|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Prefectura a constatat încetarea de drept a mandatelor de primari din Laloşu, Mateeşti şi Lăpuşata 

• Chiar înainte cu câteva zile de alegeri,

Prefectura a constatat încetarea de drept a mandatelor de primari din Laloşu, Mateeşti şi Lăpuşata

În conformitate cu art. 15 alin. 2 lit. g din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, mandatul de primar încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin pierderea, ca urmare a demisiei, a calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales. Potrivit art. 8 alin 2, din Legea partidelor politice nr. 14/2003, înscrierea unei persoane într-un alt partid politic, constituie demisie de drept din partidul al cărui membru a fost anterior. “În aceste condiţii, în temeiul art. 16 din Legea 393/2004, în toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin, prin care constată încetarea mandatului primarului. Având în vedere că, începînd cu 8 mai 2012, candidaturile la funcţia de primar într-o unitate administrativ-teritorială, înregistrate la birourile electorale de circumscripţie, rămîn definitive, ordinele de încetare de drept a mandatelor de primar au fost emise cu această dată. Ordinele prefectului au fost emise pe baza referatelor secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale respective, însoţite de documente legale justificative.

Încetarea de drept a mandatului de primar survine prin efectul legii, fără a i se atribui prefectului competenţa de a face aprecieri asupra valabilităţii mandatului de ales local, prefectul având doar rolul de a constata o stare de fapt, în ceea ce-l priveşte în mod exclusiv, pe primar. Domnului Constantin Bârzăgeanu i-a încetat de drept mandatul de consilier local, şi pe cale de consecinţă mandatul de viceprimar, cu atribuţii de primar al Comunei Mihăeşti, prin hotărîre de consiliu local, nu prin ordin de prefect. În data de 1 iunie 2012, Tribunalul Vâlcea a respins cererea de suspendare a Ordinului Prefectului nr. 270/21 mai 2012, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului primarului comunei Mateeşti, Nicolae Stănişor. În data de 5 iunie 2012, Tribunalul Vâlcea a anulat cererea de suspendare a Ordinului Prefectului nr. 269/21 mai 2012, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului primarului comunei Laloşu, Ion Toma”, se arată într-un comunicat de presă al Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea.

Leave a Response