|sâmbătă, ianuarie 23, 2021
  • Follow Us!

Hala Centrală a revenit în proprietatea Univers 

Hala Centrală a revenit în proprietatea Univers

Curtea de Apel Piteşti a admis în luna martie a.c. recursul înaintat de societatea Univers, a anulat încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea din 30 mai 2006 şi s-a radiat înscrierea dreptului de proprietate asupra Halei Centrale şi a terenului în suprafaţă de 1074 de metri pătraţi.

Carte funciară completată ilegal

După redactarea Deciziei nr. 134/31 martie 2008 a Curţii de Apel Piteşti, societatea Univers a obţinut o copie legalizată şi a efectuat formalităţile la OCPI Vâlcea, pentru rectificarea cărţii funciare pentru imobil şi terenul de sub acesta. Reprezentanţii Univers spun că Încheierea OCPI Vâlcea nr. 13809/30 mai 2006 este nelegală, întrucât Primăria Râmnicului nu este proprietar decât asupra clădirii Halei Centrale, fără spaţiile comerciale laterale şi fără terenul aferent.

Război între Primărie şi Univers

La sfârşitul anului trecut s-a purtat un adevărat război între Primăria Râmnicului şi conducerea societăţii Univers pe tema clădirii care adăposteşte hala. Fostul director general al Univers, Cătălin Munteanu s-a lansat într-o serie de acuze publice la adresa primarului Mircia Gutău în urma unor declaraţii ale acestuia în cadrul unei conferinţe de presă.

Într-un comunicat de presă al conducerii Univers se preciza printre altele: „Întrucât acest material ar putea crea o stare de confuzie locatarilor cu care Univers are în derulare contracte de locaţiune pentru spaţiile comerciale laterale Halei Centrale, dar şi pentru o corectă şi justă informare a opiniei publice, conducerea executivă a Univers precizează următoarele aspecte în legătură cu situaţia juridică a terenului aferent Halei Centrale şi a spaţiilor comerciale laterale, care sunt în proprietatea şi patrimoniul Univers.

Municipiul Rm. Vâlcea a obţinut în instanţă o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă numai pentru Hala Centrală, fătă terenul aferent şi spaţiile comerciale laterale. Spaţiile comerciale laterale şi tere4nul aferent sunt în proprietatea Univers, Municipiul Rm. Vâlcea nedeţinând nici o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă asupra acestora.

Conducerea executivă de la Univers nu este dispusă să tolereze sub nici o formă această atitudine a primarului Mircia Gutău, motiv pentru care va formula şi depune DNA şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea plângeri penale împotriva acestuia, pentru abuz în serviciu, exprimându-ne convingerea că cel puţin cu această ocazie domnul primar va fi îndeajuns de diligent să verifice dacă există sau nu o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă a Primâriei Rm. Vâlcea asupra spaţiilor comerciale laterale Halei Centrale şi terenului aferent acesteia.”.

În replică la toate aceste acuzaţii, primarul Gutău a declarat la vremea respectivă: „Prin acţiunea în revendicare imobiliară formulată de municipiul Râmnicu Vâlcea împotriva Univers SA a solicitat instanţei să se dispună obligarea pârâtei să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul numit Hala, situat în Piaţa Centrală a municipiului. În cauză, Tribunalul Vâlcea a pronunţat sentinţa civilă nr. 394/20 iunie 2002, prin care a admis acţiunea formulată şi s-a dispus obligarea SC Univers SA să respecte proprietatea şi posesia municipiului Rm. Vâlcea asupra imobilului precizat.

Această sentinţă a rămas irevocabilă prin decizia nr. 5669/18 octombrie 2004, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 658/2003. Prin hotărârile judecătoreşti amintite, imobilul „Hala” a reintrat în proprietatea publică a municipiului Rm. Vâlcea în integralitatea sa, şi nu parţial. În nici una dintre aceste hotărâri nu se reţine că acţiunea noastră ar fi fost admisă în parte, fiind absolut evident că ea a vizat imobilul ca un tot care include şi spaţiile laterale.

Ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti de admitere a acţiunii în revendicare, prin HCL nr. 5/29 ianuarie 2004 s-a completat lipsa bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Rm. Vâlcea cu imobilul Hala Piaţa Centrală, inclusiv spaţiile laterale şi terenul aferent întregii construcţii /1075 mp).

Această HCL a fost atacată în instanţa de contencios administrativ de către SC Univers SA, cererea acesteia fiind respinsă prin sentinţa civilă nr. 1193/2005 a Tribunalului Sibiu, devenind irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Alba Iulia prin decizia civilă nr. 10/2006. Hotărârile judecătoreşti amintite mai sus validează, astfel, HCL nr. 5/2004. mai mult, imobilul construcţie „Hala”, în integralitatea sa, aşa cum a fost revendicat (inclusiv spaţiile laterale care fac parte inseparabilă din acesta şi terenul aferent au fost înscrise în Cartea Funciară ca proprietate publică a municipiului Rm. Vâlcea, sub nr. 7747 (încheierea nr. 13809/30 mai 2006).

În cursul anului 2006, SC Univers SA a solicitat pe calea instanţei nulitatea absolută a contractelor de închiriere încheiate de municipiul Rm,. Vâlcea cu locatarii spaţiilor laterale ale imobilului „Hala”. Prin decizia nr. 62/A-C/2007 a Curţii de Apel Piteşti, pronunţată în dosarul nr. 933/90/2006, definitivă, a fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată, menţinându-se ca valabile contractele de închiriere încheiate de municipiul Rm. Vâlcea. Prin urmare, comunicatul de presă elaborat de conducerea societăţii Univers este o înşiruire de cuvinte fără fond, redactat de persoane aflate în totală necunoştinţă de cauză şi semnat de un director care nu are habar de subiectul „Hala Centrală”

Leave a Response