|marți, septembrie 21, 2021
  • Follow Us!

Finanţele Publice au scos la licitaţie 10 bunuri ale Europan Prod în valoare de 45.000 euro 

• Pentru că nu şi-a achitat datoriile către bugetul de stat,

Finanţele Publice au scos la licitaţie 10 bunuri ale Europan Prod în valoare de 45.000 euro

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, va organiza în data de 21 iunie 2012 a treia licitaţie publică pentru vânzarea bunurilor mobile sechestrate prin procesul verbal de sechestru nr. 16637/14 martie 2012, proprietate a debitorului SC Europan Prod Filiala Râmnicu Vâlcea, în dosarul de executare nr. 65/6817/13879/2012. Preţurile de pornire a licitaţiei pentru vânzarea acestor bunuri sunt: autoturism Skoda Superb, an fabricaţie 2006, preţul de pornire a licitaţiei – 33.250 lei; motostivuitor Balkancar DV 1792, an fabricaţie 2005, preţul de pornire a licitaţiei – 15.000 lei; încărcător frontal Stalova Wolla L 34, cupă 3,4 mc, sistem electric funcţional, preţul de pornire a licitaţiei – 25.500 lei; autoturism ARO, an fabricaţie 2005, preţul de pornire a licitaţiei – 21.850 lei; autoturism Volkswagen Transporter, an fabricaţie 2009, preţul de pornire a licitaţiei – 35.600 lei; încărcător frontal Ifron D204, sarcina utilă 1.800 kgf, stare bună de funcţionare, frâne cu disc cu comandă hidraulică, preţul de pornire a licitaţiei – 24.500 lei; aparat sudură TM 315 Eco, putere nominală 3.870 W, stare bună de funcţionare, preţul de pornire a licitaţiei – 6.500 lei; maşină de tăiat asfalt Weber SM62-2, combustibil benzină, stare bună de funcţionare, preţul de pornire a licitaţiei – 4.300 lei; copiator Konica Minolta Biz Hub 501, 50 pagini/minut, tehnologie laser monocrom, preţul de pornire a licitaţiei – 7.920 lei; motocompresor Kaeser M50, an fabricaţie 2008, preţul de pornire a licitaţiei – 20.000 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicaţiei de vânzare nu sunt înregistrate drepturi reale si sarcini ale altor creditori. Mai precizăm că cei interesaţi în cumpărarea bunurilor SC Europan Prod Filiala Râmnicu Vâlcea sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitaţie, ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local şi la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, şomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice – copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de ORC Vâlcea, pentru persoanele fizice – copie de pe actul de identitate, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Leave a Response