Ședinţă-maraton a Consiliului Local pentru a se aproba majorarea impozitelor pe clădiri pentru 12 imobile în paragină din Râmnicu Vâlcea

duminică, 21 noiembrie 2021

 

Joi, 25 noiembrie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcţia de Asistenţă Socială pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcţiei Administrării Domeniului Public pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Filarmonica Ion Dumitrescu pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind modificarea condiţiilor de contractare a împrumutului stabilite la alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 100/29.04.2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei; proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor festive din luna decembrie 2021 şi a bugetului estimat organizării acestora; proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ştirbei Vodă nr. 101 - proprietar CAROM SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ştirbei Vodă nr. 248 - proprietar IT LIVE SRL, ca urmare a constatării tehnice de clădiri neîngrijite; proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Stolniceni nr. 22, proprietar Ionescu Florentina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Târgului nr.3 - C3 - proprietari Dudău Elena şi Ciortan Mariana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Târgului nr.3 - C2 - proprietari Dudău Elena şi Ciortan Mariana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea Bucureşti nr.264 - proprietar Mierluş Mazilu Florea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Cella Delavrancea nr.38 proprietar Dini Ioana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Cella Delavrancea nr.44 proprietar Popa Ileana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Aurelian Sacerdoţeanu nr.103 - proprietari Zamfirescu Ion Olimpiu şi Zamfirescu Maria Nicoleta, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Mihai Viteazu nr.18 - proprietari Păunoiu Ion şi Păunoiu Ioana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; proiect de hotărâre privind majorarea cu 315 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ştirbei Vodă nr.203 - proprietari Bicu Nicolae şi Bicu Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2022 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ştirbei Vodă nr. 334A - proprietari Gherghina Mihai şi Gherghina Simona, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU "PUZ Nord str. Matei Basarab - Lacul Nord - str. Republicii - str. Nicolae Titulescu Rm. Vâlcea", beneficiar Municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUZ şi RLU - Construire hală producţie profile PVC, platformă betonată, alipire terenuri: jud. Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Uzinei, punct Filipin", iniţiator Dynamic Selling Group SA; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUZ şi RLU - Construire locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter, mun. Rm. Vâlcea, bulevardul Tudor Vladimirescu nr.5B", iniţiator Romeo Impex Com SRL; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, şi de către părinţii apţi de muncă obligaţi la întreţinerea copilului în condiţiile stabilite de Codul civil; proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială nr.10 Râmnicu Vâlcea în Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea propuse să funcţioneze pentru anul şcolar 2022-2023; proiect de hotărâre privind aprobarea "Programului anual de întreţinere şi reparare a infrastructurii de operare" şi a "Planului de marketing" pentru anul 2022, pentru serviciul de transport public local efectuat cu autobuze şi microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1 din 18.11.2008; proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.6 - "Diferenţele de Tarif la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze şi microbuze în municipiu! Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.380 din 28 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare; proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4.2 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr.34764/18.09.2020; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a cabinetelor medicale situate în incinta imobilului Intrarea Pribeanu nr.1; proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Râmnicu Vâlcea şi Judeţul Vâlcea, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajare sens giratoriu intersecţia Calea lui Traian cu strada Posada”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe