|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Primarul Romeo Rădulescu vrea să plătească 22,5 miliarde lei firmei CEZ Distribuţie 

• În vederea cumpărării unui sistem învechit de iluminat public,

Primarul Romeo Rădulescu vrea să plătească 22,5 miliarde lei firmei CEZ Distribuţie

Se dovedeşte din nou că oamenii puşi de primarul Râmnicului, Romeo Rădulescu, nu au „abilitatea” de a negocia atunci când vine vorba de bani publici. Concret, în urmă cu câteva luni, primarul Rădulescu a numit o comisie care să negocieze cu reprezentanţii CEZ Distribuţie condiţiile preluării de către municipalitate a infrastructurii de iluminat public din Râmnicu Vâlcea. Numai că această comisie, dirijată din umbră de Romeo Rădulescu, a ales cea mai proastă soluţie pentru bugetul local: anume să plătească eşalonat către CEZ Distribuţie până în luna iunie 2012 suma de… 22,5 miliarde de lei vechi pentru preluarea unei infrastructuri învechite şi depăşită moral şi fizic şi la care mai trebuie executate lucrări de întreţinere şi modernizare de încă 22,5 miliarde lei vechi. Dar cu banii publici toată lumea este „darnică”!

Mai există însă o şansă: în cursul acestei săptămâni, consilierii locali pot respinge procesul-verbal de stabilire a modalităţii de plată, a sumei de 22,5 miliarde lei vechi, reprezentând contravaloarea mijloacelor fixe proprietatea SC CEZ Distribuţie SA – infrastructura sistemului destinat exclusiv realizării serviciului de iluminat public din municipiul Râmnicu Vâlcea. Prin Hotărârea nr. 206/30 iulie 2010, privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului, a infrastructurii sistemului destinat exclusiv realizării serviciului de iluminat public din municipiul Râmnicu Vâlcea, Consiliul Local a aprobat procesul verbal de negociere a preţului şi condiţiilor de transfer a acestei infrastructuri, încheiat între comisia de negociere numită prin Decizia nr. 229/16 aprilie 2010 a directorului general al SC CEZ Distribuţie SA şi comisia de negociere desemnată prin Dispoziţia nr. 4193/6 iulie 2010 a primarului Romeo Rădulescu. Prin procesul-verbal de negociere mai sus amintit, s-a stabilit ca transferul instalaţiilor – infrastructura sistemului destinat exclusiv realizării serviciului de iluminat public, să se realizeze contra sumei de 22,5 miliarde lei vechi, urmând ca plata să se efectueze în tranşe lunare, după semnarea contractului de vanzare-cumpărare ce urma a fi încheiat după obţinerea avizului ANRE privind acest transfer şi să fie finalizată la data de 30 iunie 2011.

„Având în vedere că Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a transmis acordul privind realizarea transferului infrastructurii sistemului de iluminat public către municipiu, în luna august 2011, a fost necesară o nouă negociere între reprezentanţii municipiului şi ai CEZ Distribuţie, prin care să se stabilească etapele de parcurs, pentru finalizarea transferului sistemului de iluminat public, cu atât mai mult cu cât suma alocată din bugetul local în anul 2011 cu această destinaţie, este de 400.000 lei, diferenţa urmând a fi eşalonată la plată în cursul anului 2012. În acest sens, în urma negocierii din data de 22 septembrie 2011 dintre comisia de negociere a CEZ Distribuţie şi comisia Primăriei Râmnicului, s-a stabilit ca termen maxim de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare data de 10 noiembrie 2011, iar plata sumei de 2,25 milioane RON să fie făcută în opt rate lunare, ultima factură urmând a fi achitată până la finalul lunii iunie 2012″, precizează Ion Lepădat, directorul executiv al Direcţiei Economico-Financiare din cadrul Primăriei Râmnicului.

În urma negocierilor, între cele doua părţi s-a căzut de comun acord ca transferul proprietăţii instalaţiilor sistemului destinat exclusiv iluminatului public din municipiul Râmnicu Vâlcea (în acest sistem nu intră sistemul sau instalaţiile comune reţelelor de distribuţie şi iluminat public, iluminat public amplasat pe reţelele de distribuţie proprietatea SC CEZ Distribuţie SA) să se realizeze după îndeplinirea următoarelor proceduri: procesul-verbal se va supune spre aprobare atât Consiliului Local cât şi al Directoratului SC CEZ Distribuţie SA, până la data de 31 octombrie 2011, urmând a se notifica de tranzacţie ANRE; termenul maxim de încheiere al contractului de vânzare-cumpărare este până la data de 10 noiembrie 2011, iar în contract se va menţiona că transferul dreptului de proprietate se va realiza după plata ultimei facturi; plata sumei de 22,5 miliarde lei vechi se va realiza de către Primăria Râmnicului astfel: 1,1 miliarde lei vechi până la finalul lunii noiembrie a anului 2011, iar ultima tranşă de 4,5 miliarde lei vechi se va plăti până la finalul lunii iunie a anului 2012.

(Petre Coman)

Leave a Response