|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

OLTCHIM îşi va deschide un punct de lucru în judeţul Argeş 

• Ca urmare a preluării activităţii de petrochimie de la Arpechim Piteşti,

OLTCHIM îşi va deschide un punct de lucru în judeţul Argeş

În data de 19 martie 2010, este programată să se desfăşoare prima şedinţă a acţionarilor din acest an de la SC Oltchim SA, şedinţă care va avea pe ordinea de zi şapte proiecte de hotărâri. Astfel, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va discuta şi aproba înfiinţarea unui punct de lucru în judeţul Argeş, localitatea Bradu, ca urmare a preluării activităţii de petrochimie de la Arpechim Piteşti în cadrul căruia se vor desfăşura următoarele activităţi, aflate deja în obiectul de activitate al SC Oltchim SA: Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului; Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor.

Tot în aceiaşi zi va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Oltchim SA, prilej cu care se va prezenta de către conducerea executivă a unui raport, accesibil tuturor acţionarilor, care să conţină informaţii privind stadiul negocierilor şi condiţiile contractului care a fost încheiat între Oltchim SA şi Petrom SA şi care are ca obiect preluarea activităţii de petrochimie a Arpechim Piteşti.

De asemenea, se va prezenta de către conducerea executivă sau consiliul de administraţie un raport privind sursele de finanţare, condiţiile de finanţare (termen, dobândă, comisioane, etc.) şi garanţiile aferente pentru: preluarea activelor Arpechim Piteşti; reparaţiile ce urmează a se efectua la instalaţiile Arpechim Piteşti astfel încât acestea să fie funcţionale; achiziţionarea de materii prime necesare pentru desfăşurarea activităţii; investiţiile necesare pentru asigurarea conformării cu obligaţiile de mediu pentru Arpechim; alte investiţii necesare la Arpechim.

Motivaţia avizului de la Consiliul Concurenţei…

Consiliul Concurenţei a publicat zilele trecute motivaţia avizului favorabil în privinţa achiziţiei Arpechim Piteşti de către SC Oltchim SA. „În ceea ce priveşte activele care fac obiectul operaţiunii de concentrare economică, activitatea de producţie ce se desfăşura prin intermediul Arpechim Piteşti a fost oprită începând cu luna noiembrie a anului 2008. Instalaţiile aferente au intrat în conservare, situaţie existentă şi în prezent, urmând ca activitatea de producţie să fie reluată după preluarea acestora de către SC Oltchim SA.

Faţă de activitatea productivă ce s-a desfăşurat prin intermediul activelor achiziţionate şi ţinând cont de efectele investiţiilor propuse de SC Oltchim SA în aceste active, obiectul de activitate ce poate fi conferit acestora este de fabricare a unor produse petrochimice constând în etilenă, propilenă, etilenoxid, monoetilenglicol, polietilenă de înaltă şi joasă densitate şi compuşi aromatici (benzen, toluen şi xilen). Piaţa producerii şi comercializării etilenoxidului, şi piaţa producerii şi comercializării metilenglicolului este pe întreg teritoriul României.

Operaţiunea de concentrare economică analizată reprezintă o integrare verticală a activităţii desfăşurate pe platforma petrochimică Arpechim cu activitatea SC Oltchim SA, întrucât pieţele produselor pe care sunt prezente activele preluate de la SC Petrom SA se situează în amontele pieţelor pe care activează SC Oltchim SA, între cele două existând relaţii de genul furnizor-client (activele preluate de la SC Petrom SA furnizează o parte din materia primă necesară SC Oltchim SA).

Activitatea de petrochimie de pe platforma Arpechim a fost proiectată de la înfiinţare pentru a funcţiona ca un sistem integrat cu activitatea SC Oltchim SA. Etilena este folosită ca materie primă pentru producerea polietilenei de joasă şi de înaltă densitate, a etil-benzenului şi a oxidului de etilenă în instalaţiile din cadrul activităţii de petrochimie achiziţionate de SC Oltchim SA. Propilena este materia primă pentru producerea polipropilenei, a oxo-alcoolilor, şi a propenoxidului, care reprezintă materia de bază pentru producţia polioli-polieterilor, a policarbonatilor şi a stirenului.

Întrucât, pentru produsele aferente activităţii de petrochimie situate pe platforma Arpechim nu au existat alţi producători în perioada 2006-2008, pe piaţa românească fiind prezente doar importuri ale acestor produse, segmentele deţinute de SC Oltchim SA pe pieţele relevante definite sunt de fapt cotele de piaţă ale SC Petrom SA Sucursala Arpechim Piteşti, deţinute anterior realizării operaţiunii de concentrare economică. În anul 2008, activele achiziţionate de SC Oltchim SA de la SC Petrom SA nu au fost prezente pe pieţele producerii şi comercializării etilenoxidului şi a metilenglicolului pe întreg teritoriul ţării.

Prin concentrarea economică realizată, segmentele deţinute de către activele achiziţionate, pe pieţele relevante definite, nu se modifică, întrucât anterior dobândirii controlului de către SC Oltchim SA, nici această şi nici societăţile pe care le controlează nu au fost prezente pe aceste pieţe. Pe pieţele relevante definite, pe teritoriul întregii ţări, oferta este reprezentată în principal de către Sucursala Arpechim Piteşti – activele aferente activităţii de petrochimie deţinute de SC Petrom SA şi de importuri provenind din ţări ca Ungaria, Bulgaria, Serbia, Cehia, Polonia, Germania şi Turcia.

Din cauza condiţiilor economice nefavorabile cererea pentru produsele de pieţele relevante definite a înregistrat o scădere în perioada 2006-2009. Principalul beneficiar al produselor etilenă şi propilenă a fost SC Oltchim SA, celelalte produse constând în polietilenă de înaltă densitate, polietilenă de joasă densitate şi compuşi aromatici fiind comercializate atât la intern cât şi la export în ţări precum Germania, Elveţia şi Italia”, se precizează în motivaţia Consiliului Concurenţei. (P.C.)

Leave a Response