|duminică, martie 7, 2021
  • Follow Us!

ANAF simplifică depunerea declaraţiilor on-line 

ANAF simplifică depunerea declaraţiilor on-line

Pentru simplificarea depunerii declaraţiilor on-line, în sensul diminuării timpului necesar logării, Agenţia Naţională de Administrare a postat serviciul de depunere declaraţii pe prima pagină a portalului ANAF – portalul ANAF – http://anaf.mfinante.ro.
În acest context, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor că pot depune on-line:

– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, formularul 100, cod 14.13.01.01/a;
– Declaraţia rectificativă, formularul 710, cod 14.13.01.00/r;
– Declaraţia privind impozitul pe profit, formularul 101, cod 14.13.01.04;
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formularul 300, cod 14.13.01.02;
– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formularul 301, cod 14.13.01.02/s;
– Decontul privind accizele, formularul 120, cod 14.13.01.03.

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor fiscale, contribuabilii au la dispoziţie serviciul „Depunere declaraţii”, care poate fi accesat la adresele de web:

1. direct, pe portalul ANAF – http://anaf.mfinante.ro;
2. de pe la website-ul DGFP Vâlcea, www.finante.vl.ro, categoria „Depunere declaraţii on-line”, din prima pagină.

Pentru utilizarea metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, contribuabilii au obligaţia solicitării, în prealabil, a certificatului digital.
Declaraţia depusă prin mijloace electronice se consideră a fi semnată de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, a cărei semnătură a fost ataşată declaraţiei, conform certificatului digital utilizat.

În anul 2007, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru bugetul consolidat al statului, peste 70 de milioane de lei

25 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

În anul 2007, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, prin structurile sale cu atribuţii de control din subordine, a urmărit îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, principalele ţinte vizând: creşterea gradului de conformare voluntară a operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerea arieratelor; reducerea şi sancţionarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile.

Pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, inspectori ai DGFP Vâlcea au încheiat 2.763 acte de control, ca urmare a verificării: modului în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realităţii şi legalităţii sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

Veniturile stabilite suplimentar de Finanţele Publice vâlcene pentru bugetul general consolidat, s-au ridicat la peste 70 milioane de lei, în structura: 47,2 mil.lei – diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidenţa contabilă; 22,1 mil.lei – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; 1,3 mil.lei amenzi contravenţionale şi confiscări.

Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumă totală de 32,1 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat 25 de cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

În atenţia instituţiilor publice!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea aduce la cunoştinţa instituţiilor publice că au fost aprobate Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 116/2008 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008.

Normele metodologice şi formularele de raportare sunt postate pe website-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa http://www.mfinante.ro/Legislatie/Reglementari contabile.
Întrucât raportarea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2007 de către unităţile administraţiei publice locale la DGFP Vâlcea se va realiza în mod obligatoriu şi pe suport magnetic, acestea vor utiliza programul informatic pus la dispoziţie de MEF prin DGFP Vâlcea, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică – Compartimentul sinteză şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale.

Pentru preluarea acestui program informatic, precum şi a Normelor metodologice şi formularelor de raportare, fiecare unitate administrativ-teritorială se va prezenta cu un memory stick.
Celelalte instituţii publice vor lua legătura, în acest scop, cu unităţile ierarhic superioare.

În atenţia restanţierilor la bugetul general consolidat al statului

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor plătitori de impozite şi taxe că, la 31 ianuarie 2008, pe site-ul www.mfinante.ro, va fi publicată lista restanţierilor la bugetul general consolidat al statului la 31 decembrie 2007. Pentru a evita publicarea pe „lista datornicilor”, contribuabilii aflaţi în această situaţie trebuie să achite debitele restante până la data publicării.
*
Temei legal: Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.


Alte titluri din edita curenta:

(Administratie)Candidat puternic pentru Primăria Râmnicului
(Editorial)Justiţie murdară
(Ancheta)Protechim şi-a bătut joc de un baschetbalist
(Impact)Guvernatorul Mugur Isărescu nu are prea mulţi bani
(Reportaj)Renovare începută la Bisericuţa de la Proieni
(Actualitate)Nu se găseşte teren pentru casele sinistraţilor…
(Politica)Ungurii vor să spele creierele vâlcenilor ?
(Sport)Naţionala de handbal fete se reuneşte la Râmnic…
(Sparle si soparle)Saparle si Soparle
(Administratie)Ştiri din administraţia locală a judetului Valcea
(Administratie)Primarul Stănică a făcut treabă într-un an, cât…
(Administratie)Mircea Perpelea, cetăţean de onoare al comunei …
(Finante)ANAF simplifică depunerea declaraţiilor on-line
(Fapt divers)Filieră de hoţi din tiruri decapitată la Vâlcea
(Impact)Judecătoarea Mihaela Chirvaşiu pune talpa pe gâ…

Leave a Response