|duminică, decembrie 5, 2021
  • Follow Us!

Valuri de contestaţii la licitaţia privind reabilitarea Colegiului Alexandru Lahovari 

• Primarul Romeo Rădulescu nu mai poate să-şi facă „jocurile”

Valuri de contestaţii la licitaţia privind reabilitarea Colegiului Alexandru Lahovari

• în principal, firmele contestatoare acuză că s-au încălcat două condiţii: preţul mult prea scăzut (la jumătate) faţă de oferta prevăzută în proiect, precum şi lipsa din comisia de licitaţie a unui specialist în domeniul protejării monumentelor istorice

Imediat după anunţarea rezultatelor de la licitaţia pentru reabilitarea Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari”, trei asocieri de firme declarate necâştigătoare au depus contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor solicitând anularea rezultatului procedurii şi reanalizarea ofertelor depuse. Cele trei firme care au depus contestaţii sunt: SC Contrust SRL, Copisa Spania, şi SC Hidroconstrucţia SA. Asta înseamnă că lucrările de reabilitare nu vor mai fi demarate în 2010, având în vedere durata unui proces în justiţie şi reluarea procedurilor greoaie de licitaţie.

Nu susţinem în nici un fel acest „sport naţional” al contestaţiilor, dar în acest caz este evident că s-au încălcat două condiţii: preţul mult prea scăzut (la jumătate) faţă de oferta prevăzută în proiect, precum şi lipsa din comisia de licitaţie a unui specialist în domeniul protejării monumentelor istorice.

Primăria nu respectă principiile concurenţei corecte

Cea mai elocventă contestaţie depusă este cea aparţinând Asocierii (JV) dintre SC Contrust SRL, SC ACM Alpha Grup SRL şi SC As SRL. „După publicarea anunţului de participare şi postarea documentaţiei în SEAP, autoritatea contractantă a transmis nu mai puţin de 33 clarificări ca răspuns la solicitările primite de către potenţialii ofertanţi. În data de 14.06.2010 am depus ofertă pentru execuţia lucrărilor din cadrul contractului. Tot în cursul aceleiaşi zile s- au deschis ofertele primite, încheindu-se procesul-verbal al şedinţei de deschidere nr. 18338/14.06.2010.

Aşa cum reiese din acest proces-verbal, pentru acestă procedură de achiziţie de lucrări au fost depuse 12 oferte. Valoarea medie a sumelor ofertate a fost de 9 milioane lei, adică 78,7% din valoarea estimată 12,75 milioane lei fără TVA. Pe parcursul derulării analizei ofertelor am primit din partea comisiei trei solicitări de clarificări, cu adresele nr. 21126 din 08.07.2010; 21438 din 13.07.2010 şi 21838 din 15.07.2010. În termenele impuse prin aceste adrese am trimis răspunsuri la aceste solicitări.

Prin adresa 22558/23.07.2010 ni s-a transmis rezultatul procedurii de atribuire a contractului de lucrări, comunicându-ni-se că oferta noastră a fost clasată pe locul 2, câştigătoare fiind declarată Asocierea SC Sinecon SRL şi SC Proimsat SA, a cărei preţ este de 8,39 milioane lei. Având în vedere că valoarea ofertată de Asociaţia SC Sinecon SRL – SC Promisat SA este de numai 65,8% din valoarea estimată şi de numai 84% din media valorii ofertanţilor, cu 1,4 milioane lei mai mică decât valoarea noastră, clasată, în urma evaluării comisiei, pe locul imediat următor, considerăm că acest ofertant nu respectă principiile concurenţei corecte, având, în sensul prevederilor OUG 34/2006 modificată şi completată, un preţ neobişnuit de scăzut.

Aşa cum reiese din documentaţia de atribuire şi din clarificările transmise de autoritatea contractantă, clădirea Colegiului Naţional Alexandru Lahovari este monument istoric, în baza legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, fiind înregistrat în lista monumentelor istorice din judeţul Vâlcea, la numărul curent 236, cu codul: VL-II-m-B-09608. Având în vedere diferenţele foarte mari între valoarea ofertei Asociaţiei SC Sinecon SRL – SC Promisat SA precum şi faptul că volumul devizelor ofertate conform listelor de cantităţi de lucrări şi a multor clarificări transmise în perioada premergătoare depunerii ofertelor este foarte mare, Comisia de evaluare nu a analizat în detaliu oferta Asociaţiei SC Sinecon SRL – SC Promisat SA, pentru a determina în ce măsură aceasta poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii calitativi solicitaţii prin caietul de sarcini, de Legea calităţii în construcţii şi de compexitatea impusă de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

În spijinul acestei afirmaţii stau şi solicitările de clarificări nr. 21126 din 08.07.2010; 21438 din 13.07.2010 din care reiese că în analizarea ofertelor s-a pus accent pe respectarea cantităţilor de lucrări pentru lucrările de consolidare şi de amenajarea terenului, şi nu pe lucrările de renovare sau de instalaţii. Acest lucru este cauzat şi de absenţa din cadrul comisiei a unui specialist în domeniul protejării monumentelor istorice. În drept se încalcă art. 202 alin.(l) din OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006, actualizată şi art. 36 alin. (2) şi alin. (3) din H.G. 925 din 2006 actualizată în 2009”, se precizează printre altele în contestaţia depusă de SC Contrust SRL. (Petre Coman)

Leave a Response