Camera de Conturi Vâlcea: Abateri și prejudicii la Primăria comunei Sălătrucel

duminică, 29 ianuarie 2023

 

Camera de Conturi Județul Vâlcea a prezentat anul trecut o sinteză a rezultatelor acțiunii de audit desfășurată la Primăria comunei Sălătrucel asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale pe anul 2020. Astfel, Primăria Sălătrucel nu a ținut evidență valorică/cantitativ-valorică, conform prevederilor legale în vigoare, a stocurilor de lemn vândut către populație și a celui consumat de primărie. Școala Gimnazială nr.1 Sălătrucel nu a înregistrat în evidența contabilă consumul de materiale și lemne de foc aferent anilor 2019 și 2020. Primăria comunei Sălătrucel nu a procedat la inventarierea, evaluarea, înregistrarea și valorificarea bunurilor rezultate din declasări, demolări, precum și dezmembrări de active.

Controlul intern managerial nu a fost organizat și nu a funcționat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind identificate următoarele deficiențe: deși au fost elaborate proceduri operaționale acestea nu au fost aduse la cunoștința persoanelor implicate în aplicarea acestora și nu sunt efectiv implementate; procesul de management al riscului nu este funcțional; nu a fost întocmită situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial; nu s-a elaborat Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020. Din verificarea eșantionului reprezentând impozit și taxă pe clădiri s-a constatat că entitatea conduce evidența contribuabililor persoane fizice și juridice și evidența fiscală a creanțelor bugetare aferente, fără întocmirea dosarelor fiscale conform legislației în vigoare. Primăria comunei Sălătrucel nu a înregistrat în evidența contabilă şi nu a încasat impozitul pe clădiri la nivelul datorat, de către un număr de 5 contribuabili persoane fizice care dețin în proprietate clădiri cu destinație mixtă.

Nestabilirea, neevidențierea și neurmărirea spre încasare a taxei de salubrizare în cazul prestațiilor facturate de către operatorul serviciului public de salubrizare și achitate de către Primăria comunei Sălătrucel pentru beneficiarii fără contract de salubrizare, rezidenți pe raza administrativă a unității administrativ-teritoriale. Nivelul veniturilor salariale brute acordate lunar inspectorului din cadrul compartimentului de contabilitate, secretarului comunei și inspectorului din cadrul compartimentului situații de urgență au fost mai mare decât nivelul indemnizației brute lunare a viceprimarului. Nu s-a stabilit nivelul redevenței și termenele de plată pentru concesionarul serviciului de salubrizare, în anul 2020. Stabilirea eronată a drepturilor salariale pentru secretarul general al comunei Sălătrucel. Valoarea prejudiciului constatat este în sumă de 8 mii lei.

Pentru bunurile din domeniul public și privat al Primăriei Sălătrucel respectiv terenuri, clădiri și alte active fixe, care sunt utilizate de unitatea de învățământ preuniversitar de stat, cu unitățile arondate acesteia, nu s-au emis acte administrative privind darea în administrare și folosința unităților școlare.  Inventarierea generală a patrimoniului a fost efectuată fără respectarea în totalitate a prevederilor legale în vigoare, respectiv: nu s-a inventariat lemnul de foc aflat în gestiunea primăriei la data de 31.12.2020; nu s-au inventariat toate bunurile de natura obiectelor de inventar; nu au fost trimise confirmări de solduri pentru creanțele cu valorile cele mai mari aflate în lista de rămășiță.

Primăria comunei Sălătrucel a acordat sprijin financiar Parohiei Sălătrucel fără respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea documentației necesare acordării și justificării acestuia. Nerespectarea prevederilor legale privind achizițiile publice cu privire la obligația consultării catalogului electronic din sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) și publicarea unui anunț de atribuire, în cazul achizițiilor directe de lucrări de montare lămpi pentru iluminatul public în comuna Sălătrucel.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe