|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

APAVIL va majora preţul la apa potabilă livrată cu aproape 20% 

APAVIL va majora preţul la apa potabilă livrată cu aproape 20%

Prin adresa nr. 7373/09.07.2010, conducerea SC Apavil SA Vâlcea a transmis autorităţile judeţene, pentru aprobare, propunerea de majorare a preţurilor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă livrată din Sistemul Brădişor. Astfel, dacă va fi aprobată propunerea, preţurile vor fi următoarele:

0,80 lei/mc fără TVA pentru Acvarim, CET Govora, Oltchim şi alţi utilizatori; şi 0,85 lei/mc fără TVA pentru alţi consumatori aflaţi în perimetrul dintre zona Valea lui Stan – Râmnicu Vâlcea, inclusiv SC Transolt SRL Călimăneşti. De la preţul vechi de 0,67 lei/mc prestat de SC Apavil SA pentru SC Acvarim SA, asta înseamnă o creştere de apoape 20% a preţului apei livrate.

Cu Avizul nr. 3418502/08.07.2010, preţurile la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, anterior menţionate, au fost avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), urmare a solicitării conducerii SC Apavil SA. Motivele care au dus la modificarea preţurilor, potrivit precizărilor SC Apavil SA, sunt:
 
scăderea producţiei fizice la apa potabilă livrată din Sistemul Brădişor, având ca efect majorarea preţului apei; creşterea valorică a contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă (taxe prelevare Apele Române); creşterea tarifului pentru serviciul de captare apă brută prin prizele din Barajul Brădişor (taxe captare SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea); creşterea substanţială a preţului la produsul clorhidrat de aluminiu Bopac, agent de coagulare în procesul de tratare al apei, în scopul potabilizării acesteia;

creşterea costurilor cu amortizarea pentru bunurile aport la capitalul social al SC Apavil SA, ca urmare a reevaluării mijloacelor fixe în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, precum şi achiziţionării de noi utilaje şi echipamente specifice, dotări laborator în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 102/31.07.2009 privind avizarea utilizării sumei de 86.539 lei de către SC Apavil SA din cota de dezvoltare, pe anul 2009; majorarea sumelor cu taxele şi impozitele locale, urmare a creşterii nivelului acestora şi extinderea bazei de impozitare; creşterea preţurilor la materiale, combustibil, energie electrică, alte cheltuieli materiale.

De aseemenea, cei de la SC Apavil SA spun că fondul de salarii nu a crescut pentru anul 2010 (fondul de salarii s-a menţinut la nivelul fundamentării anterioare, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010). Menţionăm faptul că, potrivit prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/26.06.2010, TVA-ul a crescut la 24% începând cu data de 01 iulie 2010.

Preţurile la apa potabilă avizate includ o cotă de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare de 10%, respectiv 0,07 lei/mc la apa potabilă pentru SC Acvarim SA Râmnicu Vâlcea, CET Govora şi SC Oltchim SA şi pentru alţi consumatori aflaţi pe traseul Râmnicu Vâlcea – Baraj Govora, inclusiv comuna Budeşti, precum şi pentru alţi consumatori aflaţi în perimetrul dintre zona Valea lui Stan – Râmnicu Vâlcea, inclusiv SC Transolt SRL Călimăneşti, fondurile rezultate din aceste sume urmând a fi utilizate cu avizul Consiliului Judeţean Vâlcea, exclusiv pentru scopul în care au fost create. (P.C.)

Leave a Response