinile noastre ne aduc servicii asemãnãtoare ajutându-ne sã inoculãm în mintea oamenilor ceea ce noi dorim.
4. Lãudând într-una democraţia, îi vom diviza pe creştini în partide politice, le vom distruge unitatea naţionalã, vom semãna peste tot discordie. Reduşi la neputinţã, se vor prosterna în faţa LEGII BÃNCILOR NOASTRE.
5. Îi vom împinge pe creştini la rãzboi, exploatând mândria şi prostia lor, iar noi vom trage profite. Se vor masacra reciproc şi vor face loc unde sã ne punã oamenii noştri.
6. Moşia totdeauna a însemnat influenþã şi putere. Von fãrâmiţa marile domenii teritoriale în numele dreptãţii sociale şi al fraternitãţii. Vom împãrţi fragmentele la ţãrani, care le doresc din tot sufletul, şi care curând ne vor fi datornici, ca urmare a costului de producţie. Capitalul nostru ne va face stãpânii lor. Atunci noi vom deveni marii latifundiari şi stãpânirea asupra pãmântului ne va consolida puterea.
7. Cu aur şi linguşeli vom câştiga proletariatul care se va angaja singur sã distrugã capitalismul creştin. Le vom promite muncitorilor salarii pe care nici nu le-au visat, dar vom ridica şi preţul celor necesare pentru trai, astfel încât profitul nostru va fi şi mai mare. Astfel vom pregãti revoluţii pe care le vor face creştinii inconştienţi şi al cãror fructe le vom culege noi.
8. Vom ataca şi le vom batjocori preoţii, fãcându-i ridicoli, apoi odioşi, distrugându-le religia şi atunci vom fi stãpâni pe sufletul lor.
9. Monopolizând învãţãmântul, vom avea în mâna noastrã mijlocul prin care vom forma minţile copiilor dupã cum ne convine nouã.
10. Umflaţi de ambiţie şi vanitate, conducãtorii politici se înconjoarã cu lux şi armate. Le vom pune la dispoziţie toţi banii de care are nevoie nebunia lor, şi astfel îi vom conduce de cãpãstru.
11. Nevoia zilnicã de pâine îi va face pe oameni sã tacã, iar prin diferitele concursuri de Loto, sport, artã, frumuseţe etc., adormiţi şi hipnotizaţi de cuvântul magic progres, aceştia vor fi astfel distraşi şi îndepãrtaţi de la problemele grave lãuntrice sau politice consumându-şi zi de zi în mod haotic şi inutil un imens şi preţios capital de energie psihomentalã pe care îl vor investi, spre exemplu, în frenezia unui steril meci de fotbal.
12. Baroul trebuie sã fie demoralizat, instituţiile publice trebuiesc compromise iar spionajul şi turnãtoria trebuie sã fie cultivate în mod sistematic.
13. Prestigiul persoanelor publice care sunt orientate în mod benefic şi divin trebuie sã fie în mod sistematic desfiinþat ca şi propria lor fiinţã prin atentate, calomnii, denigrare sau folosind alte cãi ascunse.
14. Crizele economice mondiale sunt în mod intenţionat întreţinute de cãtre mişcarea Sionistã cu scopul de a retrage banii din circulaţie, determinând astfel guvernele sã facã împrumuturi externe uriaţe cu dobânzi mari pentru a fi pe deplin la discreţia elitei Sioniste.
* * *
Acestea sunt câteva elemente sintetizate din Protocoalele Maeştrilor Francmasoni stabilite în cel mai mare secret în 1897 la Bassel cu ocazia Congresului Mondial al Francmasoneriei. Ele au strãpuns cortina misterului şi secretului, fiind dezvãluite chiar de cãtre unii masoni care, pe patul de moarte, îngroziţi de fãrãdelegile fãcute şi de iminenţa Judecãţii Divine, şi-au mãrturisit crimele înainte de a muri. Odatã dezvãluite, francmasonii au urmãrit sã inoculeze ideea cã acestea ar fi false, fiind o investiţie menitã sã discrediteze francmasoneria mondialã. Însã, argumentul zdrobitor în favoarea autenticitãţii protocoalelor, la îndemâna oricãrui om inteligent care gândeşte şi ştie sã priveascã în jurul sãu, este cumplita realitate pe care o trãim astfel cu toţii în ţara noastrã şi pe întreaga planetã. O simplã coincidenţã?! Poate pentru cei ce doresc sã rãmânã în obscuritatea ignoranţei. Pentru oamenii treji este de fapt o realitate zguduitoare pe care trebuie sã o oprim neîntârziat prin forţa cunoaşterii, fermitatea deciziei şi curajul acţiunii.

INFORMAŢI-VÃ, REFLECTAŢI,
ALEGEŢI ŞI ACŢIONAŢI!
ÎNCÃ MAI ESTE TIMP!
5.
Sloganuri francmasonice
“Prin haos la ordine”
“Politica şi morala nu trebuie sã aibã nimic comun”
“Dreptul constã în forţã”
“Toţi pentru unul şi unul pentru toţi”
“Scopul francmasonic justificã întotdeauna mijloacele”
“Democraţie, libertate, egalitate, fraternitate”
“Dreptul trebuie sã fie al celui mai tare”
“Mulţimea este oarbã şi de aceea poate sã fie uşor mani*****tã de francmasoni”
“Creştinii sunt în general naivi, proşti şi mici”
“Libertatea este o idee himericã”
“Oamenii politici creştini sunt nişte pãpuşi de paie în mâinile maeştrilor sionişti”
“Nevoia pâinii zilnice îi dreseazã gradat pe oameni”
6.
Modalitãţi de realizare a scopurilor ascunse în urmãtoarele domenii:
ECONOMIC
Mişcarea Sionistã care conduce din umbrã toate lojile masonice (chiar dacã aparent acestea se luptã între ele pentru supremaţie) acţioneazã prin sistemul bancar mondial sionist Rotschild/ Rockeffeller pentru îmbogãţirea fãrã limite şi fãrã scrupule a membrilor sionişti şi sãrãcirea celorlalţi oameni, indiferent de rasã şi naţionalitate. Iatã ce spune în acest sens unul din liderii masoni sionişti David Rockeffeller: “Suntem în pragul unei transformãri globale. Trebuie sã declanşãm o crizã majorã (economicã, militarã, politicã, socialã, educativã, religioasã) şi toate naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondialã.” Mişcarea Sionistã prin lojile masonice infiltrate în toate ţãrile lumii sub diferite nume şi mãşti urmãreşte sã aibã controlul total asupra finanţelor lumii. Pentru aceasta creeazã mari monopoluri particulare (Rotschild, Rockeffeller) care sã fie rezervoarele imenselor bogãţii ale lumii, provoacã crize economice ca sã destabilizeze statele lumii sustrãgând banii depuşi acolo, acumuleazã mari capitaluri private care au fost sustrase din circuitul bancar al statelor silind astfel aceste state sã ia bani de la Banca Mondialã, F.M.I. (instituţii create organizate şi coordonate de mişcarea Sionistã) sub formã de credit şi sã accepte condiţii aberante care duc statele respective la haos. Creditele impuse de F.M.I. împovãreazã statele cu procente imense care le transformã în sclavi fãrã voinţã.
Nu întâmplãtor, pe clãdirea FMI este aşezat simbolul satanic, 666! Acest aspect demonstreazã o datã în plus cã planurile satanice inspirã şi susţin activitatea FMI.
În ziarul “Jurnalul Naţional” din 27.02.1997 profesorul universitar Ilie Bãdescu, preşedintele Asociaþiei Sociologilor din România afirmã: “Dupã ştiinţa mea nu existã nici o ţarã care aflatã în Crizã economicã sã fi reuşit relansarea cu ajutorul FMI şi Bãncii Mondiale! În condiţiile în care Guvernul va face cum a anunţat, o privatizare prin vânzare necondiţionatã de întreprinderi se va produce în momentul respectiv o foarte rapidã şi primejdioasã înstrãinare a unei pãrţi din averea naţionalã fãrã posibilitatea ca vreodatã sã se mai poatã interveni pentru recuperarea acestei pãrţi înstrãinate. Noi vom fi debitori pentru cã împrumutãm, cãutãm capitaluri şi alţii vor fi creditorii noştri. Deci se creeazã o situaţie de dependenţã prin decalaj nou, suntem din nou la periferia metropolei. Soluţia trebuie cãutatã înãuntru în forţele proprii, prin noi înşine.”
Tot în ziarul “Jurnalul Naţional” din 21.05.1997, profesorul universitar Dr. Gheorghe Ciulbea, specialist în gândire politicã şi istorie a gândirii economice afirmã: “FMI, Banca Mondialã, BIRD şi BERD vor sã transforme România într-o neocolonie. Actuala conducere a ţãrii nu are habar de doctrinele economice, decide şi acţioneazã dupã cum o taie capul, dupã interesul zilei şi al forţei sociale pe care o reprezintã. USD-iştii lui Roman şi UDMR-iştii aşteaptã ordinele strãinãtãţii pentru a le aplica în România, iar România se îndreaptã irevocabil spre economia de piaţã tipicã unei ţãri arabe sau africane. Cu alte cuvinte situaţia de neocolonie a Occidentului. Economia liberã de piaţã este astãzi un nonsens în America şi aiurea pentru cã cei care grãbesc fãrã discernãmânt reîntoarcerea la piaţa liberã de tip Smith greşesc în aşa mãsurã încât starea lor mintalã dovedeşte un caz clinic. Ei vor ceva ce nu mai existã în Occident, ceva ce nici nu ar putea fi tolerat şi care nu are puterea de a supravieţui. Aceste orientãri se transpun la noi în ţarã în domeniul privatizãrii, politicii industriale, agrare şi terminând cu acelea ale inflaţiei şi ale nivelului de trai. Este vorba de “reforma” româneascã!”
În ziarul “Jurnalul Naţional” din 3.04.1997 profesorul universitar, Dr. Ioan Radu, pãrintele informaţiei manageriale afirmã: “Criza managerialã promoveazã în România o economie de Piaţa Obor. Recent a apãrut o carte numitã scrisã de trei mari economişti ai lumii, editatã în 1995. Aceastã carte criticã şi prezintã greşelile ce se fac într-un program de guvernare în ţãrile Europei Centrale şi de Est. În aceastã carte se criticã tocmai obiectivele principale ale programului Ciorbea. Doresc sã atrag acest semnal de alarmã: Trei mãsuri forte – liberalizarea totalã a preţurilor, eliminarea subvenţiilor şi atragerea cu orice preţ a capitalului strãin sunt eficiente doar în situaţia în care piaţa internã este stabilã şi în al doilea rând managementul microeconomic este bine înregistrat. În caz contrar, spun cei trei specialişti, riscãm sã cumpãrãm produse fãrã alternativã. Altã problemã: Cum se justificã creşterea preţurilor din domeniul transportului? Nu a crescut calitatea serviciilor, nu au crescut nici lefurile salariaþilor. Atunci unde sunt banii? Altã problemã: Eu ca profesionist în management nu accept ideea domnului ministru al Telecomunicaţiilor conform cãreia, dacã în Occident cheltuielile pentru un abonat sunt de 2,8 dolari trebuie sã ajungem şi noi la acest nivel. De ce?! Poate cã noi putem sã avem aceleaşi servicii la un preţ mai mic. Sau dacã nu putem, explicã! Dar asta nu este explicaţie trebuie sã ajungem la acelaşi preţ cu ei! E ca şi când ai spune: Aşa vreau eu!”
În ziarul “Jurnalul Naţional” din 16.05.1997 profesorul universitar, Dr. Paul Bran, rectorul ASE afirmã: “La nivelul Guvernului nu se cunoaşte suficient situaţia din economie. FMI practicã metoda asta, repet, şi în alte zone. Este ca şi când un om bolnav nu vrea sã se opereze, îl iei de pe stradã şi îl operezi cu forţa. Nu ştii dacã scapã, dar operaţia trebuia, dupã pãrerea ta fãcutã. Aşa s-a procedat şi cu noi: eu nu spun cã ne-au bãgat într-un experiment ci hai sã o numim etuvã.”
În ziarul “Jurnalul Naţional” din 11.06.1997 se afirmã: “Dinu Patriciu nu crede în politicile FMI şi ale Bãncii Mondiale. Peste tot pe unde au fost aplicate, aceste politici au fost falimentare şi au împiedicat dezvoltarea capitalului autohton. Ele nu sunt o soluţie pentru România. Un program de guvernare bazat pe politicile impuse de aceste organisme internaţionale nu poate da rezultate în România. Potenţialul ţãrii precum şi mãsurile liberale ce pot fi luate pentru a stimula politica autohtonã spre a deveni partenerã a capitalului strãin pot fi mult mai eficiente decât o astfel de abordare. România nu se poate descurca fãrã infuzia de capital strãin dar se poate descurca fãrã semnalul dat de FMI şi Banca Mondialã.”
În ziarul “Jurnalul Naţional” din 26.02.1997 profesorul universitar Ilie Bãdescu, preşedintele Asociaţiei Sociologilor din România afirmã: “Guvernul Ciorbea va rezista atâta vreme cât se va menţine starea de confuzie. Unul dintre instrumentele cele mai eficiente de a guverna po*****ţii aflate în situaţii limitã este sã le arunci în dezordine, în haos, în confuzie totalã. Experienţa terapiei de şoc izvorâtã tot dintr-o concepţie monetaristã de reformare în Brazilia a fãcut un dezastru. Adicã, noi sã fim tari, sã reuşim sã controlãm totul, noi facem reforma, voi acceptaţi-o! – este gândirea pe care o are la ora actualã Guvernul Ciorbea. Se laudã cã sunt implicaţi specialişti români iar pe de altã parte se laudã cã au fãcut conceptul de reformã cu specialişti strãini. Sã spui cã “reforma noastrã este ultima salvare a României” este inadmisibil. Este o concepţie soteriologicã de tip parareligios înspãimântãtoare. Asta este o gândire de tip apocaliptic. Cum adicã?! Sã mã convingi tu pe mine cã tu, guvern, vii sã mã salvezi! Tu guvern şi clasã politicã vii sã mã salvezi pe mine, naţiune, popor cu 2000 de ani de istorie?! Este o concepţie mesianicã, de tip neoleninist, şi foarte periculoasã.”
În “Jurnalul Naţional” din 22 aprilie 1997 Preşedintele Comisiei de agriculturã din Senat, Triţã Fãniţã afirmã cã: “Subarendarea pãmântului de cãtre strãini poate face iobagi din ţãranii români. Ei (strãinii) pot arenda suprafeţe mari de teren pe care apoi îl pot subarenda ţãranilor, fãcând din aceştia iobagi.”
Este evident cã se urmãreşte ca prin condiţiile aberante impuse de FMI, Banca Mondialã, Uniunea Europeanã şi NATO sã se creeze haos în aceastã ţarã! Ne întrebãm de ce sunt acceptate aceste condiţii de cei care au jurat cã vor apãra interesele şi integritatea României?
Ceea ce se urmãreşte sã se realizeze la ora actualã în România de cãtre mişcarea Sionistã prin oamenii politici cooptaţi în francmasonerie s-a realizat în anii trecuţi în Grecia. La ora actualã, întreprinderile greceşti care au fost cumpãrate de investitori strãini (mani*****ţi de mişcarea Sionistã) sunt închise şi Grecia a devenit piaţã de desfacere pentru produsele realizate în exteriorul ţãrii!
Pentru a se îmbogãţi membrii mişcãrii Sioniste acţioneazã dupã principiile urmãtorului sistem:
1. creeazã conflicte şi chiar rãzboaie (rãzboiul de secesiune din America, primul rãzboi mondial, al doilea rãzboi mondial, rãzboiul din Vietnam, rãzboiul din Golful Persic, rãzboiul din Iugoslavia) în care creştinii (goimii sau “dobitoacele creştine” cum îi numesc membrii mişcãrii Sioniste pe creştini) luptã unii contra altora, generând suferinţã, foamete, sãrãcie, mizerie, boli, moarte, haos;
2. nu apar la vedere ca autori ai conflictului respectiv;
3. bãncile sioniste susţin cu bani toate pãrţile beligerante pentru ca apoi sã cearã dobânzi imense celor care au fost împrumutaţi, îmbogãţindu-i astfel pe membrii mişcãrii Sioniste;
4. apar apoi ca o instanţã împãciuitoare, care doreşte terminarea conflictului;
5. în urma haosului astfel format de ei din umbrã, impun condiţii statelor care au participat la respectivul conflict, emit pretenţii asupra unor teritorii ale statelor respective (în ce priveşte România vezi “Ultimatumul ruşilor” şi Dictatul de la Viena).
Un exemplu în aceastã privinţã este rãzboiul de secesiune american 1861-1865. Înainte de rãzboi, agenţii familiei sioniste Rotschild au dus o mare propagandã “pentru uniune” în statele din Nord. În acelaşi timp, alţi agenţi ai aceleiaşi familii sioniste Rotschild duceau o campanie “contra uniunii” în statele din Sud. La izbucnirea rãzboiului, Banca Rotschild din Londra a finanţat rãzboiul în statele din Nord, Banca Rotschild din Paris a finanţat statele din Sud. În final, singurii care au câştigat foarte mulţi bani de pe urma împrumuturilor şi “rãzboiul” au fost numai membrii familiei Sioniste Rotschild.
Un alt exemplu este al doilea rãzboi mondial, care a fost realizat de mişcarea Sionistã şi care l-a susţinut cu bani ai Bãncilor Sioniste din Elveţia pe Hitler, preferând sã sacrifice reprezentanţi ai poporului evreu pentru ca apoi, dupã rãzboi, sã cearã pãmântul pe care se aflã acum Israelul şi daune imense care i-au îmbogãţit pe membrii mişcãrii Sioniste. Al doilea rãzboi mondial a fost o înscenare odioasã a mişcãrii Sioniste care s-a folosit de caracterul paranoic al lui Hitler manipulându-l fãrã ca acesta sã-şi dea seama.
Al doilea rãzboi mondial demonstreazã cã liderii mişcãrii Sioniste acţioneazã fãrã scrupule omorând oamenii poporului din care provin.
SOCIAL – DEMOGRAFIC
Mişcarea Sionistã internaţionalã genereazã haos finanţând, susţinând şi rãspândind: drogurile, alcoolul, tutunul, pornografia, prostituţia, homosexualitatea, desfrâul, viruşi mortali (SIDA, Ebola), violenţa, crimele, terorismul, conflictele interetnice. O carte publicatã în S.U.A. de eminentul savant doctorul Horowitz “Emerging Viruses” demonstreazã faptul cã virusul SIDA a fost fabricat intenţionat în laboratoarele americane, începând cu experimentele asupra viruşilor de cancer spre sfârşitul anilor ’60. Analizând documentele “declasificate” şi contractele semnate de National Cancer Institute, dr. Horowitz este profund convins cã SIDA a fost rãspânditã în mod intenţionat prin vaccinurile contra poliomielitei şi hepatitei. Aceastã carte incrimineazã cele mai mari instituţii medicale americane şi pe cei mai mari cercetãtori care au fost mani*****ţi pentru a crea agenţi biologici capabili sã distrugã sistemul imunitar în contul NCI şi a Ministerului de apãrare la sfârşitul anilor ’60. Pretenţiile conform cãrora aceşti viruşi creaţi în laborator ar fi evoluat în mod natural şi ar fi trecut apoi de la maimuţã la om apare ca o mani*****re grosolanã în lumina informaţiilor copleşitoare reunite în aceastã carte extraordinarã. Cartea demonstreazã rolul important jucat de anumiţi lideri politici (şi francmasoni în acelaşi timp): dr. Henry Kissinger, consilier pentru securitatea naţionalã, Frank Carlucci şi Joseph Califano, secretari la Departamentul de Sãnãtate, de Educaţie şi protecţie socialã, preşedinţii Richard Nixon şi Gerald Ford, Nelson şi Laurence Rockfeller, personalitãţi din lumea economicã şi membri ai mişcãrii Sioniste. Dr. Horowitz demonstreazã cã virusul SIDA a apãrut subit şi simultan în timpul campaniilor de vaccinare în cadrul unor po*****ţii bine determinate, în zone geografice şi culturale atât de diferite precum SUA (vaccinãrile contra hepatitei la homosexuali) şi Zair sau Haiti (campania contra variolei). În România s-a constatat acelaşi fenomen şi anume harta cu copiii care au fost infectaţi cu SIDA se suprapune exact peste harta vaccinãrii copiilor împotriva hepatitei de tip B! Trebuie precizat faptul cã România este pe primul loc în lume în ceea ce priveşte numãrul de copii bolnavi de SIDA! De asemeni s-a constatat cã vaccinul împotriva hepatitei B care a fost refuzat de Ministerul Sãnãtãţii din Franţa (pe motiv cã nu sunt bani pentru campania de vaccinare) a fost acceptat de fostul ministru al sãnãtãţii I. Mincu şi campania de vaccinare din România a fost sponsorizatã de organizaţia masonicã Rotary Club. Din cercetãrile fãcute pânã acum reiese cã toţi copiii din România au fost infestaţi cu aceeaşi tulpinã de virus HIV! Acest lucru demonstreazã cã a fost o sursã unicã de virus HIV pentru toţi copii infestaţi din toatã ţara. Datoritã faptului cã virusul HIV se modificã şi devine specific persoanei infestate rezultã cã este imposibil ca aceşti copii sã fi fost infestaţi datoritã neglijenţei personalului medical prin nesterilizarea corespunzãtoare a seringilor ar fi transmis virusul HIV de la diferite persoane la copii. Acest lucru demonstreazã cã copiii din România au fost infestaţi în mod voit în timpul campaniei de vaccinãri sponsorizate şi susţinute de masoni.
Activitatea Mafiei este ghidatã şi controlatã tot de membrii mişcãrii Sioniste. De asemenea, tot ei manipuleazã mass-media (presa, radio, televiziunea), generând printr-un anumit gen de reclame, publicitate, articole şi emisiuni diabolic concepute, dezinformarea şi mani*****rea marilor mase de oameni. Prin sisteme de tip Mind Control (controlul minţii) se induc în minţile oamenilor idei eronate, psihoze, obsesii, devieri psihice, amplificându-se astfel numãrul celor care comit fapte antisociale, crime sau se sinucid. La ora actualã în Suedia, spre exemplu, au fost descoperite cipuri electromagnetice de tip Mind Control (care au rol de interfaţã între un calculator central şi creierul uman generând astfel anumite stãri şi gânduri negative celor care le au în corpul lor) la sute de mii de oameni. Acestor oameni li s-au introdus respectivele cipuri când erau în stare inconştientã (în spitale, în puşcãrii) din ordinul Guvernului Suedez mani*****t de membrii mişcãrii Sioniste internaţionale. La ora actualã se realizeazã de cãtre aceeaşi mişcare Sionistã o diabolicã monitorizare a oamenilor acestei planete prin buletine şi paşapoarte sub formã de cãrţi de credit. Din tot ce se petrece la ora actualã în România reiese cã aceastã ţarã este supusã unui cumplit rãzboi economic şi psihologic. Din pãcate, datoritã ignoranţei, românii nu-şi dau seama de modul în care sunt atacaţi psihologic şi din aceastã cauzã nu se pot apãra lãsându-se astfel mani*****ţi şi conduşi ca o turmã. Mişcarea Sionistã urmãreşte constant sã acţioneze în România în conformitate cu secretele sale “Protocoale”. Cei care vor lectura cu atenţie cartea lui Ioan Costin Grigore “Cucuveaua cu pene roşii” vor descoperi stupefiaţi transcrierea fidelã a unor înregistrãri secrete fãcute de fosta securitate, în care unii francmasoni şi membri Sionişti, care deja acţionau în România înainte de revoluţie, spun adevãruri cutremurãtoare pe care deja acest popor le trãieşte acum. Pentru edificarea celor ignoranţi vom cita din aceste înregistrãri câteva afirmaţii pline de cinism pe care le rostesc francmasonii şi membrii mişcãrii Sioniste: “sã nu uitaţi cã pãmântul României a fost ales ca loc de pace pentru neamul lui Dumnezeu (care sunt românii). Nimic nu este mai rãu decât împlinirea acestei profeţii pentru copiii lui Israel. Tocmai de aceea trebuie sã luptãm şi sã cucerim pãmântul fãgãduinţei (România)”.
“Noi (Sioniştii) şedem acum în umbrã cu organizaţia noastrã secretã. Marile puteri nu mai pot hotãrî acum nici cel mai neînsemnat acord fãrã ca noi sã nu luãm parte. Autoritatea va trece în stradã adicã într-un loc public şi noi ne vom însuşi!… Pentru a pune mâna pe opinia publicã trebuie sã o derutãm cu zvonuri contradictorii astfel încât creştinii obosiţi, sã renunţe la a mai face politicã! Acesta este primul secret. Al doilea secret constã în a înmulţi aşa de tare defectele poporului (alcoolismul, homosexualitatea, corupţia, dezbinarea, dependenţa de droguri, obiceiurile rele, pasiunile) încât sã ajungã sã nu se înţeleagã unii cu alţii!… Atunci vom avea puterea.”
În protocoale se vorbeşte despre fabricarea şi rãspândirea (de cãtre francmasoni) unei boli asemãnãtoare virusului SIDA. “Astfel neamul ales (Sioniştii) şi-a împlinit fãgãduinţa! Înmulţirea dobitoacelor creştine trebuie stopatã.”
“Cel mai bine aperi un adevãr declarându-l fals. Procedând astfel în timp ce ei se ceartã noi ne vedem de treabã!”
“Noi am ordonat uciderea informaţiei”
“Aşa vom supune şi presa, care va fi o forţã!… Mai întâi ea va cãdea în mâinile celor îmbogãţiţi şi prin ei în mâinile puterii noastre (Sioniştii). Imbecilii care vor crede cã repetã opinia unui ziar independent vor repeta pãrerea noastrã (a Sioniştilor) sau pe aceea care ne place nouã.”
“Nevoia pâinii zilnice îi va face pe creştini sã tacã şi îi va transforma în servitori umili!”.
“Dobitoacele creştine vor fi atrase în armata vizibilã a lojilor masonice pentru a deruta încrederea fraţilor lor!”.
“Dacã stricã o parte din maşinãria Statului, Statul se va îmbolnãvi ca şi corpul uman şi va muri!”.
Aproape tot haosul care existã la ora actualã în România şi în general pe aceastã planetã a fost şi este în continuare dirijat într-un mod diabolic de mişcarea Sionistã. Întrebarea fireascã pe care şi-o poate pune orice om cu bun simţ este de ce provoacã ei atâta mizerie şi suferinţã? Rãspunsul e simplu: datoritã faptului cã membrii mişcãrii Sioniste se închinã diavolului, sunt susţinuţi în acţiunile lor de diavol, iar acesta urmãreşte prin ei sã distrugã, sã înrãiascã, sã subjuge, sã exploateze, sã se hrãneascã cu energia oamenilor de pe aceastã planetã care permit prin comportamentul lor negativ sã fie vampirizaţi şi folosiţi pânã la distrugere de cãtre planurile satanice (vezi cartea lui FRANZ BARDON – “FRABATO MAGICIANUL”, Ed. Esoteria Ed. VOX, 1995). Diavolul şi exponenţii sãi în planul fizic (cei 13 conducãtori Sionişti) folosesc cu multã abilitate suprema înşelãtorie (minciuna), a rãului, care este: sã-i facã pe oameni sã creadã cã el, rãul, diavolul sau cei 13 nu existã! În România mai mult decât în oricare altã ţarã urmãreşte sã înrobeascã poporul român (iniţiaţii Sionişti în magie neagrã fac chiar ritualuri satanice pentru a adormi (înnãbuşi) sufletul naţional român), deoarece ei ştiu cã pãmântul României va fi centrul spiritual al planetei. Conducãtorii Sionişti considerã (în mediocritatea lor) cã dacã vor stãpâni aceastã ţarã şi se vor stabili ei aici (pãmântul ales) vor deveni astfel poporul ales! Pentru aceasta ei se folosesc de unii oameni politici şi de metodele specifice rãzboiului psihologic ca sã genereze haosul şi mizeria care la ora actualã existã din plin în România. Din pãcate mişcarea Sionistã se bazeazã şi pe ignoranţa şi delãsarea multor români care pot fi astfel foarte uşor mani*****ţi prin presã, radio, televiziune acţionând conform proverbului românesc: “s-a întâlnit hoţul cu prostul”.
Datoritã impactului deosebit de mare pe care televiziunea îl are asupra marilor mase de oameni francmasoneria foloseşte emisiunile TV (abil şi malefic realizate) pentru a-i mani***** şi “programa” pe cei ignoranţi. Omul modern, “homo televisiens”, a devenit dependent de televizor şi pierde cel puţin 3-4 ore pe zi în faţa micului ecran. La întocmirea programelor TV, alãturi de specialişti din cele mai diverse domenii de activitate, lucreazã şi psihologi care în conformitate cu planurile malefice ale masoneriei manipuleazã prin sugestie conştiinţe, creeazã opinii de masã, influenţeazã politic şi educaţional telespectatorii. Prin repetare, prin prezentare în forme atractive imagine-muzicã-sunet, prin sugestie, apar în subconştientul telespectatorilor germenii autosugestiei, care acţioneazã insidios, permanent şi distructiv.
Astfel, fãrã sã-şi dea seama, telespectatorul se lasã condus, mani*****t. Comoditatea preluãrii mesajului audio-vizual a fãcut ca telespectatorii sã accepte bucuroşi informaţii prefabricate subtil malefic, aranjate şi decupate, care le capteazã toatã atenţia, transformându-i astfel, din fiinţe care ar trebui sã gândeascã în fiinţe gândite.
Francmasoneria urmãreşte ca prin diverse şi atractive jocuri şi concursuri sã abatã atenţia oamenilor de la modul pervers în care urmãresc sã instaureze noua “ordine mondialã” prin care vor sã exploateze oamenii acestei planete.
În timpul emisiunilor TV abil şi atractiv concepute, atunci când este captatã atenţia conştientului (care ar trebui sã cenzureze informaţiile care ajung în subconştient) prin fraze, cuvinte, sunete şi mai ales prin imagini special alese, se va produce implantarea în subconştient a mesajului urmãrit a fi transmis, iar apoi oamenii vor reacţiona conform modului în care le-a fost programat subconştientul!
În faţa micului ecran, vrând-nevrând, fiinţa umanã îşi formeazã psihologia de consumator, devine receptiv, iar televizorul va deveni o necesitate (generând boli psihice), aşa cum este alcoolul pentru un beţiv sau cum sunt ţigãrile pentru un fumãtor.
Libertatea telespectatorului de a alege este limitatã, lui i se propun emisiuni special create, având scopuri prestabilite, fiecare din ele având un mesaj subtil ales. Un om care vine obosit de la servici este receptiv (pasiv) în faţa televizorului, iar psihologia lui este de a prelua fãrã nici un discernãmânt mesajul primit.

Francmasoneria urmãreşte ca majoritatea filmelor prezentate la televizor sã aibã scene violente, de groazã, care sã genereze perturbãri psihice celor care vizioneazã aceste filme. Reputatul psiholog japonez din Tokio, Seichi Tomojo, a fãcut un studiu timp de 7 ani, observând 46 de femei însãrcinate având vârste între 18 şi 40 de ani. Concluziile cercetãtorilor sale sunt:
- Femeile însãrcinate care privesc filme de groazã şi poliţiste nasc prunci subponderali şi lipsiţi de farmec, pe când femeile care se delecteazã cu filme de dragoste sau spectacole muzicale vor avea bebeluşi grãsuţi, simpatici şi bine dispuşi.
- Femeile însãrcinate care vizioneazã la televizor imagini violente, muzicã metalic rock, au statistic şansa de a naşte copii nervoşi, perturbaţi psihic, scuturaţi de spasme musculare.
- Femeile gravide care urmãresc evenimente sportive, nasc copii mai bine dezvoltaţi fizic, bebeluşii lor fiind mai agresivi decât ai femeilor care nu privesc deloc la televizor.
- Copii femeilor care privesc emisiuni educative sunt mult mai armonioşi.“Evitarea televizorului nu-i o soluţie”, spune reputatul psiholog japonez, “cãci copiii mamelor care nu privesc la micul ecran sunt mult mai proşti şi mai inerţi decât orice alt grup de copii studiat”.
Statistic s-a constatat cã în urma spectacolelor metalic rock foarte mulţi fani devin violenţi, provoacã scandaluri şi bãtãi violente, violuri, fapte antisociale, crime. Recent, în urma unor astfel de manifestãri satanice ale fanilor formaţiilor rock, guvernul german a interzis pãtrunderea în Germania a oricãrei formaţii rock din afara ţãrii.
În cazul “trãirii televizate”, mesajul transmis copiilor ºi adolescenþilor provoacã o contagiune emoþionalã imediatã, propice pentru mimetism, ºi chiar îndemnul de a trece imediat la fapte antisociale cum ar fi: furturi, tâlhãrii, spargeri de maºini, crime, acþiuni violente, etc. În acest sens putem da exemplul celor 29 de tineri din S.U.A. care ºi-au tras câte un glonþ în cap, dupã vizionarea la TV a filmului “Voiaj la capãtul infernului”. Acesta este doar unul din miile de exemple despre modul în care un film satanic perturbã psihicul oamenilor ºi-i determinã sã se auto-distrugã.
În urma studiilor ºi statisticilor fãcute a reieºit clar cã televiziunea poate realiza prin mesaje induse la copiii ºi la adolescenþii care au structuri psihice mai fragile, stãri de violenþã ºi de agresivitate, tendinþe de teribilism, dar ºi lucruri extrem de periculoase: dorinþa de sacrificiu suprem, tendinþa cãtre terorism sau sinucidere.
ECONOMIC
Miscarea Sionista care conduce din umbra toate lojile masonice (chiar daca aparent acestea se lupta între ele pentru suprematie) actioneaza prin sistemul bancar mondial sionist Rotschild/Rockeffeller pentru îmbogatirea fara limite si fara scrupule a membrilor sionisti si saracirea celorlalti oameni, indiferent de rasa si nationalitate. Iata ce spune în acest sens unul din liderii masoni sionisti David Rockeffeller: “Suntem în pragul unei transformari globale. Trebuie sa declansam o criza majora (economica, militara, politica, sociala, educativa, religioasa) si toate natiunile vor accepta Noua Ordine Mondiala.” Miscarea Sionista prin lojile masonice infiltrate în toate tarile lumii sub diferite nume si masti urmareste sa aiba controlul total asupra finantelor lumii. Pentru aceasta creeaza mari monopoluri particulare (Rotschild, Rockeffeller) care sa fie rezervoarele imenselor bogatii ale lumii, provoaca crize economice ca sa destabilizeze statele lumii sustragând banii depusi acolo, acumuleaza mari capitaluri private care au fost sustrase din circuitul bancar al statelor silind astfel aceste state sa ia bani de la Banca Mondiala, F.M.I. (institutii create organizate si coordonate de miscarea Sionista) sub forma de credit si sa accepte conditii aberante care duc statele respective la haos. Creditele impuse de F.M.I. împovareaza statele cu procente imense care le transforma în sclavi fara vointa.
Nu întâmplator, pe cladirea FMI este asezat simbolul satanic, 666! Acest aspect demonstreaza o data în plus ca planurile satanice inspira si sustin activitatea FMI.
În ziarul “Jurnalul National” din 27.02.1997 profesorul universitar Ilie Badescu, presedintele Asociatiei Sociologilor din România afirma: “Dupa stiinta mea nu exista nici o tara care aflata în Criza economica sa fi reusit relansarea cu ajutorul FMI si Bancii Mondiale! În conditiile în care Guvernul va face cum a anuntat, o privatizare prin vânzare neconditionata de întreprinderi se va produce în momentul respectiv o foarte rapida si primejdioasa înstrainare a unei parti din averea nationala fara posibilitatea ca vreodata sa se mai poata interveni pentru recuperarea acestei parti înstrainate. Noi vom fi debitori pentru ca împrumutam, cautam capitaluri si altii vor fi creditorii nostri. Deci se creeaza o situatie de dependenta prin decalaj nou, suntem din nou la periferia metropolei. Solutia trebuie cautata înauntru în fortele proprii, prin noi însine.”
Tot în ziarul “Jurnalul National” din 21.05.1997, profesorul universitar Dr. Gheorghe Ciulbea, specialist în gândire politica si istorie a gândirii economice afirma: “FMI, Banca Mondiala, BIRD si BERD vor sa transforme România într-o neocolonie. Actuala conducere a tarii nu are habar de doctrinele economice, decide si actioneaza dupa cum o taie capul, dupa interesul zilei si al fortei sociale pe care o reprezinta. USD-istii lui Roman si UDMR-istii asteapta ordinele strainatatii pentru a le aplica în România, iar România se îndreapta irevocabil spre economia de piata tipica unei tari arabe sau africane. Cu alte cuvinte situatia de neocolonie a Occidentului. Economia libera de piata este astazi un nonsens în America si aiurea pentru ca cei care grabesc fara discernamânt reîntoarcerea la piata libera de tip Smith gresesc în asa masura încât starea lor mintala dovedeste un caz clinic. Ei vor ceva ce nu mai exista în Occident, ceva ce nici nu ar putea fi tolerat si care nu are puterea de a supravietui. Aceste orientari se transpun la noi în tara în domeniul privatizarii, politicii industriale, agrare si terminând cu acelea ale inflatiei si ale nivelului de trai. Este vorba de “reforma” româneasca!”
În ziarul “Jurnalul National” din 3.04.1997 profesorul universitar, Dr. Ioan Radu, parintele informatiei manageriale afirma: “Criza manageriala promoveaza în România o economie de Piata Obor. Recent a aparut o carte numita <<Jocul Pietii>> scrisa de trei mari economisti ai lumii, editata în 1995. Aceasta carte critica si prezinta greselile ce se fac într-un program de guvernare în tarile Europei Centrale si de Est. În aceasta carte se critica tocmai obiectivele principale ale programului Ciorbea. Doresc sa atrag acest semnal de alarma: Trei masuri forte – liberalizarea totala a preturilor, eliminarea subventiilor si atragerea cu orice pret a capitalului strain sunt eficiente doar în situatia în care piata interna este stabila si în al doilea rând managementul microeconomic este bine înregistrat. În caz contrar, spun cei trei specialisti, riscam sa cumparam produse fara alternativa. Alta problema: Cum se justifica cresterea preturilor din domeniul transportului? Nu a crescut calitatea serviciilor, nu au crescut nici lefurile salariatilor. Atunci unde sunt banii? Alta problema: Eu ca profesionist în management nu accept ideea domnului ministru al Telecomunicatiilor conform careia, daca în Occident cheltuielile pentru un abonat sunt de 2,8 dolari trebuie sa ajungem si noi la acest nivel. De ce?! Poate ca noi putem sa avem aceleasi servicii la un pret mai mic. Sau daca nu putem, explica! Dar asta nu este explicatie trebuie sa ajungem la acelasi pret cu ei! E ca si când ai spune: Asa vreau eu!”
În ziarul “Jurnalul National” din 16.05.1997 profesorul universitar, Dr. Paul Bran, rectorul ASE afirma: “La nivelul Guvernului nu se cunoaste suficient situatia din economie. FMI practica metoda asta, repet, si în alte zone. Este ca si când un om bolnav nu vrea sa se opereze, îl iei de pe strada si îl operezi cu forta. Nu stii daca scapa, dar operatia trebuia, dupa parerea ta facuta. Asa s-a procedat si cu noi: eu nu spun ca ne-au bagat într-un experiment ci hai sa o numim etuva.”
În ziarul “Jurnalul National” din 11.06.1997 se afirma: “Dinu Patriciu nu crede în politicile FMI si ale Bancii Mondiale. Peste tot pe unde au fost aplicate, aceste politici au fost falimentare si au împiedicat dezvoltarea capitalului autohton. Ele nu sunt o solutie pentru România. Un program de guvernare bazat pe politicile impuse de aceste organisme internationale nu poate da rezultate în România. Potentialul tarii precum si masurile liberale ce pot fi luate pentru a stimula politica autohtona spre a deveni partenera a capitalului strain pot fi mult mai eficiente decât o astfel de abordare. România nu se poate descurca fara infuzia de capital strain dar se poate descurca fara semnalul dat de FMI si Banca Mondiala.”
În ziarul “Jurnalul National” din 26.02.1997 profesorul universitar Ilie Badescu, presedintele Asociatiei Sociologilor din România afirma: “Guvernul Ciorbea va rezista atâta vreme cât se va mentine starea de confuzie. Unul dintre instrumentele cele mai eficiente de a guverna populatii aflate în situatii limita este sa le arunci în dezordine, în haos, în confuzie totala. Experienta terapiei de soc izvorâta tot dintr-o conceptie monetarista de reformare în Brazilia a facut un dezastru. Adica, noi sa fim tari, sa reusim sa controlam totul, noi facem reforma, voi acceptati-o! – este gândirea pe care o are la ora actuala Guvernul Ciorbea. Se lauda ca sunt implicati specialisti români iar pe de alta parte se lauda ca au facut conceptul de reforma cu specialisti straini. Sa spui ca “reforma noastra este ultima salvare a României” este inadmisibil. Este o conceptie soteriologica de tip parareligios înspaimântatoare. Asta este o gândire de tip apocaliptic. Cum adica?! Sa ma convingi tu pe mine ca tu, guvern, vii sa ma salvezi! Tu guvern si clasa politica vii sa ma salvezi pe mine, natiune, popor cu 2000 de ani de istorie?! Este o conceptie mesianica, de tip neoleninist, si foarte periculoasa.”
În “Jurnalul National” din 22 aprilie 1997 Presedintele Comisiei de agricultura din Senat, Trita Fanita afirma ca: “Subarendarea pamântului de catre straini poate face iobagi din taranii români. Ei (strainii) pot arenda suprafete mari de teren pe care apoi îl pot subarenda taranilor, facând din acestia iobagi.”
Este evident ca se urmareste ca prin conditiile aberante impuse de FMI, Banca Mondiala, Uniunea Europeana si NATO sa se creeze haos în aceasta tara! Ne întrebam de ce sunt acceptate aceste conditii de cei care au jurat ca vor apara interesele si integritatea României?
Ceea ce se urmareste sa se realizeze la ora actuala în România de catre miscarea Sionista prin oamenii politici cooptati în francmasonerie s-a realizat în anii trecuti în Grecia. La ora actuala, întreprinderile grecesti care au fost cumparate de investitori straini (manipulati de miscarea Sionista) sunt închise si Grecia a devenit piata de desfacere pentru produsele realizate în exteriorul tarii!
Pentru a se îmbogati membrii miscarii Sioniste actioneaza dupa principiile urmatorului sistem:
1. creeaza conflicte si chiar razboaie (razboiul de secesiune din America, primul razboi mondial, al doilea razboi mondial, razboiul din Vietnam, razboiul din Golful Persic, razboiul din Iugoslavia) în care crestinii (goimii sau “dobitoacele crestine” cum îi numesc membrii miscarii Sioniste pe crestini) lupta unii contra altora, generând suferinta, foamete, saracie, mizerie, boli, moarte, haos;
2. nu apar la vedere ca autori ai conflictului respectiv;
3. bancile sioniste sustin cu bani toate partile beligerante pentru ca apoi sa ceara dobânzi imense celor care au fost împrumutati, îmbogatindu-i astfel pe membrii miscarii Sioniste;
4. apar apoi ca o instanta împaciuitoare, care doreste terminarea conflictului;
5. în urma haosului astfel format de ei din umbra, impun conditii statelor care au participat la respectivul conflict, emit pretentii asupra unor teritorii ale statelor respective (în ce priveste România vezi “Ultimatumul rusilor” si Dictatul de la Viena).
Un exemplu în aceasta privinta este razboiul de secesiune american 1861-1865. Înainte de razboi, agentii familiei sioniste Rotschild au dus o mare propaganda “pentru uniune” în statele din Nord. În acelasi timp, alti agenti ai aceleiasi familii sioniste Rotschild duceau o campanie “contra uniunii” în statele din Sud. La izbucnirea razboiului, Banca Rotschild din Londra a finantat razboiul în statele din Nord, Banca Rotschild din Paris a finantat statele din Sud. În final, singurii care au câstigat foarte multi bani de pe urma împrumuturilor si “razboiul” au fost numai membrii familiei Sioniste Rotschild.
Un alt exemplu este al doilea razboi mondial, care a fost realizat de miscarea Sionista si care l-a sustinut cu bani ai Bancilor Sioniste din Elvetia pe Hitler, preferând sa sacrifice reprezentanti ai poporului evreu pentru ca apoi, dupa razboi, sa ceara pamântul pe care se afla acum Israelul si daune imense care i-au îmbogatit pe membrii miscarii Sioniste. Al doilea razboi mondial a fost o înscenare odioasa a miscarii Sioniste care s-a folosit de caracterul paranoic al lui Hitler manipulându-l fara ca acesta sa-si dea seama.
Al doilea razboi mondial demonstreaza ca liderii miscarii Sioniste actioneaza fara scrupule omorând oamenii poporului din care provin.
SOCIAL – DEMOGRAFIC
Miscarea Sionista internationala genereaza haos finantând, sustinând si raspândind: drogurile, alcoolul, tutunul, pornografia, prostitutia, homosexualitatea, desfrâul, virusi mortali (SIDA, Ebola), violenta, crimele, terorismul, conflictele interetnice. O carte publicata în S.U.A. de eminentul savant doctorul Horowitz “Emerging Viruses” demonstreaza faptul ca virusul SIDA a fost fabricat intentionat în laboratoarele americane, începând cu experimentele asupra virusilor de cancer spre sfârsitul anilor ’60. Analizând documentele “declasificate” si contractele semnate de National Cancer Institute, dr. Horowitz este profund convins ca SIDA a fost raspândita în mod intentionat prin vaccinurile contra poliomielitei si hepatitei. Aceasta carte incrimineaza cele mai mari institutii medicale americane si pe cei mai mari cercetatori care au fost manipulati pentru a crea agenti biologici capabili sa distruga sistemul imunitar în contul NCI si a Ministerului de aparare la sfârsitul anilor ’60. Pretentiile conform carora acesti virusi creati în laborator ar fi evoluat în mod natural si ar fi trecut apoi de la maimuta la om apare ca o manipulare grosolana în lumina informatiilor coplesitoare reunite în aceasta carte extraordinara. Cartea demonstreaza rolul important jucat de anumiti lideri politici (si francmasoni în acelasi timp): dr. Henry Kissinger, consilier pentru securitatea nationala, Frank Carlucci si Joseph Califano, secretari la Departamentul de Sanatate, de Educatie si protectie sociala, presedintii Richard Nixon si Gerald Ford, Nelson si Laurence Rockfeller, personalitati din lumea economica si membri ai miscarii Sioniste. Dr. Horowitz demonstreaza ca virusul SIDA a aparut subit si simultan în timpul campaniilor de vaccinare în cadrul unor populatii bine determinate, în zone geografice si culturale atât de diferite precum SUA (vaccinarile contra hepatitei la homosexuali) si Zair sau Haiti (campania contra variolei). În România s-a constatat acelasi fenomen si anume harta cu copiii care au fost infectati cu SIDA se suprapune exact peste harta vaccinarii copiilor împotriva hepatitei de tip B! Trebuie precizat faptul ca România este pe primul loc în lume în ceea ce priveste numarul de copii bolnavi de SIDA! De asemeni s-a constatat ca vaccinul împotriva hepatitei B care a fost refuzat de Ministerul Sanatatii din Franta (pe motiv ca nu sunt bani pentru campania de vaccinare) a fost acceptat de fostul ministru al sanatatii I. Mincu si campania de vaccinare din România a fost sponsorizata de organizatia masonica Rotary Club. Din cercetarile facute pâna acum reiese ca toti copiii din România au fost infestati cu aceeasi tulpina de virus HIV! Acest lucru demonstreaza ca a fost o sursa unica de virus HIV pentru toti copii infestati din toata tara. Datorita faptului ca virusul HIV se modifica si devine specific persoanei infestate rezulta ca este imposibil ca acesti copii sa fi fost infestati datorita neglijentei personalului medical prin nesterilizarea corespunzatoare a seringilor ar fi transmis virusul HIV de la diferite persoane la copii. Acest lucru demonstreaza ca copiii din România au fost infestati în mod voit în timpul campaniei de vaccinari sponsorizate si sustinute de masoni.
Activitatea Mafiei este ghidata si controlata tot de membrii miscarii Sioniste. De asemenea, tot ei manipuleaza mass-media (presa, radio, televiziunea), generând printr-un anumit gen de reclame, publicitate, articole si emisiuni diabolic concepute, dezinformarea si manipularea marilor mase de oameni. Prin sisteme de tip Mind Control (controlul mintii) se induc în mintile oamenilor idei eronate, psihoze, obsesii, devieri psihice, amplificându-se astfel numarul celor care comit fapte antisociale, crime sau se sinucid. La ora actuala în Suedia, spre exemplu, au fost descoperite cipuri electromagnetice de tip Mind Control (care au rol de interfata între un calculator central si creierul uman generând astfel anumite stari si gânduri negative celor care le au în corpul lor) la sute de mii de oameni. Acestor oameni li s-au introdus respectivele cipuri când erau în stare inconstienta (în spitale, în puscarii) din ordinul Guvernului Suedez manipulat de membrii miscarii Sioniste internationale. La ora actuala se realizeaza de catre aceeasi miscare Sionista o diabolica monitorizare a oamenilor acestei planete prin buletine si pasapoarte sub forma de carti de credit. Din tot ce se petrece la ora actuala în România reiese ca aceasta tara este supusa unui cumplit razboi economic si psihologic. Din pacate, datorita ignorantei, românii nu-si dau seama de modul în care sunt atacati psihologic si din aceasta cauza nu se pot apara lasându-se astfel manipulati si condusi ca o turma. Miscarea Sionista urmareste constant sa actioneze în România în conformitate cu secretele sale “Protocoale”. Cei care vor lectura cu atentie cartea lui Ioan Costin Grigore “Cucuveaua cu pene rosii” vor descoperi stupefiati transcrierea fidela a unor înregistrari secrete facute de fosta securitate, în care unii francmasoni si membri Sionisti, care deja actionau în România înainte de revolutie, spun adevaruri cutremuratoare pe care deja acest popor le traieste acum. Pentru edificarea celor ignoranti vom cita din aceste înregistrari câteva afirmatii pline de cinism pe care le rostesc francmasonii si membrii miscarii Sioniste: “sa nu uitati ca pamântul României a fost ales ca loc de pace pentru neamul lui Dumnezeu (care sunt românii). Nimic nu este mai rau decât împlinirea acestei profetii pentru copiii lui Israel. Tocmai de aceea trebuie sa luptam si sa cucerim pamântul fagaduintei (România)”.
“Noi (Sionistii) sedem acum în umbra cu organizatia noastra secreta. Marile puteri nu mai pot hotarî acum nici cel mai neînsemnat acord fara ca noi sa nu luam parte. Autoritatea va trece în strada adica într-un loc public si noi ne vom însusi!… Pentru a pune mâna pe opinia publica trebuie sa o derutam cu zvonuri contradictorii astfel încât crestinii obositi, sa renunte la a mai face politica! Acesta este primul secret. Al doilea secret consta în a înmulti asa de tare defectele poporului (alcoolismul, homosexualitatea, coruptia, dezbinarea, dependenta de droguri, obiceiurile rele, pasiunile) încât sa ajunga sa nu se înteleaga unii cu altii!… Atunci vom avea puterea.”
În protocoale se vorbeste despre fabricarea si raspândirea (de catre francmasoni) unei boli asemanatoare virusului SIDA. “Astfel neamul ales (Sionistii) si-a împlinit fagaduinta! Înmultirea dobitoacelor crestine trebuie stopata.”
“Cel mai bine aperi un adevar declarându-l fals. Procedând astfel în timp ce ei se cearta noi ne vedem de treaba!”
“Noi am ordonat uciderea informatiei”
“Asa vom supune si presa, care va fi o forta!… Mai întâi ea va cadea în mâinile celor îmbogatiti si prin ei în mâinile puterii noastre (Sionistii). Imbecilii care vor crede ca repeta opinia unui ziar independent vor repeta parerea noastra (a Sionistilor) sau pe aceea care ne place noua.”
“Nevoia pâinii zilnice îi va face pe crestini sa taca si îi va transforma în servitori umili!”.
“Dobitoacele crestine vor fi atrase în armata vizibila a lojilor masonice pentru a deruta încrederea fratilor lor!”.
“Daca strica o parte din masinaria Statului, Statul se va îmbolnavi ca si corpul uman si va muri!”.
Aproape tot haosul care exista la ora actuala în România si în general pe aceasta planeta a fost si este în continuare dirijat într-un mod diabolic de miscarea Sionista. Întrebarea fireasca pe care si-o poate pune orice om cu bun simt este de ce provoaca ei atâta mizerie si suferinta? Raspunsul e simplu: datorita faptului ca membrii miscarii Sioniste se închina diavolului, sunt sustinuti în actiunile lor de diavol, iar acesta urmareste prin ei sa distruga, sa înraiasca, sa subjuge, sa exploateze, sa se hraneasca cu energia oamenilor de pe aceasta planeta care permit prin comportamentul lor negativ sa fie vampirizati si folositi pâna la distrugere de catre planurile satanice (vezi cartea lui FRANZ BARDON – “FRABATO MAGICIANUL”, Ed. Esoteria & Ed. VOX, 1995). Diavolul si exponentii sai în planul fizic (cei 13 conducatori Sionisti) folosesc cu multa abilitate suprema înselatorie (minciuna), a raului, care este: sa-i faca pe oameni sa creada ca el, raul, diavolul sau cei 13 nu exista! În România mai mult decât în oricare alta tara urmareste sa înrobeasca poporul român (initiatii Sionisti în magie neagra fac chiar ritualuri satanice pentru a adormi (înnabusi) sufletul national român), deoarece ei stiu ca pamântul României va fi centrul spiritual al planetei. Conducatorii Sionisti considera (în mediocritatea lor) ca daca vor stapâni aceasta tara si se vor stabili ei aici (pamântul ales) vor deveni astfel poporul ales! Pentru aceasta ei se folosesc de unii oameni politici si de metodele specifice razboiului psihologic ca sa genereze haosul si mizeria care la ora actuala exista din plin în România. Din pacate miscarea Sionista se bazeaza si pe ignoranta si delasarea multor români care pot fi astfel foarte usor manipulati prin presa, radio, televiziune actionând conform proverbului românesc: “s-a întâlnit hotul cu prostul”.
Datorita impactului deosebit de mare pe care televiziunea îl are asupra marilor mase de oameni francmasoneria foloseste emisiunile TV (abil si malefic realizate) pentru a-i manipula si “programa” pe cei ignoranti. Omul modern, “homo televisiens”, a devenit dependent de televizor si pierde cel putin 3-4 ore pe zi în fata micului ecran. La întocmirea programelor TV, alaturi de specialisti din cele mai diverse domenii de activitate, lucreaza si psihologi care în conformitate cu planurile malefice ale masoneriei manipuleaza prin sugestie constiinte, creeaza opinii de masa, influenteaza politic si educational telespectatorii. Prin repetare, prin prezentare în forme atractive imagine-muzica-sunet, prin sugestie, apar în subconstientul telespectatorilor germenii autosugestiei, care actioneaza insidios, permanent si distructiv.
Astfel, fara sa-si dea seama, telespectatorul se lasa condus, manipulat. Comoditatea preluarii mesajului audio-vizual a facut ca telespectatorii sa accepte bucurosi informatii prefabricate subtil malefic, aranjate si decupate, care le capteaza toata atentia, transformându-i astfel, din fiinte care ar trebui sa gândeasca în fiinte gândite.
Francmasoneria urmareste ca prin diverse si atractive jocuri si concursuri sa abata atentia oamenilor de la modul pervers în care urmaresc sa instaureze noua “ordine mondiala” prin care vor sa exploateze oamenii acestei planete.
În timpul emisiunilor TV abil si atractiv concepute, atunci când este captata atentia constientului (care ar trebui sa cenzureze informatiile care ajung în subconstient) prin fraze, cuvinte, sunete si mai ales prin imagini special alese, se va produce implantarea în subconstient a mesajului urmarit a fi transmis, iar apoi oamenii vor reactiona conform modului în care le-a fost programat subconstientul!
În fata micului ecran, vrând-nevrând, fiinta umana îsi formeaza psihologia de consumator, devine receptiv, iar televizorul va deveni o necesitate (generând boli psihice), asa cum este alcoolul pentru un betiv sau cum sunt tigarile pentru un fumator.
Libertatea telespectatorului de a alege este limitata, lui i se propun emisiuni special create, având scopuri prestabilite, fiecare din ele având un mesaj subtil ales. Un om care vine obosit de la servici este receptiv (pasiv) în fata televizorului, iar psihologia lui este de a prelua fara nici un discernamânt mesajul primit.
Francmasoneria urmareste ca majoritatea filmelor prezentate la televizor sa aiba scene violente, de groaza, care sa genereze perturbari psihice celor care vizioneaza aceste filme. Reputatul psiholog japonez din Tokio, Seichi Tomojo, a facut un studiu timp de 7 ani, observând 46 de femei însarcinate având vârste între 18 si 40 de ani. Concluziile cercetatorilor sale sunt:
- Femeile însarcinate care privesc filme de groaza si politiste nasc prunci subponderali si lipsiti de farmec, pe când femeile care se delecteaza cu filme de dragoste sau spectacole muzicale vor avea bebelusi grasuti, simpatici si bine dispusi.
- Femeile însarcinate care vizioneaza la televizor imagini violente, muzica metalic rock, au statistic sansa de a naste copii nervosi, perturbati psihic, scuturati de spasme musculare.
- Femeile gravide care urmaresc evenimente sportive, nasc copii mai bine dezvoltati fizic, bebelusii lor fiind mai agresivi decât ai femeilor care nu privesc deloc la televizor.
- Copii femeilor care privesc emisiuni educative sunt mult mai armoniosi.
“Evitarea televizorului nu-i o solutie”, spune reputatul psiholog japonez, “caci copiii mamelor care nu privesc la micul ecran sunt mult mai prosti si mai inerti decât orice alt grup de copii studiat”.
Mesajul audio-vizual al filmelor de groaza, politiste, violente, spectacolele de metalic rock încurajate si sustinute (sponsorizate) de masonerie, muzica rock în general, dar în special cea din ultimii ani (care de fapt nu este muzica ci doar niste strigate animalice ce pun fiinta umana în rezonanta cu ceea ce este malefic), genereaza grave dezechilibre psihice si mentale.
Statistic s-a constatat ca în urma spectacolelor metalic rock foarte multi fani devin violenti, provoaca scandaluri si batai violente, violuri, fapte antisociale, crime. Recent, în urma unor astfel de manifestari satanice ale fanilor formatiilor rock, guvernul german a interzis patrunderea în Germania a oricarei formatii rock din afara tarii.
În cazul “trairii televizate”, mesajul transmis copiilor si adolescentilor provoaca o contagiune emotionala imediata, propice pentru mimetism, si chiar îndemnul de a trece imediat la fapte antisociale cum ar fi: furturi, tâlharii, spargeri de masini, crime, actiuni violente, etc. În acest sens putem da exemplul celor 29 de tineri din S.U.A. care si-au tras câte un glont în cap, dupa vizionarea la TV a filmului “Voiaj la capatul infernului”. Acesta este doar unul din miile de exemple despre modul în care un film satanic perturba psihicul oamenilor si-i determina sa se auto-distruga.
În urma studiilor si statisticilor facute a reiesit clar ca televiziunea poate realiza prin mesaje induse la copiii si la adolescentii care au structuri psihice mai fragile, stari de violenta si de agresivitate, tendinte de teribilism, dar si lucruri extrem de periculoase: dorinta de sacrificiu suprem, tendinta catre terorism sau sinucidere.
În ziarul “Jurnalul National” din 10.04.1997 se afirma: “Karl Poper, autorul lucrarii “Societatea deschisa si dusmanii sai” avertiza în eseul “Un patent pentru a face TV” asupra relatiei TV-democratie. El spunea ca <<s-a ajuns la situatia ca televiziunea a devenit o putere politica potential colosala, s-ar putea spune, cea mai mare. Ca si cum ar fi fost cuvântului Dumnezeu. si asa va fi daca vom continua sa acceptam folosirea abuziva a puterii televiziunii. Ea a devenit o puterea prea mare pentru democratie. Nici o putere nu va putea supravietui daca nu se pune capat acestui abuz. Cred ca un nou Hitler ar avea, cu televiziunea, o putere infinita. O democratie nu poate exista daca nu se tine sub control televiziunea sau, mai precis nu poate exista mult timp daca nu se da la iveala complet puterea televiziunii>>.”
Mircea Moldovan, presedintele Consiliului National al Audio-Vizualului, cu privire la oribila crima realizata de un tânar de 15 ani care si-a ucis prietenul inspirându-se dintr-un film dat pe TV afirma: “Autorii morali ai crimei sunt televiziunile care transmit filme cu violenta.”
Cu ajutorul televiziunii poti dezinforma, forma opinii gresite, sau chiar impune puncte de vedere politice, economice, sociale etc, despre un grup de oameni, o societate sau un popor.
Un astfel de exemplu l-a dat televiziunea britanica, B.B.C., (care este dirijata si controlata de Francmasonerie) prezentând maltratarea lui Mihail Cofariu la Târgu-Mures ca fiind o actiune de purificare etnica a românilor împotriva minoritarilor unguri. Acesta a fost o actiune mascata a Francmasoneriei, de “manipulare ordinara” a opiniei telespectatorilor englezi în favoarea Ungariei, pentru a farâmita teritoriul României. Francmasonii urmaresc prin tot felul de actiuni politice sa slabeasca forta poporului român, ce consta tocmai în unitatea sa.
În ziarul “Jurnalul National” din 30.05.1997 se afirma: “În judetul Covasna, unul din sloganurile anilor 90-91 începe sa prinda contur: “Vom studia si limba româna în limba maghiara!” În acele vremuri, profesori ca Gyrgy Ianos îsi începea orele de fizica facând urmatorul apel: “Elevii români nu au ce cauta la ora mea.” Profesorii români erau întâmpinati de elevii maghiari astfel: “Când pleci de-aici?” sau erau pur si simplu dati afara pe motiv ca “Vom studia si limba româna în limba maghiara.” Profesoara Maria Oprea a notat tezele la româna, foarte slabe de altfel, cu note de 4. Unul dintre elevi, cu acordul total al colegilor sai a scuipat pe caiet, l-a aruncat pe jos facându-l ferfenita cu picioarele. <<Ne era frica sa vorbim si pe strada româneste. Multi elevi români, dar în special eleve erau batjocoriti(te) în fel si chip.>>”.
În ziarul “Jurnalul National” din 19.05.197 se afirma: “În judetul Harghita legile si Constitutia României sunt calcate în picioare.” În ziarul “Jurnalul National” din 17.05.1997 Prea Sfintia Sa Episcopul Ion Salajan afirma: “În Harghita si Covasna sunt locuitori care au constiinta de români dar nu mai stiu româneste.”
În ziarul “Jurnalul National” din 13.05.1997 se afirma: “Presedintele Fundatiei pentru Satul Secuiesc, Kiraly Karoly considera ca <<Maghiarii si secuii au nevoie de autonomie teritoriala si autoguvernare pentru a-si pastra identitatea nationala.>>”!!!
În ziarul “Jurnalul National” din 5.03.1997 se afirma: “<<Drept între popoare>> al statului Israel, profesorul universitar Raoul serban afirma: <<Maghiarimea a avut si are un program – “recâstigarea” Transilvaniei>>.”!!! Miscarea Sionista urmareste prin francmasoni si prin anumiti lideri ai UDMR-ului sa-i pacaleasca pe maghiarii din România ca daca vor lupta pentru federalizarea Transilvaniei vor avea autonomie si vor trai mult mai bine. În acelasi timp aceeasi miscare Sionista a actionat într-un mod perfid în Ungaria determinând din partea ungurilor din aceasta tara o atitudine rece, indiferenta si uneori chiar ostila fata de ungurii din Transilvania. De asemenea, Sionistii urmaresc sa creeze conflicte artificiale în Transilvania, între români si maghiari, între ortodocsi si catolici. În felul acesta se urmareste sa se farâmiteze teritoriul României. Ceea ce va rezulta în urma acestei farâmitari va putea fi mult mai usor controlat si manipulat de catre miscarea Sionista. Atât românii cât si maghiarii stiu ca s-au înteles de veacuri unii cu altii, ca pot trai împreuna pe pamântul Transilvaniei si ca uniti, alaturi de poporul român pot rezista mult mai usor în fata atacurilor perverse ale miscarii Sioniste. De aceea, atât românii cât si maghiarii trebuie sa realizeze faptul ca ar fi o mare prostie sa se lupte între ei sa fie victime omenesti (ca în Iugoslavia) facând astfel jocul diabolic al miscarii Sioniste. Locuitorii de nationalitate maghiara din Transilvania trebuie sa fie constienti ca membrilor miscarii Sioniste si francmasoneriei nu le pasa de maghiari si ca îi folosesc acum pentru a farâmita România pentru ca apoi sa-i exploateze si pe ei (maghiarii) cum fac de altfel cu toate popoarele lumii inclusiv cu poporul evreu din care ei (Sionistii) provin.
POLITIC
Miscarea Sionista urmareste sa conduca oamenii acestei planete manipulând guvernele tuturor tarilor lumii si toate partidele politice. De asemenea, tot ei sunt autorii unor sisteme unice si absolute de control mondial (O.N.U., UNESCO, Uniunea Europeana, N.A.T.O., F.M.I., Banca Mondiala) prin care impun conditii aberante popoarelor lumii pentru a crea haosul ce va duce la asa-zisa Noua Ordine Mondiala (de exemplu României i s-a impus sa legifereze homosexualitatea pentru a intra în Uniunea Europeana!). Desi francmasonii sustin ca nu se amesteca în politica exista nenumarate dovezi ca ei manipuleaza guvernele tuturor tarilor lumii. În ceea ce priveste România va facem cunoscut urmatoarele:
- în “Evenimentul zilei” nr. 1466 din 22 aprilie 1997 senatorul Radu Timofte avertizeaza: “masoneria are tendinta sa ocupe toate functiile importante în Stat din România.” Vicepresedintele Comisiei de aparare a Senatului Radu Timofte ne-a declarat ieri ca tendinta masoneriei din ce în ce mai vizibila de a acapara toate functiile mai importante în Stat reprezinta un mare pericol pentru România.
“Este de remarcat ca atât presedintele Comisiei Senatoriale de Aparare cât si ministrul apararii Victor Babiuc sunt masoni si probabil ca sunt multi altii nu doar în ministerul respectiv ci si în celelalte. Mi-e teama însa ca acesti asa-zis “frati” nu urmaresc altceva decât de a pune mâna pe tot ceea ce înseamna putere în Stat asa cum au reusit în alte tari. Mi-e teama ca vom ajunge într-o zi sa fim condusi numai de catre cei care fac parte din organizatii si atunci s-a dus naibii si identitatea noastra nationala si tot ce înseamna cultura si traditie româneasca.” – a afirmat senatorul Radu Timofte.
Deputatul Vasile Matei spune de asemenea ca ministrii Victor Babiuc si Adrian Severin sunt masoni.
“Din punctul meu de vedere cred ca nu este firesc si normal ca dintr-o comisie ce controleaza activitatea SRI care este prin excelenta un serviciu secret sa faca parte un om care în acelasi timp apartine unei organizatii masonice internationale cu scopuri oculte care intra în contradictie cu interesele României. si daca ne gândim bine conform legii Mârzescu, partidul comunist din acea vreme a fost scos în afara legii exact din cauza apartenentei la o organizatie internationala, Internationala comunista, care era de esenta masonica. Deci voi cere sa dea explicatii în legatura cu prezenta lui Corneliu Ruse în comisia SRI si într-o loja masonica ca si examinarea aspectului referitor la o asemenea posibilitate conform legii sigurantei nationale si Constitutiei. Daca facem paralela între ceea ce a însemnat masoneria pentru Italia loja masonica “Propaganda due” si ce complicatii politice a avut activitatea lui Ligio Geli putem sa ne gândim ca apartenenta la masonerie si implicarea în activitatea politica executiva în România poate fi extrem de periculoasa.” – a declarat deputatul PUNR Vasile Matei.
- în Adevarul din 22 aprilie 1997 liderul Alternativei României Varujan Vosganian declara ca acest partid recomanda oamenilor politici sa se abtina sa faca parte din lojile masonice. Vosganian sustine ca lojile masonice se orienteaza spre “zonele strategice” precum Guvernul sau Banca Nationala si a relatat ca el personal a refuzat sa faca parte dintr-o loja masonica atunci când i s-a propus acest lucru. Senatorul PD Alexandru Nicolae si deputatul PD Corneliu Ruse au fost înaintati în grad de loja masonica de Rit Scotian Antic si Acceptat.
- Radu Chesaru, fondatorul “Vulturului Brâncovenesc afirma: “m-am retras din Partidul Alianta Civica datorita orientarii sale masonice.”
-Alexandru Paleologu, francmason de dinainte de razboi, om politic a declarat în presa: “De când m-am apropiat mai mult de Dumnezeu nu ma mai consider francmason.”
- În ziarul “Libertatea” din 22.04.1997 se spune “Paul Ghitiu, secretarul general al partidului Alternativa României a criticat implicarea anumitor parlamentari în masonerie. La sfârsitul saptamânii trecute, trei parlamentari din comisii strategice – de externe, de aparare si de control a S.R.I. au urcat în ierarhia lojii masonice Ritul Scotian Antic si Acceptat. Liderii A.R. au remarcat o apetenta a organizatiilor masonice spre sectoare strategice. Se constata si un asalt asupra membrilor din guvern si mai ales asupra angajatilor B.N.R., indiferent de nivel.”
- În ziarul “Jurnalul National” de vineri 14.02.1997 se afirma: “Costel Iancu, Suveranul Mare Comandor, declara: <<Statul român ne-a recunoscut înca din 1990. Masoneria trebuie sa devina politica de stat, asa cum s-a întâmplat în S.U.A., de exemplu.>>”
Într-un buletin informativ international se afirma: “Conflictele etnice sunt planuite, finantate si organizate de masoni. Combatantii folosesc armament, munitii, echipament si alimente pe care le furnizeaza plutocratia financiara masonica, organizând maceluri. Gorbaciov afirma ca aceste conflicte etnice sunt planuite de “Consiliul Înteleptilor” si ca toti membrii consiliului au subliniat urmatoarea idee: “Crestinismul trebuie sa dispara si sa fie înlocuit cu o religie mai cuprinzatoare (New Age) si de asemenea natiunile trebuie sa dispara”. Masonul Sam Keen specialist în mediul înconjurator a explicat ca “pentru buna functionare a Noii Ordini Mondiale din fiecare 10 oameni 9 trebuie sa moara”. El a cerut secondat fiind de Carl Segan reducerea populatiei globului cu 90%. Misiunea lui Gorbaciov în cadrul masoneriei internationale Sioniste a fost de a distruge sistemul comunist (creat tot de ei) care nu le mai era de folos. Analizând activitatea pe care o desfasoara acum Gorbaciov se poate trage concluzia ca el are sarcina de a distruge crestinismul si de a crea toate premizele de înfeudare a lumii masoneriei internationale Sioniste. De asemenea este dovedit faptul ca cei doi “mari” masoni care la vremea aceea “conduceau” destinele lumii, Gorbaciov si Bush au urmarit ca în decembrie ’89 sa dezmembreze România printr-un razboi civil dar nu au reusit acest lucru deoarece prin comportamentul sau poporul român si oameni patrioti si curajosi care au platit cu viata opozitia lor (de exemplu generalul Guse) n-au permis aceasta.
De-a lungul istoriei miscarea masonica Sionista a urmarit sa instaureze si sa rastoarne sisteme politice cum a fost de exemplu Comunismul. Datorita faptului ca membrii miscarii Sioniste au actionat din umbra folosindu-se de caracterul paranoic al lui Ceausescu si, în acelasi timp, de ignoranta, lasitatea si inertia unor români în momentul în care comunismul, în frunte cu Ceausescu au picat, marea majoritate a românilor au fost pacaliti ca au scapat de suferinta. Ei neputând sa-si dea seama ca, de fapt, atât timp cât miscarea masonica Sionista va continua sa actioneze în România si, în general, pe întreaga planeta, vor avea de suferit chiar daca, aparent, vor vota un asa-zis guvern democrat. Deocamdata, datorita ignorantei si lipsei de curaj, oamenii nu realizeaza faptul ca trebuie sa-i depisteze si sa-i demaste prin toate mijloacele pe membrii miscarii Sioniste care sunt de fapt adevaratii vinovati pentru toate crimele si faradelegile realizate împotriva umanitatii. Atât timp cât nu este înlaturata cauza, efectele negative vor continua sa existe chiar daca, aparent, ele se vor manifesta sub alta forma. Deci nu are rost sa ne mai “îmbatam cu apa rece” considerând ca daca vine alt partid politic la putere viata noastra va fi mai buna, atât timp cât guvernantii si cei care sunt guvernati nu au luciditatea si taria morala de a demasca si de a se opune actiunilor extrem de perverse si diabolice ale francmasoneriei si miscarii Sioniste.
În ziarul “Jurnalul National” din 13.05.1997 referindu-se la tratatul cu Ucraina, academicianul Dan Berindei considera: “În anul 1997, România a renuntat la o parte din istoria sa.”
În ziarul “Jurnalul National” din 21.05.1997 se afirma: “Controversele privind Tratatul româno-ucrainean se amplifica – Mai multi intelectuali si cercetatori români se opun semnarii unui document care ar compromite reîntregirea României.”
În tratatul de aderare la Uniunea Europeana (semnat si de autoritatile române în 1995) se pun explicit urmatoarele doua conditii:
- orice tara o data intrata în Uniunea Europeana îsi cedeaza suveranitatea nationala Centrului de la Strasbourg;
- legislatia Comunitara este deasupra legislatiei nationale;
În aceste conditii ne întrebam ce se urmareste prin semnarea acestor tratate? Ce motive îi determina pe oamenii politici sa accepte orice conditii oricât de aberante ar fi ele în privinta României?
În “Jurnalul National” din 23 mai 1997, vicepresedintele Comisiei de Aparare a Senatului, Radu Timofte declara ca: “Masoneria are ca scop sa detina controlul în domeniul economic, politic, cultural si mai nou militar. Masoneria îsi propune sa finanteze si sa controleze principalele institutii de decizie, nationale si internationale [...] si chiar reuseste sa detina controlul în domeniul economic, politic, cultural si mai nou militar. si, mai mult decât atât, juramântul masonic are în continutul sau pedepse foarte severe pentru membrii care divulga secretele, organizatia având caracter secret. Protocoalele masoneriei, care au fost publicate, reprezinta pentru majoritatea celor care le citesc, motive foarte serioase de reflectie, de retinere, de tacere si de teama. Nici macar membrii suspusi nu stiu mare lucru. Banuiesc ca activitatile secrete nu sunt cunoscute decât de un grup foarte restrâns, iar celorlalti mai mici si mai multi nu le sunt prezentate adevaratele intentii ale masoneriei, acestia fiind simple unelte care doar îsi imagineaza ca stiu ceva.”
Pentru a exemplifica ce spune senatorul Radu Timofte în legatura cu juramântul masonic vom prezenta în continuare continutul acestui juramânt:
<<Jur, în numele Arhitectului Suprem al tuturor lumilor (Satana) sa nu descopar niciodata secretele, semnele, cuvintele, învataturile sau practicile francmasoneriei si sa pastrez tacere vesnica asupra lor. Fagaduiesc si jur sa nu tradez niciodata nimic din acestea nici prin scris, nici prin grai, nici prin gesturi, nici sa pun altcineva sa scrie, sa litografieze, sa graveze, sa tipareasca ceva, sa nu dau în vileag în vreun fel ceea ce mi s-a descoperit pâna în aceasta clipa sau mi se va descoperi în viitor. Daca ni ma voi tine de cuvânt, ma oblig sa ma supun la urmatoarea pedeapsa:
- sa mi se arda buzele cu fier înrosit
- sa mi se taie o mâna
- sa mi se smulga limba din gura
- sa mi se reteze gâtul
- cadavrul meu sa fie spânzurat în loja în timpul primirii unui nou frate, iar dupa aceea sa fie ars si cenusa aruncata în vânt>>
Teribila si criminala siluire a constiintei sa juri ca nu vei destainui ceea ce înca nu ti s-a spus!
MILITAR
În ziarul “Cronica Româna” din 14.02.1997 noteaza: “Masonii români afirma ca au intrat în lojile masonice ale bazelor NATO, înca din 1993!”
Blocul NATO este format din doua structuri masonice: una militara si alta politica, coordonate de Marea Loja suprema din New York, B’NAI B’RITH, formata numai din membrii Sionisti.
Baza militara din Frankfurt gazduieste “filiala europeana” a lojei Sioniste B’NAI B’RITH. Emisari ai acestei filiare europene au fost trimisi în România pentru actiuni ostile poporului român în perioada 1990-1991 si acestora li s-a pus la dispozitie pentru întâlnirile lor oculte secrete tocmai Cercul Militar National! Oare de ce autoritatile române au facut acest lucru?
Din punct de vedere militar miscarea Sionista internationala actioneaza în special prin razboiul economic, psihologic si prin arme biologice. Toata mascarada cu blocul NATO este realizata pentru a distruge capacitatea nationala de aparare a tarilor care adera la acest bloc militar, pentru a folosi oameni si echipament militar (cumparat cu eforturi financiare imense de tarile respective) în interesul miscarii Sioniste internationale si straine intereselor popoarelor care fac sacrificii imense pentru a trimite soldati si echipament militar în acele zone.
La ora actuala nu se mai pune problema unei agresiuni militare cu armament clasic sau nuclear deoarece acum se actioneaza numai printr-un razboi economic si psihologic. Este aberant sa ne mai pacalim ca integrarea în blocul NATO ar asigura o protectie militara în cazul unei agresiuni cu arme clasice sau nucleare pentru simplul motiv ca cei care au declansat pâna acum razboaiele clasice (miscarea Sionista internationala) nu mai actioneaza în acest fel si folosesc povestea cu blocul NATO pentru a impune conditii economice aberante tarilor pe care vor sa le subjuge în acest fel.
Membrii miscarii Sioniste cunosc faptul ca în urmatorii ani dupa realizarea unei armate unice în cadrul Uniunii Europene, blocul NATO nu va mai avea nici un rol în Europa. Blocul NATO va deveni atunci o politie intercontinentala si un organ de represiune international. În aceste conditii ne întrebam oare de ce oamenii politici români se straduiesc atât de mult sa integreze România în NATO, acceptând pentru aceasta conditii aberante care se impun României pentru distrugerea acesteia. În conditiile în care integrarea în NATO ar costa România peste 24 miliarde de dolari (bugetul României pe 5-6 ani), iar actiunile militare pe care România va fi obligata sa le întreprinda în alte tari (vezi actiunea din Albania) în scopuri straine intereselor poporului român, vor costa sute si sute de milioane de dolari ar trebui ca guvernantii si poporul român sa se gândeasca mai bine daca este în interesul României sa intram în NATO!
JUSTIŢIE
În cadrul justitiei francmasoneria a urmarit sa coopteze avocati, judecatori, procurori în lojele masonice si de asemenea în cadrul Ministerului de Justitie, a urmarit sa infiltreze cât mai multi francmasoni pentru a genera haosul care exista la ora actuala în justitie. Astfel, nu întâmplator, judecatorii sunt foarte prost platiti, au sute de dosare de rezolvat, procesele se întind pe ani de zile datorita birocratiei judiciare, dreptul juridic este utilizat în mod intentionat echivoc, legile, prin modul în care sunt formulate, permit interpretarea lor în functie de anumite interese etc.
ÎNVĂŢĂMÂNT
La ora actuala în Statele Unite învatamântul a fost atât de eficient degradat de miscarea Sionista, încât la aproape toate concursurile internationale studentii si elevii americani se califica pe ultimile locuri. Violenta în clase a atins culmi greu de imaginat. Profesorii sunt batuti de elevii nemultumiti, utilizarea stupefiantelor este în floare, iar profesorii beau alcool si fumeaza cot la cot cu elevii. În Franta elevii din clasele mici stiu sa scrie numai pe calculator urmarindu-se sa se formeze generatii de tineri care sa nu mai stie sa faca calcule (sa nu cunoasca tabla înmultirii), sa nu mai stie sa scrie. La ora actuala în România se constata o degradare din ce în ce mai evidenta a învatamântului, elevii beau alcool si fumeaza cot la cot cu profesorii, se drogheaza (dupa unele statistici 50% din elevi în anumite scoli si licee folosesc stupefiante), au loc batai violente care nu pot fi oprite de profesori pentru ca le este frica de “mafia” liceana, tinerii sunt preocupati în special de muzica satanica metalic-rock, adera la grupari satanice care fac magie neagra si apar din ce în ce mai multe cazuri de sinucideri în rândul elevilor care participa din inconstienta la ritualuri satanice.
Ne întrebam oare de ce politia si organele abilitate ale statului (care sunt controlate de francmasonerie) nu iau masuri pentru a opri raspândirea drogurilor si depistarea retelelor de tip mafiot din licee?
Ne întrebam oare de ce mass-media (care este controlata de francmasonerie) nu realizeaza o campanie concentrata de prezentare a pericolelor majore pe care le reprezinta drogurile, retelele de tip mafiot din licee si gruparile sataniste în rândul tinerilor din scoli si licee?
În luna mai 1997 un grup de tineri satanisti a plecat din Suceava la Neptun cu trenul si în timpul calatoriei au devastat vagoane întregi dându-i jos din tren pe calatorii care au îndraznit sa le atraga atentia ca nu este bine ce fac.
Pe parcursul a 15-16 ore cât a durat calatoria din Suceava pâna la Neptun politia C.F.R. si nici alte forte de politie specializate nu au intervenit pentru a aresta pe cei care au devastat trenul respectiv! O data ajunsi la Neptun, acelasi grup de tineri satanisti au facut ritualuri de magie neagra într-un hotel al statiunii respective si au organizat un concurs satanic: “Cine devasteaza mai repede o camera de hotel”! În urma acestei actiuni demente un întreg hotel a fost distrus (geamuri smulse, usi distruse, pereti deteriorati, mochete sfâsiate, mobilier distrus, ars si aruncat pe geam, etc.). Nici în aceasta situatie politia nu a intervenit pentru a opri aceste manifestari demente si nici nu a luat masuri pentru a-i prinde si ancheta pe cei care au procedat în felul acesta.
Raspunsul politiei a fost ca nu a putut interveni în cazul respectiv pentru ca tinerii satanisti erau prea violenti! Este hilar argumentul adus de politie dar în acelasi timp este si extrem de îngrijorator. Atitudinea politiei cât si a mass-mediei în acest caz demonstreaza o data în plus ca atât politia cât si mass-media sunt controlate de francmasonerie care urmareste sa încurajeze si sa sustina astfel de actiuni satanice.
În Marea Britanie, tara în care exista peste 8500 de loji masonice, însumând peste 350000 de membri (multi dintre ei sunt infiltrati în guvern, politie, servicii secrete) a fost publicata o carte (cu concursul francmasoneriei) ce a stârnit imediat controverse fara precedent în rândul oamenilor, relateaza cotidianul “Daily Mail”. Este vorba despre un asa-zis manual de “sexologie” care se ocupa strict de domeniu homosexualilor si lesbienelor, manual destinat scolarilor de peste 5 ani! si mai socant este faptul ca acest manual destinat scolarilor între 5 si 16 ani este prevazut si cu imagini edificatoare, pentru mai buna întelegere a ceea ce reprezinta fenomenul de homosexualitate!
În Statele Unite, de asemenea, copiii din clasa I au în manuale imagini si informatii despre homosexuali, fiind obisnuiti cu ideea ca este absolut firesc sa ai doi tatici sau doua mamici!
Datorita faptului ca guvernele Statelor Unite si ale Marii Britanii sunt în totalitate controlate de miscarea Sionista, datorita faptului ca Uniunea Europeana este un produs al aceleiasi miscari Sioniste si datorita faptului ca una din conditiile acceptarii României în Uniunea Europeana este sa se legifereze homosexualitatea la noi în tara, este evident ca aceasta organizatie oculta, satanica, care este miscarea Sionista promoveaza într-un mod diabolic homosexualitatea si urmareste sa realizeze si în învatamântul din România ceea ce se petrece la ora actuala în Statele Unite, Anglia, Franta si alte tari ale lumii.
Ne întrebam pâna când vor mai dormi românii si vor mai accepta actiunile satanice de distrugere a acestui popor? Vor oare românii sa-si vada copii învatând despre homosexualitate si sa-i vada cum devin homosexuali? Oare când se vor trezi oamenii acestei tari si vor lua atitudine împotriva francmasoneriei si miscarii sioniste?
CULTURAL – ARTISTIC
Miscarea Sionista internationala urmareste prin orice mijloace distrugerea traditiilor cultural-nationale si a identitatii nationale de neam. Modifica traditia poporului respectiv si ierarhia valorilor.
Finanteaza, promoveaza si sustine muzica, pictura, sculptura satanica, generând astfel în oameni rezonante malefice, demoniace. Miscarea Sionista prin reprezentantii sai masoni masluieste istoria si dovezile lingvistice, îndoctrineaza tineretul în spirit Satanic, folosind pentru aceasta în special muzica satanica de tip metalic rock.
IDEOLOGIE – FILOZOFIE
Baza ideologica a miscarii Sioniste este urmatoarea:
“Studiul zilnic al Talmudului la evrei începea de la zece ani pentru a se sfârsi odata cu viata.” (A. Dormesteter, L. cit. pag. 393)
“Cei ce se magulesc ca prin ajutorul Bibliei vor cunoaste religia noastra sunt într-o desavârsita ignoranta… Cartile talmudice sunt acelea dupa care se organizeaza viata religioasa a evreului, de la prima respiratie pâna la ultimul suspin.” (Singer, citat de Mislin în Les Saints Lieux, T.III pag.549 si de A. Soubin în Le Talmud, pag.5)
Iata ce afirma acum despre Talmud un alt evreu, haham convertit la crestinism: “Talmudul este codul complet, civil si religios al Sinagogii… El este codul care reglementeaza, pâna în momentul actual comportamentul evreilor” si pentru care ei au un respect religios, ce merge pâna la fanatism. (Drach, L. cit. T.I., pag.164 – vezi Mousseaux, Le juif, c.IV, pag.87)
Talmudul harazeste numai evreilor întreg pamântul cu toate bunurile din lume: “Dumnezeu a masurat pamântul si a dat evreilor pe goimi (adica pe cei care nu sunt evrei) cu tot ceea ce ei poseda.” (Talmud Babli, Tratatul Baba – Kamuna, F.32, c.2 – vezi Rohling, L. cit. pag.63 – cuvântul goi (la plural: goimi) este echivalent cu ghiaur al mahomedanilor si reprezinta un apelativ de ura si despret.)
“Dumnezeu a dat evreilor putere asupra averii si vietii tuturor popoarelor.” (Albo, Sepher. i.k., f.3 – c.25 – Jakuth – Chimeoni, Ad – Tab, f.83 – c.3, n.563 – Rohling, L. cit., pag.63)
“Israel este ca stapâna casei careia barbatul îi aduce bani. Într-adevar, fara sa îndure greutatea muncii el trebuie sa primeasca bani de la toate popoarele lumii.” (Talmud Babli – Traité Pes., f.119 si Traité Souhérdin, f.110 – Rohling, L. cit., pag.55)
În consecinta Talmudul da evreilor dreptul de a fura de la goimi (crestinii):
“Este permis sa despui un goi“. (crestin) (Talmud Babli – Tratatul Baba – Metzia, f.3 – c.2, Rohling, pag.64)
Dupa Maimonide, perceptul biblic: “Sa nu furi” semnifica “sa nu furi pe nici un om, adica pe nici un evreu” (Maimonade, Sepher, miz, f.105 – c.2 – vezi Rohling, L cit., pag.64), goimii nefiind oameni. De altfel, când un evreu fura pe un goi el nu face decât sa-si reia avutul sau.
Dupa Talmud, “proprietatea unui ne-evreu e ca un lucru parasit, ca un desert, ca nisipul marii; adevaratul proprietar legitim este primul evreu care pune mâna pe ea.” (Pfefferoku (rabin convertit) Talmud Babli – Tratatul Baba Batra Dissert, psiholog., pag.11 – vezi Rupert, L. cit. pag. 19 si Baba Metzia, f.114 (edit. Amsterd 1645) citat de G. de Mousseaux – Le Juif, pag.127,128)
Dupa rabinul Solomon Iarchi sau Rachi “averile goimilor sunt ca niste lucruri fara stapân si apartin primului evreu care pune mâna pe ele”. (Rupert, L. cit., pag.19)
De asemenea Talmudul interzice evreului sa dea înapoi goi-ului un lucru pe care acesta l-a pierdut.
“Este oprit sa dai goi-ului un lucru pe care acesta l-a pierdut… Cel ce da unui goi obiectul pierdut, nu va gasi iertare înaintea lui Dumnezeu.” (Talmud Babli, Traité Souhérdin, f.76 – c.2 si Tratatul Baba Komuna, f.113 – c.2 – Rohling, L. cit., pag.67).
- Talmud, rugaciunea de dimineata: O, Doamne, dezradacineaza, surpa, darâma si nimiceste pe toti neevreii.
- Abarbanei Ad, Isaia V: Numai iudeii înseamna ceva în lumea aceasta, ei sunt asemanatori cu grâul; goimii (dobitoacele crestine) sunt pleava.
- Scheftal Horviz: Sufletul fiecarui iudeu în parte are valoare mai mare înaintea lui Dumnezeu decât sufletul unui întreg popor crestin.
- Abadath Lepkodes (Pasosa Cheleg chajiuchud V, 11b): Fiecare barbat iudeu este fiu de rege, iar celelalte neamuri sunt sclave.
- Rabi Scheftel (sefatul): Iudeilor li se cuvine numele de om, dar cei nelegiuiti cum sunt crestinii idolatri îsi atrag originea de la spiritul spurcat si se numesc porci iar sotiile lor vite încaltate.
- Abarbanel (Benachoth 25b): Poporul ales este demn de viata eterna. Celelalte neamuri sunt identice magarilor. Casele goimilor (dobitoacelor crestine) sunt niste grajduri de vite.
- Maimonides zis Vulturul Sinagogii (Grittin 57): Poruncit este catre datorii lui Israel si eretici cum este Iisus Nazarineanul si urmasii lui sa fie omorâti si zvârliti în vâltoarea osândei vesnice.
- Rabbi Salman: Celui mai blând dintre serpi scoate-i ochii, pe cel mai bun dintre crestini ucide-l.
- John Clayton în The Chicago Tribune: Trotki conduce pe radicalii jidovi spre stapânirea lumii. Bolsevismul este numai un instrument spre acest plan.
RELIGIA
Reprezentantii miscarii Sioniste genereaza conflicte între diferite religii, sustin financiar diferite secte religioase. Se infiltreaza în religia crestina pentru coruperea preotilor, îi trimit la studii în strainatate pe banii francmasoneriei, îi coopteaza în francmasonerie determinând astfel tacerea totala (explicabila doar în felul acesta) a Bisericii Ortodoxe fata de actiunile criminale ale miscarii sioniste si ale francmasoneriei. În ziarul “Evenimentul zilei” din 1.07.1997 se afirma: “o carte împotriva francmasoneriei declanseaza un scandal de proportii la Cluj. Autorul cartii “Strategia diabolica a fortelor oculte pentru instaurarea noii ordini mondiale” se numeste Nicolae Trofin, are 27 de ani si este proaspat absolvent, cu nota 10, al Facultatii de Teologie din Cluj. Aceasta carte a declansat un adevarat scandal, înca înainte de lansarea oficiala a cartii. Nicolae Trofin a declarat ca este prima lucrare de acest gen publicata de un reprezentant al Bisericii Ortodoxe, dupa lucrarea mitropolitului Ardealului Nicolae Balan din anul 1937. Nicolae Trofin afirma ca din cauza acestei carti a fost batut în luna octombrie 1996 în plina strada si ca înainte cu trei saptamâni de lansarea cartii a fost convocat la sediul SRI Cluj, unde a fost amenintat si i s-a spus ca în Germania ar fi fost arestat pentru atitudine revizionista si antisemita. “Am fost anchetat de mai multe ori dar am refuzat sa dau o declaratie. Apoi am fost la Arhiepiscopul Bartolomeu Anania care mi-a spus: <<Da’ cine esti tu sa scrii asa ceva? Cine te crezi? Te crezi scriitor?>>”. Nicolae Trofin considera ca Bartolomeu Anania merge pe linia francmasonica, în predicile lui fiind lesne intuit acest lucru.
Ne întrebam retoric din ce cauza oare din anul 1937 si pâna în 1997, timp de 40 de ani, preotii (în special din România) nu au luat atitudine împotriva francmasoneriei asa cum au facut preotii greci de pe Muntele Athos care au mobilizat mase întrebi de oameni si au facut mitinguri împotriva miscarii Sioniste si a francmasoneriei?

7.Solutii pentru contracararea actiunilor malefice ale francmasoneriei
Pentru a învinge raul trebuie sa stim ca binele este absenta raului iar raul este absenta binelui deci ideea de baza pentru contracararea actiunilor diabolice ale francmasoneriei este aceea a înlocuirii raului cu binele, sau altfel spus, a raului cultivat de ei cu binele în care noi ne ancoram cu fermitate.
Astfel:
- viclenei lor dezinformari prin presa îi om raspunde prin urmarirea cu inteligenta, luciditate si atentie a informatiilor din presa pentru a putea delimita falsul de adevar. Astfel sa ne punem mereu întrebarea “Qui prodest?” – urmarind apoi sa vedem fata ascunsa a lucrurilor intuind perfida manipulare care se realizeaza la ora actuala prin mass-media. Vizionând programele de televiziune, sa o facem în mod constient, lucid, urmarind sa identificam elementele manipularii.
- declansarii si amplificarii conflictelor între ortodoxie si catolicism îi vom opune o întelegere profunda a adevarurilor sacre revelate de Iisus care ne ajuta sa trecem peste aceasta falsa dihotomie apelând la ceea ce ne uneste – iubirea crestineasca a aproapelui.
- impunerii unor programe aberante de învatamânt i se va opune protestul ferm al profesorilor si cadrelor didactice împotriva acestor masuri antieducative.
- decimarii populatiei prin boli create în laborator i se va raspunde prin mentinerea cu fermitate si vointa a starii de sanatate în mod profilactic prin masuri dietetice adecvate si regim de viata ordonat.
- lasitatea, orgoliul, avaritia, setea de putere pot fi înlaturate prin transformarea launtrica a tuturor oamenilor în sensul structurarii unor personalitati ancorate în valorile morale crestine.
- satanismului cultivat prin asa-zisa muzica metalic-rock si prin ritualuri satanice i se vor raspunde prin cultivarea credintei în dumnezeu, prin rugaciuni colective (vezi aparitiile Fecioarei Maria de la Fatima si Metjugorge). Tineretul trebuie reorientat catre muzica clasica si moderna, armonioasa si elevata. Trebuie sa li se ofere cu rabdare tinerilor informatia si cunoasterea necesara pentru a vedea fata adevarata a miscarilor metalic-rock si sataniste.
Francmasonii au o initiere secreta ce le permite sa-si dezvolte o vointa dizarmonioasa, malefica, ei dispunând de puternice mijloace în plan material si social pentru a subjuga vointa celorlalti oameni. Sufletele lor sunt întunecate de orgoliu, egoism, ambitii desarte, dorinta de a parveni, de setea de putere cu orice pret, de dorinta de a acumula bani si putere politica, de a-i înrobi pe ceilalti, etc.. Ei pot fi înfrânti doar de fiinte cu credinta în Dumnezeu, care rezoneaza mai mereu cu binele si adevarul, care sunt la unison cu vointa divina.
De aceea orice om lucid si credincios ar trebui sa se mobilizeze cu toata forta ca sa rezoneze numai cu binele (sa gândeasca, sa vorbeasca, sa actioneze preponderent benefic), sa se roage cât mai des la Dumnezeu, sa evolueze spiritual si daca are forta necesara sa practice Yoga sau/si anumite cai spirituale autentice (ceea ce l-ar ajuta considerabil sa devina o fiinta benefica exceptionala).
Francmasonii se tem de unitatea planetara benefica. Ei se tem de unitatea oricarui popor, a oricarei natiuni, urmarind dezbinarea tuturor natiunilor pentru a le putea înrobi.
Toti românii trebuie sa fim uniti în bine pentru ca în felul acesta francmasonii sa nu ne mai poata dezbina.
Adevaratii români ar trebui sa desconspire actiunile de tip masonic, sa scrie articole si carti despre aceste actiuni malefice, sa organizeze mitinguri de protest împotriva francmasoneriei, sa strânga semnaturi de la oameni pentru scoaterea în afara legii a acestei organizatii satanice internationale.
Francmasonii urmaresc sa-i dezbine pe oameni si tocmai de aceea, noi românii trebuie sa fim uniti si cu totii la unison sa luam atitudine împotriva francmasoneriei.
Francmasonerie urmareste distrugerea unitatii nationale românesti, tocmai de aceea trebuie sa mentinem cu fervoare si curaj patrimoniul culturii si limbii nationale.
Francmasoneria urmareste sa realizeze conflicte interetnice iar noi românii pentru a contracara aceasta tendinta a francmasoneriei trebuie sa avem sentimente de bunavointa, iubire fata de toti oamenii alaturi de care traim în acest teritoriu.
Actiunile malefice ale francmasoneriei sunt posibile datorita ignorantei si necunoasterii. Din aceasta cauza trebuie sa fim cât mai informati, sa cunoastem cât mai mult, sa avem discernamânt si sa-i ajutam si pe ceilalti sa înteleaga si sa cunoasca.
Din aceasta cauza este bine ca aceasta carte sa fie data la cât mai multi oameni.
Francmasonii îsi acopera faptele mârsave prin juraminte de pastrare a secretului, prin amenintari la adresa celor care vor sa-i demaste, demonstrând astfel ca le este teama ca opinia publica ar putea sa afle adevarul despre ei. Tocmai de aceea, noi, românii, trebuie sa urmarim permanent sa-i demascam, sa dezvaluim planurile criminale ale francmasoneriei.

ROMÂNI, ACŢIONATI, PENTRU CĂ ÎNCĂ MAI ESTE TIMP SĂ NE SALVĂM!
Fiecare îsi spune “Ce pot eu sa fac? pentru ca sunt mic, slab si singur.” În realitate însa suntem multi si puternici. Forta noastra sta în unitatea noastra! În aceasta privinta Iisus a spus: “Unde se aduna doi oameni în numele Meu, acolo sunt si Eu.”
Trebuie doar sa devenim constienti de forta noastra si sa actionam!
Iisus a spus: “Cine are credinta cât un bob de mustar va muta si muntii din loc!”

ROMÂNI, ACȚIONATI, PENTRU CÃ ÎNCÃ MAI ESTE TIMP SÃ NE SALVÃM!
Mesajul audio-vizual al filmelor de groazã, poliţiste, violente, spectacolele de metalic rock încurajate şi susţinute (sponsorizate) de masonerie, muzica rock în general, dar în special cea din ultimii ani (care de fapt nu este muzicã ci doar nişte strigãte animalice ce pun fiinţa umanã în rezonanţã cu ceea ce este malefic), genereazã grave dezechilibre psihice şi mentale. Bibliografie
1. Radu Theodoru, “România ca o prada”, Ed. Alma, 1996
2. Jan van Helsing, “Organizatiile secrete si puterea lor în secolul XX”, Ed. Alma, 1996
3. “Texte care au zguduit lumea”, Ed. Moldova, 1995
4. Alain Lallemand, “Organizatia”, Ed. Aurelia, 1997
5. Ion Costin Grigore, “Cucuveaua cu pene rosii”, Ed. Miracol, 1994
6. “Protocoalele înteleptilor Sionului”, Ed. Alma, 1997
7. Mitropolitul Irineu Mihalcescu, “Francmasoneria”, Bucuresti, 1941
8. “New Age – Miscare oculta îndreptata împotriva religiei crestine”, Bucuresti, 1993
9. “Satanismul în muzica rock”, Ed. Izvorul luminii, 1993
10. Richard Gleen, “Operatiunea ultrasecreta <<Calul troian>>”, Ed. Shambala
11. Gregorian Bivolaru, “Francmasoneria – misterele dezvaluite ale unei gigantice conspiratii satanice planetare”, Ed. Shambala, 1995
12. Gregorian Bivolaru, “Dezvaluiri senzationale referitoare la actiunile si planurile satanice ale francmasoneriei”, Ed. Shambala, 1996
13. Onclair, “La Francmaçonnerie contemporaine”
14. Turinez, “La grande peril de notre temps ou la Francmaçonnerie”
15. Bernard Fay, “La Francmaçonnerie et la Revolution Intelectuelle du XVIII Siecle”
16. Iosif de Santo de Colmar, “La Chaine Infernale”, “La Francmaçonnerie contro l’Eglise”, “La Francmaçonnerie désaquée”.
17. Emil Barbier, “Infiltrations maçonniques dans l’Eglise”.
18. F.H.Thiriet, “Aperçu philosophique et historiqze de la Francmaçonnerie”
19. A. Preuss, “Etude sur la Francmaçonnerie”
20. A. Ralph Epperson, “Noua Ordien Mondiala”

http://ne-cenzurat.ro/ancheta-necenzurata/40795-masoneria-si-miscarea-sionista-impotriva-romaniei.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe