Drept la replica - Amerocap - referitor la tranzacția de achiziție a activelor funcționale ale Oltchim de către Chimcomplex

vineri, 31 mai 2019

Sfârșitul anului 2018 a fost marcat de închiderea cu succes a tranzacției de achiziție a activelor funcționale ale Oltchim de către Chimcomplex (“Tranzacția”).

Tranzacția

Într-un recent interviu, dl. Ștefan Vuza, CEO al Chimcomplex, a vorbit public despre Tranzacție, despre munca din spate și părțile implicate. Într-o acțiune de PR ce pare a avea ca obiectiv glorificarea propriei activități, dl. Vuza justifică chestiuni ce nu au fost puse sub semnul întrebării în spațiul public sub aspectul unei victorii solitare, nu printr-un efort susținut de echipă, și profită de ocazie pentru a-i critica pe cei ce nu au împărtășit aceeași viziune cu a dumnealui: consultanți, actori în mediul de afaceri, bănci, finanțatori occidentali. În ceea ce privește Amerocap, dl. Vuza face afirmații fără temei, incorecte și menite să justifice încălcarea de către Chimcomplex a contractului cu Amerocap și refuzul plății onorariului nostru, toate aceste aspecte făcând obiectul unui proces deschis de Amerocap împotriva Chimcomplex.

Implicarea Amerocap

Ofertele de finanțare obținute de către Amerocap pentru Chimcomplex din partea unor grupuri financiare de prim rang pe plan mondial, făceau posibilă finalizarea Tranzacției încă din T2 2018, fapt cunoscut și de băncile finanțatoare ale Chimcomplex de la acea vreme. În calitate de consultant exclusiv, Amerocap a consiliat și susținut Chimcomplex în întregul proces de M&A, începând din Octombrie 2015, până în Mai 2018, când Chimcomplex a decis abuziv și unilateral rezilierea contractului de consultanță. Această decizie a reprezentat pentru Chimcomplex o pierdere de free cash flow de aproximativ 20 milioane EUR, adica un procent de 16% din prețul total de achiziție al activelor Oltchim și pierderea unui partener financiar American de clasă mondială cu active în administrare în valoare de peste $1 trilion. Modul de lucru al Amerocap a fost în cel mai pur stil American, însă a inclus fără discriminare discuții cu reputați investitori estici, printre care și VTB. Contrar celor afirmate în interviul anterior menționat, abordarea Amerocap a fost partenerială, ”cu piele in joc”, purtând discuții detaliate cu Chimcomplex ca Amerocap să injectejeze capitaluri suplimentare, precum și conversia comisionului de succes în acțiuni. Acest dialog – la momentul respectiv – a fost foarte constructiv și a demonstrat încrederea noastră acordată proiectului Chimcomplex de achiziție a activelor Oltchim în general și Dlui. Vuza, în particular.

O concluzie fair-play

Felicităm în mod sincer întreaga echipă a Companiei Române de Chimie (Chimcomplex + Oltchim) pentru această fuziune, toți finanțatorii și consultanții implicați, le dorim success și profituri solide. Este însă aprecierea noastră că succesul unor proiecte atât de ambițioase nu se va obține călare pe tancuri și dezvoltând conflicte imaginare. Istoria României are negre amintiri referitoare la cei care au predicat de pe tancuri.

The end of 2018 marked the successful closing of the transaction for the acquisition of Olchim’s operational asset bundles by Chimcomplex (the “Transaction”).

The Transaction

In a recent interview, Mr. Stefan Vuza, CEO of Chimcomplex, has publicly spoken about the Transaction, about the work behind it and the involved parties. In a PR action whose purpose seems to be the glorification of his own activity praising a solitary win rather than a teamwork victory, Mr. Vuza justifies matters that no one in the public space put under question and takes the opportunity to criticize those who didn’t share his vision: consultants, players in the business environment, banks, western investors. As for Amerocap, Mr. Vuza makes unsubstantiated, incorrect claims to justify Chimcomplex’ breach of the contract signed with Amerocap and their refusal to pay our fee, all of these being subject to a lawsuit opened by Amerocap against Chimcomplex.

Amerocap’s involvement

The financing offers obtained by Amerocap for Chimcomplex from top global financial institutions, were making Transaction closing possible in Q2 2018, a fact of which the financing banks of Chimcomplex at that time were aware. As exclusive consultant, Amerocap advised and supported Chimcomplex in the entire M&A process, starting from October 2015, until May 2018, when Chimcomplex abusively and unilaterally decided to terminate the consultancy agreement. This decision costed Chimcomplex an estimated EUR 20 million in free cash flow, reflected as an 16% of the total purchase price for Oltchim’s assets. This decision also costed Chimcomplex the loss of a world class US partner with $+1 trillion AUM. Amerocap’s work style was purely American, but it did include without discrimination discussions with reputed eastern investors, including VTB. Contrary to the statements in the above mentioned interview, Amerocap’s approach was of a partnership, to “keep skin in the game”, having detailed discussions with Chimcomplex on Amerocap injecting new equity funds into Chimcomplex plus conversion of its success fee into shares. Such dialogue – at the time – was highly constructive and demonstrated trust towards Chimcomplex’ project to acquire Oltchim’s assets in general and particularly towards Mr. Vuza.

A fair-play conclusion

We sincerely congratulate the entire team of Compania Romana de Chimie (Chimcomplex + Oltchim), all the the lenders and advisors who were involved in this merger, and we wish them success and solid profits. However, it is our opinion that the success of such ambitious development projects will not be achieved by riding on tanks and engaging in imaginary conflicts. Romania’s history has dark memories in respect to those who were preaching from the tanks.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe