Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor SC Chimcomplex SA Borzești pentru data de 28 aprilie 2022

duminică, 27 martie 2022

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, C.U.I. RO 960322, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, prin Decizia C.A. nr. 1/23.03.2022, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“A.G.O.A.”) pentru data de 28.04.2022, ora 12:00, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participle actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 15.04.2022, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de 28.04.2022 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de 29.04.2022, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ORDINE DE ZI:

 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2021.
 2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2021.
 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2021.
 4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2021.
 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2021.
 6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.
 7. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2022.
 8. Prezentarea si supunerea votului consultativ al adunarii generale a actionarilor a Raportului de Remunerare a conducerii societatii pentru anul 2021, conform prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.
 9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2021, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale societatii Greencomplex S.R.L. Onesti.
 10. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2021, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale societatii A5 Invest S.R.L. Onesti
 11. Aprobarea datei de 18.05.2022, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018
 12. Aprobarea datei de 17.05.2022, ca data “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018.
 13. Aprobarea datei de 08.06.2022, ca data platii, stabilita in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
 14. Imputernicirea SPA Lazarovici si asociatii, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Proiectul de hotarare al A.G.O.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.O.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.ro si la sediul societatii, incepand cu data de 28.03.2022.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

PRESEDINTE C.A.,

 1. dr.ec. Vuza Stefan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 • PUBLICITATE

 • PARTENERI MEDIA

 • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

  Web Design by DowMedia

  Ne gasiti si pe