Primăria comunei Valea Mare a efectuat 8 plăți fără bază legală sau pentru lucrări neexecutate, potrivit Curții de Conturi

duminică, 14 noiembrie 2021

 

Conform Curții de Conturi, Primăria comunei Valea Mare, județul Vâlcea a efectuat în perioada august 2017 - iulie 202 plăți în sumă brută de 9 mii lei fără bază legală pentru drepturi de natură salarială acordate unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv spor situații de urgență în cuantum de 10%. Au fost calculate accesorii în sumă totală de 1 mii lei. Primăria comunei Valea Mare a efectuat, în perioada martie 2018 - iulie 2020, plăti în sumă totală brută de 50 mii lei fără bază legală reprezentând sume de natură salarială care depășesc nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar al comunei, urmare a majorarilor salariale acordate personalului din cadrul autorității locale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile. Au fost calculate accesorii în sumă totală de 7 mii lei. Au fost angajate, ordonanțate și plătite cheltuieli din bugetul local în anul 2019 în sumă totală de 1 mie lei, fără bază legală, pentru debite, cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare aferente unei facturi fiscale pentru care a fost efectuată o plată dublă.

Primăria comunei Valea Mare a efectuat plăți în sumă totală de 30 mii lei pentru paza unor terenuri forestiere care nu se află în proprietatea sa. Entitatea a efectuat plăți în sumă totală de 10 mii lei pentru achiziționare 220 pachete cu alimente, dulciuri și băuturi răcoritoare pentru care nu au fost prezentate documente justificative cu privire la modul de utilizare, iar achiziționarea și utilizarea acestora nu s-a realizat în baza unei hotărâri de consiliu local. Au fost calculate accesorii în sumă de 1 mie lei. Au fost efectuate plăți reprezentând amenzi contravenționale aplicate de către Garda Națională de Mediu și de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea, precum și obligații fiscale accesorii pentru plata cu întârziere a taxelor, contribuțiilor și a altor venituri ale bugetului Fondului pentru Mediu în sumă totală de 3 mii lei, în condițiile în care nu au fost analizate situațiile care au generat aceste plăți și nu au fost luate măsuri de recuperare a sumelor de la persoanele răspunzatoare. Au fost calculate accesorii în sumă de 1 mie lei. Nu a fost efectuată reevaluarea patrimoniului public și privat al UATC Valea Mare în termenul de 3 ani prevăzut de lege. În perioada 2017 - 2019, Primăria comunei Valea Mare nu a emis facturi, nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a urmarit spre încasare redevențe în valoare totală de 3 mii lei, pentru care au fost calculate penalități de întârziere în sumă totală de 2 mii lei.

Estimarea veniturilor proprii ale bugetului local al Primăriei comunei Valea Mare pe anul 2019 nu a avut la bază constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Nu a fost înregistrată în evidența contabilă, în contul 260 „Titluri de participare” valoarea părților sociale în sumă de 1 mii lei deținute de UATC Valea Mare la constituirea capitalului social al unor entități. A fost menținută în evidența fiscală și contabilă a entității la data de 31.12.2019, suma totală de 11 mii lei reprezentând debite (amenzi) restante aferente contribuabililor persoane fizice decedate. Sistemul de control intern nu a fost implementat, nu a fost proiectat și nu a funcționat în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Primăria comunei Valea Mare nu a organizat activitatea de audit intern și nu a prevăzut în organigramă acest post, deși entitatea verificată a derulat un buget anual mai mare de 100.000 euro.

S-a constatat existența la data de 31.12.2019 a unor obligații de plată neachitate, reprezentând debite provenite din amenzi scadente la plata în anii 2011 - 2013 pentru care entitatea nu a prezentat documente privind măsurile de executare silită luate în interiorul termenului de prescripție. Primăria comunei Valea Mare nu a organizat funcționarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu prevederile legale, fiind livrată beneficiarilor cantitatea totală de 55,3 mii mc apă în valoare de 94 mii lei fără ca această sumă să fie facturată, înregistrată în contabilitate și urmărită spre încasare. În anul 2019 entitatea a scăzut din evidența fiscală și contabilă debite în valoare totală de 5 mii lei fără documente justificative.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe