|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

15 familii trec zilnic peste “puntea groazei” pentru a ajunge în satul Priloage 

• În comuna Câineni,


15 familii trec zilnic peste “puntea groazei” pentru a ajunge în satul Priloage

În comuna Câineni, există o comunitate de câteva familii în satul Priloage, sat a cărui amplasare geografică în interiorul localităţii nu-i permite legătura decât cu satul Robeşti şi aceea realizată prin comuna învecinată Racoviţa, pe un traseu ocolitor, ce însumează 17 km, impropriu circulaţiei auto. Astfel, singura posibilitate de acces pietonal spre cele 15 gospodării ale satului Priloage o reprezintă o punte suspendată peste râul Olt, construită la începutul anilor 70, la o distanţă de peste 400 metri, în aval de CHE Robeşti. Această punte prezintă degradări la tablierul din lemn şi la sistemul de susţinere realizat din cabluri metalice, fiind, la această dată, impracticabilă. Starea tehnică a acestei punţi a fost constatată în primăvara anului curent de către specialişti din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea şi analizată în cadrul şedinţei de lucru a acestui organism din data de 15 mai 2012 (Hotărârea nr. 8/15 mai 2012). Puntea suspendată peste râul Olt asigură doar legătura pietonală cu satul Robeşti, practic accesul în satul Priloage este imposibil a se realiza cu mijloace auto şi hipo, cele 15 gospodării fiind izolate de satul Robeşti.

În prezent, nu există posibilitatea ca maşinile de intervenţie în situaţii de urgenţă să ajungă la această comunitate. O soluţie alternativă, care ar asigura accesul pietonal şi auto spre satul Priloage, se poate realiza prin executarea pe malul stâng al râului Olt a unui drum pe un sector cuprins între limita barajului CHE Robeşti şi sat, pe un teren stâncos. Această soluţie tehnică a devenit posibilă şi oportună odată cu construirea barajului CHE Robeşti, obiectiv care facilitează pe coronament accesul pe malul stâng al Oltului, autoritatea locală punând la dispoziţie terenul pentru configurarea traseului drumului, ce va avea o lungime totală de 908 metri, conform proiectului tehnic întocmit de o societate autorizată. Pentru stabilirea acestei soluţii tehnice, prin grija autorităţilor locale au fost întocmite studii de teren şi geotehnice, pentru construcţia drumului urmând a fi utilizate materiale agrementate conform reglementărilor naţionale, armonizate cu legislaţia europeană.

De asemenea, drumul a fost proiectat pentru un trafic uşor, prevăzut însă cu acostamente, parapet de protecţie şi sistem pentru colectarea şi dirijarea apelor pluviale spre emisarul natural, lucrări evaluate la suma de 1,61 milioane de lei. Bugetul local este insuficient pentru finanţarea unor obiective de investiţii majore şi datorită faptului că pe teritoriul localităţii Câineni nu sunt societăţi comerciale care să vireze cote la bugetul local. În aceste condiţii, în data de 19 octombrie 2012, Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea a luat decizia promovării unui proiect de hotărâre de Guvern pentru accesarea, din fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei respective, în vederea executării pe malul stâng al râului Olt a unui drum, pe sectorul cuprins între limita barajului CHE Robeşti şi satul Priloage, din comuna Câineni.

(Marian Dinu)

Leave a Response