|sâmbătă, noiembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Familia patronului de la SC Marlaur Comp SRL, Ion Popii, atacată cu sticle incendiare de interlopi 

Poliţia şi Parchetul trebuie să facă lumină în acest caz:

Familia patronului de la SC Marlaur Comp SRL, Ion Popii, atacată cu sticle incendiare de interlopi

Nicu Trandafir

• Protestatarul din faţa Finanţelor Publice Vâlcea a condamnat “sifoaneleÔÇ£ din interiorul instituţiei

Marţi, 23 aprilie, în faţa Direcţiei Finanţelor Publice Vâlcea, Ion Popii din Păuşeşti-Măglaşi, patronul SC Marlaur Comp SRL, a afişat mai multe pancarte pe care se puteau citi următoarele mesaje: “Conducerea DGFP şi AFP Vâlcea condamnă firmele vâlcene la faliment”, “Stop! Jafului ca în codru comandat de conducerea DGPF şi AFP Vâlcea pentru distrugerea firmelor vâlcene”, “Stop acţiunilor la comandă dictate de conducerea DGFP şi AFP”, “Cine răspunde pentru abuzurile făcute de angajaţii din DGFP Vâlcea pentru încălcarea legii?”, “DGFP distruge familiile miilor de contibuabili vâlceni, prin executări silite şi abuzive, la comandă”, “Cine dă comandă la DGFP şi AFP pentru a distruge firmele vâlcene. De ce distrugeţi firmele cu abuzuri şi amenzile comandate? Distrugeţi economia vâlceană!”. 

“Sunt bombardat cu amenziÔÇ£

Luat la bani mărunţi de poliţişti, Ion Popii a spus: “Acesta este un protest paşnic prin care vreau să atrag atenţia opiniei publice despre jaful la care mă supune DGFP Valcea, de câţiva ani încoace. Am primit până acum foarte multe amenzi. Multe firmele debitoare către societăţile mele sunt controlate la nivel înalt. Am trimis adresă cu firmele debitoare către DGFP dar nu am primit nici-un răspuns, deşi au trecut 30 de zile. Mă bombardează însă cu fel de fel de controale. Ultima amendă, de 4.500 lei, mi-a trimis-o DGFP pe o adresă unde eu nu mai figurez de un an de zileÔÇ£ 

Prezent la locul protestului, Gabriel Stoica, preşedintele Asociaţiei pentru Drepturile Omului a declarat“Noi am fost sesizaţi de această situaţie, iar Ion Popi va continua protestul timp de 15 zile, câte patru ore pe zi, după care va trece la măsuri mai radicale. Cei de la DGFP i-au pus sechestru pe casă, iar sediul firmei lui a fost incendiat, fără să se ştie de către cine. Suntem sceptici că se va rezolva ceva! Până acum are 80 de plângeri. Din cele zece contestaţii trimise GDAFP nu a avut la niciuna câştig de cauză”, a spus Gabriel Stoica. 

Finanţele Publice: Toate măsurile luat sunt legale

În legătură cu protestul domnului Ion Popii, asociat şi administrator la Societatea Comercială MARLAUR COMP SRL Râmnicu-Vâlcea, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a făcut precizările de mai jos:

 1. În data de 25.11.2010, Societatea Comercială Marlaur Comp SRL Râmnicu-Vâlcea a depus o cerere la DGFP Vâlcea prin care a solicitat rambursare de taxă pe valoarea adăugată (TVA) în sumă de 60.825 lei. Pentru soluţionarea acestei cereri, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, a fost desfăşurată o inspecţie fiscală în urma căreia, prin Raportul de inspecţie fiscală întocmit şi Decizia de impunere emisă, suma solicitată a fost respinsă, stabilindu-i-se totodată debite suplimentare cu accesoriile aferente în sumă de totală de 687.019 lei, astfel:

– TVA 307.125 lei;

– majorări de întârziere TVA 104.076 lei;

– impozit pe profit 227.423 lei;

– majorări impozit pe profit 48.395 lei.

Debitele stabilite sunt rezultatul diminuării de către societate a bazei impozabile la impozitul pe profit, respectiv la TVA, prin utilizarea unor facturi ce figurează emise pentru mărfuri şi servicii de diverse firme din Bucureşti şi din judeţul Gorj. În urma verificărilor încrucişate, Garda Financiară (secţiile municipiul Bucureşti şi judeţul Gorj) a comunicat că societăţile în cauză nu funcţionează la sediul social declarat, au un comportament tip fantomă şi deci operaţiunile sunt fictive.

 2. Pentru recuperarea debitelor stabilite prin inspecţia fiscală, precum şi a celor declarate de operatorul economic şi neachitate, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, au fost declanşate măsurile de executare silită, procedând la:

– poprirea disponibilităţilor băneşti din conturile bancare;

– poprirea veniturilor încasate de la terţi.

Întrucât, prin măsurile menţionate nu s-a reuşit recuperarea debitelor, neavând bunuri în patrimoniu, societatea a fost declarată insolvabilă.

3. Având în vedere constatările inspecţiei fiscale, precum şi ale organelor de executare silită, potrivit cărora administratorul se face vinovat de insolvabilitatea societăţii, în conformitate cu prevederile art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală, s-a atras în solidar cu debitorul răspunderea administratorului întrucât:

– în perioada 2008-2010, nu a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii toate veniturile realizate, nedeclarând impozitele şi taxele aferente;

– a înregistrat în evidenţa contabilă documente emise de societăţi timp fantomă, pentru diminuarea bazei de impunere;

– a declarat o pierdere fiscală din anii precedenţi mai mare decât cea reală, diminuând astfel impozitul de profit de plată în viitor.

În baza deciziei de răspundere solidară, DGFP Vâlcea, prin Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Râmnicu-Vâlcea, a declanşat măsurile de executare silită asupra bunurilor deţinute de administratorul societăţii.

În opinia conducerii DFP Vâlcea, declaraţiile lui Ion Popii sunt nejustificate

În legătură cu declaraţiile date presei cu ocazia protestului desfăşurat la sediu Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea de domnul Ion Popii, asociat şi administrator la societăţile comerciale Marlaur Comp SRL şi Kyt Reform SRl, ambele din Râmnicu-Vâlcea, pentru corecta informare a opiniei publice, facem precizările de mai jos referitoare la aşa-zisele amenzi pe care le-ar fi primit în mod repetat de la DGFP Vâlcea.

1. Amenzile invocate au fost aplicate, cu o singură excepţie, de alte organe abilitate ale statului societăţilor comerciale Marlaur Comp SRL şi Kyt Reform SRL, reprezentate de dl Ion Popii, astfel:

a. Societăţii Comerciale Marlaur Comp SRL:

– o amendă aplicată de Garda Financiară – Secţia Vâlcea, în luna noiembrie 2010, pentru nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile;

– trei amenzi aplicate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea în iunie 2009, noiembrie 2009 şi în septembrie 2011, pentru utilizarea forţei de muncă cu încălcarea legislaţiei muncii.

b. Societăţii Comerciale Kyt Reform SRL:

– o amendă aplicată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, în octombrie 2011, pentru utilizarea forţei de muncă cu încălcarea legislaţiei muncii.

2. În sarcina persoanei fizice Ion Popii au mai aplicat/stabilit:

– o amendă administrativă, potrivit art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale – Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu-Vâlcea;

– cheltuieli judiciare – Tribunalul Vâlcea şi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu-Vâlcea.

3. Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Râmnicu-Vâlcea a sancţionat persoana fizică Ion Popii, în calitate de administrator al SC Kyt Reform SRL, doar cu o singură amendă, în ianuarie 2011, pentru neprezentarea documentelor contabile solicitate, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare.

*

În concluzie, declaraţiile domnului Ion Popii referitoare la sancţionarea sa repetată de către DGFP Vâlcea sunt nejustificate, în flagrantă discordanţă cu realitatea.

Totodată, precizăm că, între altele, DGFP Vâlcea are şi atributul încasării creanţelor bugetare stabilite prin titluri executorii transmise şi de alte organe care aplică sancţiuni contravenţionale.

Încrengături de tip mafiot 

În publicaţia “Jurnal de InvestigaţiiÔÇ£ sunt dezvăluite legăturile de afaceri ale lui Ion Popii cu presupuşi membri ai lumii interlope a judeţului Vâlcea: “ Pentru Ion Popii din Pău╚Öe╚Öti Măgla╚Öi, teroarea este cuvântul cheie în existen╚øa sa actuală. A ajuns în pragul disperării datorită hăr╚øuirii sistematice a unor interlopi, condu╚Öi din umbră de oameni cu func╚øii de conducere. După atacul terorist cu coctailuri Molotov, atât el cât ╚Öi cei doi copii minori, trăiesc sub imperiul fricii. Lini╚Ötii, de dinaintea incendierii locuin╚øei, i-a luat locul teama pentru el ╚Öi familia lui, distrusă la propriu de min╚øile criminale care au ordonat atacul. Ion Popii ╚Öi-a angajat firma SC Marlaur Comp SRL pentru efectuarea unor lucrări de construc╚øii la următoarele firme ╚Öi persoane fizice: SC Stilunicom SRL, SC Lamconstruct SRL, SC Blazon SRL, SC Pamisa SRL, SC Anamar SRL, SC Montajconstruct SRL, SC Hodo SRL, SC Elisabeta Turist SRL, SC Hi Fi Integral Service SRL, SC Două Flori SRL, Hodorogea Dumitru Petre, Ocna╚Öu Nicolae ╚Öi al╚øii. To╚øi ace╚Ötia au să-i plătească circa 14 miliarde de lei vechi pentru lucrările efectuate. În spatele acestor firme se află nume sonore, cum ar fi la SC Stilunicom SRL ╚Öi SC Lamconstruct SRL, iar contabilitatea firmelor i-o ╚øine so╚øia directorului adjunct de la Finan╚øe, Mihai Pîrîianu. La SC Blazon SRL ╚Öi SC Pamisa SRL se află fostul senator PRM, Nicolae Pătru. La SC Anamar SRL se află fostul fotbalist Marian Le╚øea iar din umbră este sus╚øinut de Tudorică de la Finan╚øe. La SC Hi Fi Integral Service îl găsim pe Costică Ionescu,so╚øul solistei Nineta Popa Ionescu.ÔÇ£ ÔÇô scrie publicaţia Jurnal de Investigaţii.

Leave a Response