|miercuri, septembrie 22, 2021
  • Follow Us!

Ședinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 9 puncte pe ordinea de zi 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Marți, 18 august, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 9 puncte pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru “Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni”; proiect de hotărâre privind aprobarea programului desfăşurării Zilelor dedicate Folkului Românesc, fenomen cultural al anilor 70-’80 şi a bugetului estimat organizării acestora; proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Creşe şi Asistenţă Medicală unităţi şcolare din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea articolului art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 360/29.11.2019 referitoare la acceptarea donaţiei unui imobil-teren cu destinaţia de drum public; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participaţiune nr. II 191/2000, încheiat cu societatea Librăriile Humanitas SA; adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea nr. 9069 din 28.07′.2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 27825 din 29.07.2020 privind solicitarea de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr.154/30.06.2020 şi punctul de vedere al compartimentului de specialitate nr. 29086 din 12.08.2020; plângere prealabilă a Fundaţiei Cultural Ştiinţifică “Millenium” înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 27390 din 27.07.2020, formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.154/30.06.2020.

Leave a Response