|miercuri, septembrie 26, 2018
  • Follow Us!

Consilierul local Ion Nicolae face schimburi de terenuri cu… primăria 

Consilierul local Ion Nicolae face schimburi de terenuri cu… primăria

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat luni, 15 martie, să aprobe propunerea de trecere din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de 16 mp, situat în strada Ferdinand nr. 27, în vederea efectuării unui schimb de terenuri între municipiul Râmnicu Vâlcea şi… consilierul liberal Ion Nicolae. Terenul oferit la schimb de către Ion Nicolae, în suprafaţă de 14,97 mp, este situat în strada Carol I.

Terenul primit la schimb de către Primăria Râmnicului va fi folosit pentru reamplasarea punctului de colectare a deşeurilor ce deserveşte asociaţiile de proprietari din patru blocuri de locuinţe, iar terenul oferit în schimb de municipiu lui Ion Nicolae va fi utilizat pentru realizarea accesului la garajul de la subsolul locuinţei existente la respectiva adresă şi nu va putea fi împrejmuit.

Menţionăm că Ion Nicolae deţine în proprietate terenul în suprafaţă de 14,97 mp din strada Carol I pe care îl oferă în schimb, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 619/30 ianuarie 2007. Terenul în suprafaţă de 16 mp situat în strada Ferdinand nr. 27, oferit în schimb de Consiliul Local, este proprietatea municipiului, inventariat în domeniul public şi înscris în Cartea Funciară nr. 27624, conform încheierii nr. 12697/03.04.2008.

Precizăm că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/15 februarie 2008 la articolul 1 s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de 16 mp situat în strada Ferdinand nr. 27 şi concesionarea acestuia în vederea extinderii construcţiei, cu un acces la garajul de la subsolul locuinţei existente, către proprietarul acesteia, Ion Nicolae. Până la această dată nu a fost încheiat contractul de concesiune pentru suprafaţa de 16 mp, prin solicitarea nr. 24312/27.07.2009, Ion Nicolae solicitând şi revocarea art. 1 din HCL nr. 37/15 februarie 2008.

Din raportul de expertiză tehnică de evaluare întocmit de expert rezultă că valoarea terenului situat în strada Carol I, proprietatea lui Ion Nicolae, este de 11.326 lei, iar valoarea terenului situat în strada Ferdinand nr. 25, proprietatea municipiului, este 6.725 lei. (P.C.)

Leave a Response