|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Obligaţii declarative cu termen în luna iulie 2010 

Obligaţii declarative cu termen în luna iulie 2010

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii că, în luna iulie 2010, trebuie să depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 7 iulie 2010:

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna iunie 2010 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar – OPANAF nr. 1.165/2009.
 
Până la 10 iulie 2010:

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană, 3,3817 lei); art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2296/2007;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei); art. 152, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice neautorizate care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei); art. 152, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007.

Până la 15 iulie 2010:

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna iunie 2010, formular 390 VIES; art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010.

Până la 25 iulie 2010:

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar,trimestrial, semestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie, trimestrului II, semestrului I 2010, formular 100; OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 1.709/2010;

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu termen lunar, trimestrial, semestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie, trimestrului II, semestrului I 2010, formular 102; OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 1.430/2010;

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie, trimestrului II 2010, formular 300; art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 77/2010;

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, formular 301; art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 75/2010;

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2010, formular 224; OMEF nr. 2.371/2007;

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), formular 104, pentru trimestrul II 2010; OPANAF nr. 101/2008;

Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, pentru semestrul I 2010, formular 208; OMEF nr. 1706/2008;

Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru semestrul I 2010, formular 394; OPANAF nr. 702/2007.

Leave a Response