|miercuri, noiembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Total Electric Oltenia din Râmnicu Vâlcea 

Preocupãrile furnizorilor de energie electricã pentru reducerea facturii energetice si eficientizarea consumului la consumatorii casnici

La prima vedere, titlul de mai sus pare o glumã, consumatorul casnic fiind în afara preocupãrilor tuturor operatorilor de furnizare, clasici si modernizati. Conceptul aplicat consumatorului „orfan” se rezumã doar la obligatia acestuia de a plãti integral si la timp energia electricã consumatã. Cel mai mare drept al acestui tip de consumator este acela cã se poate racorda la reteaua de energie electricã. Se pun, însã, mai multe întrebãri, la care încercãm sã dãm rãspuns.

Ce plãteste casnicul? (factura simplã având douã cifre: un pret si o cantitate)

* Un pret în lei/kwh a energiei consumate, stabilit de autoritatea în domeniu, ANRE, în functie de tariful ales de consumator. De regulã, acest tarif nu este cel mai avantajos. Milioanele de casnici nefiind de specialitate, nu îi învatã nimeni, pentru cã sunt multi si „captivi”! De fapt, acest preţ reprezintă suma costurilor producerii, transportului, distribuţiei, furnizării energiei, cu pierderile şi costurile neeficienţei operaţionale. În acest preţ intră (indirect) şi „economiile” consumatorilor industriali eligibili care şi-au negociat preţul propriu cu „diplomaţie şi dibăcie”. Tot în acest preţ vor intra în curând şi externalităţile de mediu. În concluzie, casnicul plăteşte, pe lângă ceea ce consumă, ineficienţa şi pierderile sistemului.

* O cantitate măsurată cu aparatele furnizorului, citită tot de acesta, furnizarea făcându-se pe baza unui contract aprobat de ANRE, autoritate care aparţine de guvern şi care respectă politica acestuia.

* Penalizãri, când nu respectã termenele din contract.

Ce servicii îi asigurã furnizorul?

În calitate „istoricã” de furnizor unic, acesta îl alimenteazã cu energie electricã. Doreste sã-i vândã cât mai multã energie, nu-l intereseazã însã eficienta utilzãrii ei si nu are niciun interes sã-l ajute sã o economiseascã. Conceptele moderne ca DSM (managementul cererii de consum), managementul utilizãrii, ajutorul direct al casnicului, nu au relevantã.

Chiar dacã trebuie sã îndeplineascã un standard de calitate, nu s-a pomenit ca cineva sã plãteascã nerespectarea lui. Problema calitãtii devine o „minge” aruncatã distribuitorului, sfârsind, de regulã, ca un caz de fortã majorã. Niciun furnizor n-a plãtit pentru desele întreruperi în alimentare, consumatorul casnic stiindu-se cã „e mic si cuminte si cu fricã de Dumnezeu în asteptarea facturii constant crescãtoare”!

În concluzie, furnizorul traditional doreste maxim de profit, consumatori casnici multi si captivi, preturi si tarife cât mai avantajoase, pentru cã sunt stabilite de autoritate. Adicã mentinerea politicii de monopol, cu forma cea mai periculoasã de manifestare prin aparitia oligopolurilor.

Ce poate face consumatorul casnic?

Începând cu luna iulie 2007, piata energiei electrice în România s-a deschis integral, adicã toti consumatorii, inclusiv cei casnici, pot sã-si aleagã furnizorul. Deci pot sã negocieze pretul la kwh, clauzele contractuale, dar si respectarea unui minim comportament de consum. Dispare captivitatea, consumatorul liber si furnizorul sãu vor trebui sa trãiascã in simbiozã si sã-si împartã profitul, dar si riscurile.

Consumatorul casnic vrea sã devinã liber si cautã un furnizor cu care sã înceapã negocierile amintite mai sus. NU gãseste, pentru cã pânã acum niciun furnizor n-a „îndrăznit” să iasă din cutumă, adică cel care „deţine polonicul, împarte supa”!

Primul semnal pozitiv

În tabloul sumbru prezentat mai sus, apare ca în tablourile lui Aivazovski, un semn al speranţei. Furnizorul Total Electric Oltenia din Râmnicu Vâlcea, sparge gheaţa „electrică” şi încheie primele contracte cu consumatori casnici începând cu 1 martie 2008, în regim de eligibilitate.

Curajul s-a bazat pe întelegerea mecanismelor competiţiei a căror ignorare poate duce, mai devreme sau mai târziu, la pierderi financiare, la pierderi de segmente de piaţă, pierderi de imagine şi specialişti.

Cu ce probleme se confruntă furnizorul-pionier Total Electric Oltenia Râmnicu Vâlcea?
* ANRE n-a finalizat procedurile specifice consumatorilor casnici care uzează de eligibilitate. De aceea toate formalităţile au durat 2 luni şi nu 30 de zile, conform Ordinului ANRE nr. 21, privind schimbarea furnizorului. În acelaşi timp, trecerea s-a făcut în condiţiile specifice consumatorilor industriali, care sunt greoaie, costisitoare şi descurajante pentru consumatorul casnic, dar şi pentrul noul furnizor. Se impune de urgenţă ca ANRE să emită toată legislaţia necesară pentru facilitarea acestui proces şi scoaterea lui din imobilism.

* Politica guvernului în acest domeniu trebuie să fie coerentă, inclusă într-o strategie care să nu fie legată de fluctuaţiile electorale. Nu este normal ca atunci când producătorii cresc sau scad preţul la energie, Guvernul să aibă o poziţie contrară, determinând consumatorul să rămâna captiv. Preţul fictiv nu ajută pe nimeni. Preţul real, bazat pe costuri justificate, va fi oglinda acestui segment de piaţă şi va dinamiza dezvoltarea ei.

În concluzie, începutul a fost făcut de Total Electric Oltenia Râmnicu Vâlcea, demonstrându-se că nu este o fatalitate regimul de captivitate la consumatorii casnici. Dezvoltarea competiţiei va duce la eficientizarea furnizării şi consumului de energie electrică, reducerea facturii la casnic, cu toate avantajele financiare şi de mediu ce decurg de aici.

Alte titluri din editia curenta:

(Impact)Sindicalistul Pîrvu, oportunist în Consiliul Ju…
(Impact)Clanul Antoneştilor se zgârceşte pentru o bucat…
(Ancheta)Cine îl acoperă pe „miliţianul” Chi…
(Administratie)Alunecări de teren, periculoase pentru Berbeşti
(Editorial)Gutău nu va bate pe nimeni
(Politica)Bogdan Pistol apara interesele Oltchim
(Sparle si soparle)Sparle si Soparle(Sport)Gyor şi Lada, Zvezda şi Hypo, careul de aşi al …
(Actualitate)Fântânile fin Laloşu, din nou în flăcări
(Administratie)Râmnicul s-a înfrăţit cu un oraş turcesc
(Administratie)Comuna Nicolae Bălcesu se europenizează
(Administratie)Ecouri la Festivalul National Glasul cânteculu…
(Actualitate)Total Electric Oltenia din Râmnicu Vâlcea
(Administratie)În comuna Voiceşti au început să vină bani
(Impact)Acţionarii nemţi de la Oltchim nu sunt sănătoşi!


Leave a Response