|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat realizarea investiției „Subtraversare pietonală b-dul Tineretului – Complex Hermes – Piaţa Ostroveni” 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 octombrie 2021, a aprobat devizul general estimativ la obiectivul de investitii „Subtraversare pietonală b-dul Tineretului – Complex Hermes – Piaţa Ostroveni”, la valoarea de 3.514.563 fără TVA. S-a mai aprobat cererea de finanţare pentru includerea în programul naţional de investiţii Anghel Saligny a obiectivului de investiţii.

Obiectivul de investiţii „Subtraversare pietonală b-dul Tineretului – Complex Hermes – Piaţă Ostroveni”, pentru care se solicită includerea în Programul naţional de investitii Anghel Saligny, este obiectiv de investitii pentru care, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 15 iulie 2013, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici si studiul de fezabilitate, intocmiti conform legislaţiei in vigoare la acel moment.

Menţionăm că beneficiarii programului naţional de investiţii Anghel Saligny, respectiv unităţile administrativ-teritoriale trebuie să transmită până la data de 08.11.2021 cererea de finanţare care cuprinde devizul general estimativ, precum şi hotărarea consiliului local pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ. „Având în vedere dorinţa de dezvoltare a municipiului şi asigurarea accesului tuturor cetăţenilor municipiului la servicii de calitate ce pot fi oferite prin dezvoltarea unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor, se impune realizarea acestor investiţii pentru dezvoltarea economico-socială a municipiului”, spune Primăria Râmnicului.

Leave a Response