|marți, iunie 28, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea, convocat în şedinţă ordinară să aprobe bugetele pe 2022 ale unor spitale și al Serviciului Public de Pază 

Consiliul-Judetean-Valcea

 

Vineri, 28 ianuarie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: planul strategic anual cu privire la obiectivele pe care şi le propune Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2022; raport privind modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Vâlcea şi a solicitărilor privind accesul la informaţiile de interes public în perioada 01.01.2021-31.12.2021; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023-2025; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, al Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăeşti, al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2022 şi a estimărilor pe anii 2023-2025; proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 30.799.968 lei, din Excedentul bugetului local şi a sumei de 1.392.800 lei, din Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de desemnare a reprezentanţilor comunităţii locale în Comitetul de Organizare UNESCO, care se va constitui pentru Mănăstirea Hurezi, Judeţul Vâlcea (monument istoric înscris în Lista Patrimoniului Mondial); proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Turism, Agrement şi Servicii; proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a imobilului “Cula Greceanu”, situat în sat Măldăreşti, comuna Măldăresti, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea, dotarea si punerea In valoare a Ansamblului Culei Duca”; proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a bunului imobil „Drum judeţean DJ 703P Racoviţa-Titeşti”, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza documentaţie de avizare a lucrărilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare platformă DJ 656 Olăneşti – Comanca – Tisa – Vila 1 Mai – DN 64, km 0+900″; proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie – Secţia R.M.F.T. din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, din veniturile proprii ale acestuia, pe anul 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, din veniturile proprii ale acestuia, pe anul 2022; proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 2 şi nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.14 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Turism, Agrement şi Servicii; proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vâlcea, pentru anul şcolar 2022-2023; proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de hrană şi a indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiilor de salvare ale Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional de Excelenţă Râmnicu Vâlcea pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal.

Leave a Response