|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

De ce îl ţin în braţe finanţiştii gorjeni pe infractorul Nicolae Minea? 

De ce îl ţin în braţe finanţiştii gorjeni pe infractorul Nicolae Minea?

Nicu Trandafir

Finanţele Publice Gorj l-au protejat în ultimii ani pe Nicolae Minea din motive care nouă ne scapă, dar care vor fi investigate cu mare atenţie de Departamentul Naţional Anticorupţie şi de Corpul de Control al Ministrului Finanţelor Publice. Conducerea Finanţelor Publice Gorj l-a primit cu braţele deschise pe infractorul Minea. Firmele acestuia au primit o „atenţie” cu totul specială din partea inspectorilor gorjeni. Suntem curioşi dacă acum, în cel de-a 13-lea ceas, finanţiştii gorjeni îl vor mai „ocroti părinteşte” pe infractorul vâlcean Nicolae Minea!

Justiţie gorjeană „dezinteresată” 

Strigătoare la cer „justiţia” împărţită în cazul Alutus, la modul total „(dez)interesat” de judecătoarea Elena Popescu. Printr-o operaţiune juridică de tip mafiot (pe care o detaliem mai jos) a fost găurit bugetul statului cu aproape 10 miliarde lei! În ciuda semnalelor de alarmă trase de „Ziarul de Vâlcea”, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj nu a luat nici o măsură pentru a recupera acest prejudiciu. De ce, domnilor finanţişti gorjeni?

În şedinţa publică din 29.01.2009, judecătoarea Elenea Popescu de la Tribunalul Gorj a emis sentinţa nr. 13 (în dosarul nr. 15123/95/2008), în care se arată: „Prin cererea din data de 24.10.2008, reclamanta SC RALUCOM SA (nr – firmă a lui Minea) a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că între aceasta şi SCIM SA Târgu Jiu (nr – firmă în spatele căreia se află tot…Minea)a intervenit o promisiune bilaterală de încheiere a unui contract de schimb sub formă autentică (???!!! – nr)  cu privire la imobilele construcţie prevăzute în contractul de schimb nr. 179/19.09.2008 şi să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de ac autentic de schimb cu privire la imobilele identificate în contractul de schimb arătat mai sus.” Ceea ce dorea Minea a specificat la marele fix în continuare judecătoarea Popescu: „De asemenea solicită să se dispună înscrierea hotărârii în partea a doua a Cărţii Funciare a fiecărei localităţi unde se află imobilele arătate precum şi plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauză”. Şi de-a abia acum aflăm despre ce fel de contract de schimb este vorba.

Citiţi şi vă cruciţi, stimaţi cititori: „În motivarea cererii se arată că la data de 17.09.2009, între părţi a intervenit un contract de schimb în care reclamanta a dobândit în proprietate şi posesie imobilul construcţie situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu. nr. 10 (compus din clădire Hotel Alutus, suprafaţă construită la sol 480,14 mp, suprafaţă desfăşurată de 4263,12 mp); clădire alimentaţie publică (compusă din salon restaurant în suprafaţă de 178 mp, braserie în suprafaţa de 166 mp, bucătărie în suprafaţă de 85,27 mp, etc.); grădină de vară în suprafaţă de 245 mp; grup social grădină de vară; sediu birouri, etc… În schimbul imobilului descris mai sus, pârâta a dobândit în proprietate imobilul construcţie situat în Tg. Jiu, str. Constructorilor, bloc 2 ICF, anexă gospodărească de 10,5 mp, parter.” Cu alte cuvinte, un hotel cu aproape 4500 mp construiţi din centrul Râmnicului era dat la schimb cu un garaj de 10,5 mp din Târgu Jiu!!! Un vapor a fost dat pe o bărcuţă! Un palat pe o coşmelie! Un Rolls Royce pe o Dacie!

Aceeaşi judecătoare, Elena Popescu, mai precizează în mod total nelegal şi dubios că: „Sunt îndeplinite toate condiţiile pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de schimb cu privire la imobilele coschimbate”. Astfel, Minea a evitat să ajungă la un notar public, aşa cum era normal, pentru realizarea respectivului contract de schimb. Este de la sine înţeles de ce afaceristul oneros a ocolit notarul şi s-a dus glonţ la justiţie să-(ş)i rezolve problemele: taxele aferente acestui schimb, la orice notariat, se ridicau la suma de 10 miliarde de lei, bani care, în cea mai mare parte, trebuiau să intre în contul Trezoreriei Târgu Jiu (Finanţe Publice Gorj). Aşa, Minea a trebuit să plătească doar (cităm din aceeaşi hotărâre judecătorească): „Acţiunea a fost legal timbrată cu 5.047 lei noi, conform chitanţelor nr. 2859852 eliberată  de Trezoreria Tg. Jiu la 16 octombrie 2008 privind suma de 19 lei şi nr. 2507445 din 23.01.2009 în valoare de 629 lei şi respectiv nr. 2507884 din 29.01.2009 privind suma de 4399 lei noi.” Mai mult decât atât, judecătoarea de la Tribunalul Gorj  consfinţeşte că valoarea contabilă a celor două imobile care au făcut obiectul schimbului, Hotelul Alutus şi anexa gospodărească din Târgu Jiu, este de doar 95.000 lei noi (!!!).

Leave a Response