LISTA DATORNICilor vâlceni LA 31 DECEMBRIE 2005

luni, 6 februarie 2006

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, a fost actualizată

Lista datornicilor vâlceni LA 31 DECEMBRIE  2005
 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a dat publicităţii Lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante la 31 decembrie 2005 şi neachitate până la 26 ianuarie 2006, data publicării.
Obligaţiile restante ale firmelor vâlcene sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.ro şi sunt prezentate în lei noi (RON), în temeiul prevederilor Titlului I - Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante din Cartea I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei din Legea nr. 161/2003.
 
I. Marii contribuabili din judeţul Vâlcea, care au fost preluaţi de la 1 iulie 2005 de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia de Administrare a Marilor Contribuabili (DAMC), conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, în cazul în care au înregistrat restanţe, au fost publicaţi pe site-ul MFP de DAMC.
Marii contribuabili aflaţi în administrarea fiscală a DGFP Vâlcea nu au înregistrat restanţe la data publicării pe site.
II. Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice au fost publicaţi 2.057 contribuabili mijlocii şi mici din judeţul Vâlcea, care înregistrau la 31.12.2005 obligaţii restante la bugetul general consolidat în sumă totală de 34.810,55 mii lei.
La bugetul de stat au fost publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice 1.873 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau la 31.12.2005 obligaţii restante în sumă totală de 21.373,00 mii lei, în structura:
Ÿ         1.863 contribuabili mijlocii şi mici se află în procedura de executare silită pentru recuperarea creanţelor bugetului de stat de 21.180,18 mii lei;
·         10 au solicitat compensarea obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru 192,82 mii lei;
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat restante la 31.12.2005 au fost publicaţi pe site 912 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau obligaţii restante în sumă totală de 9.490,16 mii lei, în structura:
·         4 contribuabili mijlocii şi mici au aprobate înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 656,57 mii lei;
·         903 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă totală de 8.761,01 mii lei;
·         5 contribuabili mijlocii şi mici au solicitat compensarea obligaţiilor restante la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 72,57 mii lei;
Obligaţiile la bugetul fondului asigurărilor de sănătate sunt de 2.891,45 mii lei şi provin de la 833 contribuabili mijlocii şi mici, în structura:
·         un contribuabil din categoria celor mijlocii şi mici are aprobate înlesniri la plata obligaţiilor restante pentru 87,34 mii lei;
·         826 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea creanţelor bugetului asigurărilor de sănătate în suma totală de 2.752,33 mii lei;
·         6 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 51,77 mii lei.
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor de şomaj restante la 31.12.2005 au fost publicaţi pe site 768 contribuabili mici şi mijlocii care înregistrează obligaţii restante de 1.055,93 mii lei, astfel:
·         2 contribuabili mijlocii şi mici au aprobate înlesniri la plată obligaţiilor restante pentru 183,43 mii lei;
·         760 se află în procedura de executare silită pentru  obligaţii restante de  856,37 mii lei;
·         6 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 16,13 mii lei.
*
În acest context, precizăm că nu au fost publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprinderile; contribuabilii persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura reorganizării judiciare, falimentului, reglementată de Legea nr. 64/1995 şi contribuabilii care au exercitat căile de atac prevăzute de lege.
Următoarea actualizare a datelor pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice se va face până la 30 aprilie 2006, conform art. 13 din Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003.
 
 
Documentar fiscal:
Comunicarea actului administrativ fiscal
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 94, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79/27.01.2006 au fost aprobate modelul şi conţinutul formularelor şi a instrucţiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate.
 
Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale.
Actul administrativ fiscal se comunică contribuabilului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care şi-au desemnat împuternicit, precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.
Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează:
a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;
b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;
c) prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia;
d) prin publicitate.
Comunicarea prin publicitate se face în situaţia în care actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalităţile de comunicare prevăzute anterior şi se realizează prin afişarea, concomitent la sediul autorităţii emitente şi pe pagina de Internet a acesteia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Anunţul va fi păstrat o perioadă de 15 zile de la data afişării.
În cazul actelor administrative fiscale emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi de unităţile subordate, inclusiv pentru deciziile de soluţionare a contestaţiilor returnate de poştă, comunicarea prin afişarea pe pagina de Internet se face astfel:
- pentru actele administrative fiscale emise de administraţiile finanţelor publice şi de direcţiile generale ale finanţelor publice, prin publicarea anunţului pe pagina de Internet a direcţiei generale a finanţelor publice;
- pentru actele administrative fiscale emise de direcţiile din centrala Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin publicarea anunţului pe pagina de Internet a ANAF;
- pentru actele administrative fiscale emise de Autoritatea Naţională a Vămilor, prin publicarea anunţului pe pagina de Internet a Autorităţii Naţionale a Vămilor.
Pentru actele administrative fiscale emise de alte autorităţi publice, comunicarea se face prin afişarea pe site-urile proprii ale acestora.
În cazul actelor administrative fiscale emise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de unităţile subordonate, publicarea se face la adresa www.mfinante.ro în Portalul ANAF, meniul “Licitaţii şi anunţuri”, secţiunea “Anunţuri-Anunţuri acte administrative fiscale”. Anunţul se afişează simultan pe site-ul teritorial de care aparţine şi pe site-urile centrale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerul Finanţelor Publice.
În cazul neclarităţilor în legătură cu un eventual anunţ apărut pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, domeniul "DGFP Vâlcea" sau a altei autorităţi publice, se poate consulta actul administrativ la sediul organului emitent sau se pot obţine clarificări contactând persoana menţionată în cuprinsul anunţului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe