|marți, iulie 5, 2022
  • Follow Us!

Anunt mediu – Mănăstirea Berislăveşti 

anunt-532x365

Mănăstirea Berislăveşti, reprezentată de PROTOSINGHEL EFREM DUMITRU GAVRILĂ –STAREŢ, cu sediul în comuna Berislăveşti, sat Berislăveşti, strada Principală, nr. 51, judeţul Vâlcea, titular al proiectului „Construire aşezământ sfântul Efrem cel Nou”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire aşezământ sfântul Efrem cel Nou”, ce urmează a se desfăşura în comuna Berislăveşti, sat Berislăveşti, punct Vatra Mănăstirii, judeţul Vâlcea.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.anpm.ro
Publicul interest poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea

Leave a Response