|vineri, octombrie 22, 2021
  • Follow Us!

Senatorul Frâncu a cerut primului ministru să prezinte strategia fiscal-bugetară a Guvernului 

Interpelare parlamentară:

Senatorul Frâncu a cerut primului ministru

să prezinte strategia fiscal-bugetară a Guvernului

„Conform proiectului Strategiei fiscal-bugetare a Guvernului pentru perioada 2012-2014, autorităţilor locale li se va permite să majoreze taxele şi impozitele în funcţie de necesităţile locale şi de „gradul de suportabilitate” al populaţiei, prin introducerea unui sistem în care suma impozabilă a clădirilor şi terenurilor din intravilan va fi raportată la valoarea mai mare de piaţă a acestora.

Scopul declarat al acestei măsuri este de a spori gradul descentralizării prin transferul de noi responsabilităţi decizionale autorităţilor locale. Însă, formulările vagi pot lăsa loc interpretărilor iar gradul sporit de autonomie al primăriilor poate genera abuzuri în absenţa unor controale de verificare.

Având în vedere cele menţionate, vă rog, domnule prim-ministru, să-mi comunicaţi: ce anume înseamnă „gradul de suportabilitate” la care se face referire, cum se determină acesta (individual sau la nivelul întregii comunităţi) şi după ce criterii?; ce măsuri poate Guvernul lua pentru a se asigura că nivelul taxelor şi impozitelor se va stabili având în vedere binele comunităţii şi nu după alte criterii decât cele anunţate?”

Leave a Response