Consiliul Local al Râmnicului, convocat să aprobe nivelul impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022

joi, 23 decembrie 2021

 

Joi, 23 decembrie, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 noiembrie 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcţiei Administrării Domeniului Public pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcţia de Asistenţă Socială pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local în vederea premierii sportivelor echipei de handbal fete a Centrului Naţional de Excelenţă din cadrul Colegiului Energetic Rm. Vâlcea şi a antrenorilor pentru rezultatele deosebite obţinute - iniţiator Primarul municipiului; proiect de hotărâre privind participarea Şcolii Gimnaziale "Ioan Gh. Duca" la Proiectul "Şcoala Viitorului", precum şi finanţarea din bugetul local al municipiului a contribuţiei proprii; proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea şi a preţului de facturare a energiei termice către populaţie; proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind stabilirea preţului concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 2.195,22 m.p., proprietatea publică a municipiului, situat în Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr.20, înscris în Cartea Funciară nr. 39431; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Administrării Domeniului Public - Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre pentru reactualizarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 29.03.2017; proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfăşurării comerţului stradal ocazional "Mărţişor 2022" şi a caietului de sarcini aferent; proiect de hotărâre pentru modificarea condiţiilor de instituire a parcării de reşedinţă prevăzute în anexa nr. 7.1 la Regulamentul serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/2020; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/27.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii; proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind gestionarea activităţilor desfăşurate în Complexul Sportiv şi de Agrement "Arenele Traian", precum şi a taxelor pentru utilizarea temporară a obiectivelor din incinta Complexului; proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru exploatarea staţiilor de încărcare vehicule electrice realizate în cadrul proiectului "Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Râmnicu Vâlcea"; proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 209/19.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor, în vederea executării obiectivului de investiţii "Construire creşă medie" - strada Morilor nr.228, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adiţional privind prelungirea valabilităţii Acordului de Parteneriat încheiat cu Forumul Cultural al Râmnicului; proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.4 la convenţia de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia "Centrul pentru Familie", aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 317/31.08.2017; proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unui imobil-teren; proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru un post de membru (administrator neexecutiv) în Consiliul de Administraţie al societăţii Pieţe Prest SA; proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acţionarilor de la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea ETA SA; proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni; proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul şcolar 2021-2022, anexă modificată prin hotărârea nr.202/2021; proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr.3 - învăţământ particular din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 283/2021 referitoare la aprobarea Proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul şcolar 2022-2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe