|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

Dumitru Persu l-a “examinat” pe Nicu Spiridon 

• La concursul pentru funcţia de director al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea,

Dumitru Persu l-a „examinat”  pe Nicu Spiridon

Nicu Trandafir

Vineri, 28 mai, dacă toate calculele de acasă ale pesediştilor vâlceni merg strună atunci fostul berar şef al Vâlcii, Nicu Spiridon, ajunge director al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea. Spunem asta pentru că atunci este programată şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, iar PSD-ul, sub comanda lui Ion Cîlea şi Dumitru Persu, încearcă să-l impună pe Nicu Spiridon (consilier judeţean PSD şi şomer cu acte-n regulă) la conducerea unei instituţii din subordinea CJ Vâlcea.   
Pentru a da o notă de „legalitate” propunerii de numire a lui Nicu Spiridon în funcţia de director al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, echipa Cîlea-Persu a creat un simulacru de… concurs, de care, evident, numai unicul candidat ştia de el. În plus, pentru a fi siguri că fostul director al falimentarei fabrici Bere Alutus trece probele de „concurs”, echipa Cîlea-Persu l-a desemnat ca preşedinte al comisiei de examinare pe… vicepreşedintele CJ Vâlcea, Dumitru Persu, coleg de partid cu Nicu Spiridon. Evident, din comisie au mai făcut parte angajaţi din cadrul CJ Vâlcea (printre care şi omul de suflet al lui Persu, pe numele său Bogdan Lăstun), angajaţi care nu aveau cum să aibă alt punct de vedere decât şeful lor direct.

Spre hazul cititorilor noştri, dar spre necazul angajaţilor din Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea, prezentăm integral „procesul-verbal” încheiat în data de 12 mai 2010, cu ocazia desfăşurării „concursului” organizat de CJ Vâlcea pentru ocuparea postului vacant de director al SPJP Vâlcea: „Potrivit anunţului nr. 4169 din 22 aprile 2010, în data de 12 mai 2010 a fost programat, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, concursul pentru ocuparea postului vacant de director al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea. La concursul pentru postul de director s-a înscris un singur candidat – domnul Nicu Spiridon.

În conformitate cu prevederile legale, a fost emisă Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 270 din 10 mai 2010, prin care a fost constituită comisia de examinare, în următoarea componenţă: Dumitru Persu – preşedinte comisie, Mircea Predescu, Bogdan Lăstun, Emilia Dima, Manea Maxim – membrii comisiei. Comisia de examinare a verificat dosarul depus de domnul Nicu Spiridon şi a admis participarea acestuia la concurs, întrucât a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale de participare. Conform art. 30 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, în cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen. Concursul (examenul) constă în susţinerea unei probe scrise şi a unui interviu.

Analizând bibliografia de concurs, Comisia de examinare a formulat următoarele subiecte: care sunt principalele atribuţii ale directorului Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea; planul de pază şi conţinutul acestuia, conform reglementărilor legale în vigoare; în ce condiţii poate fi suspendat contractul individual de muncă din iniţiativa angajatorului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii; care sunt competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale, în ceea ce priveşte finanţele publice locale, potrivii prevederilor Legii nr. 273/2006; condiţiile şi procedurile de transmitere fără plată, de la o instituţie publică la o altă instituţie publică a bunurilor aflate în stare de funcţionare, conform Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice.

După redactarea subiectelor, acestea au fost prezentate candidatului pentru susţinerea probei scrise. Comisia a stabilit ca timpul de lucru pentru redactarea lucrării scrise să fie de 2 ore. După susţinerea probei scrise, lucrarea candidatului Nicu Spiridon a fost verificată de către toţi membrii Comisiei, consemnându-se o medie a notelor, la proba scrisă, de 9,80. În cadrul interviului, domnului Nicu Spiridon a răspuns la toate întrebările membrilor Comisei şi a obţinut, la această probă, nota -10. Având în vedere rezultatele finale ale concursului, Comisia a declarat admis pe domnul Nicu Spiridon pe postul de Director al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, cu media generală – 9,90”.

One Response to Dumitru Persu l-a “examinat” pe Nicu Spiridon

  1. strainu

    un gunoi de om,asta este nicu spiridon.sunt multe altele despre care nu se stie nik,lucruri pe care lea facut acest nesimtit agentilor din subordinea serviciului de paza dar de care niciodata nu sa aflat prea mare lucru chiar daca s-a si scris in presa despre un incident,cel caruia spiridon ii aplicase o corectie exact cum scria in interviu,i s-a adus la cunostinta ca daca va confirma povestea din ziar va ramane fara serviciu si ba mai mult pe un ton misterios as putea spune i s-a spus ca se vor intalnii mai des daca va confirma acel articol

     

Leave a Response