Noul Cod de Etică în educaţie. Reguli pentru profesori si invatatori: FĂRĂ MEDITAŢII cu propriii elevi, cadouri sau favoritisme

joi, 11 octombrie 2018

Noul Cod de Etică în Educaţie le interzice profesorilor să facă meditaţii cu propriii elevi ori să primească bani, cadouri sau servicii şi să colecteze fonduri de la elevi şi părinţii acestora pentru protocol în cazul examenelor, evaluărilor, olimpiadelor sau altor concursuri şcolare.

Profesorilor le este interzisă orice activitate care generează corupţie în şcoli precum „fraudarea examenelor, solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea“.

Dascălii trebuie să sesizeze orice formă de violenţă verbală sau fizică, oricare formă de discriminare, neglijenţă sau exploatare asupra elevului. Mai mult decât atât, profesorul trebuie să ţină cont şi de alte îndatoriri importante, cum ar fi supravegherea elevilor atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în şcoală, cât şi în afara acesteia. De asemenea, un profesor trebuie să-i recomande elevului materiale şcolare, deschise şi gratuite, nu să impună elevului materiale şcolare contra cost.

Potrivit portalinvatamant.ro, Ministerul Educatiei a relansat Codul Etic al Profesorului pentru invatamantul preuniversitar, care aduce o serie de noi obligaţii, dar şi sancţiuni pentru cei care nu îl respectă.

OMEN 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar a fost publicat în Monitorul Oficial şi este în vigoare din 4 octombrie.

La art. 9 al Codului, se precizează că “în exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis: a) să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte”. Această prevedere ar putea fi interpretată şi prin prisma organizării activităţii “After School”. Cu alte cuvinte, profesorii nu ar mai putea desfăşura astfel de activităţi, fiind plătiţi de părinţi.

Însă rămâne în responsabilitatea unităţilor de învăţământ să organizeze programul “Şcoală după şcoală”, potrivit legislaţiei în vigoare.

Ordinul MEN 4802, în vigoare din septembrie 2017, prevede că “Programul «Școala după școală», denumit în continuare Programul SDS, este un program complementar programului școlar obligatoriu care, prin modalități integrate de sprijin, are ca scop prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, creșterea performanțelor școlare, învățarea remedială, accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber, dezvoltarea personală și integrarea socială, precum și menținerea elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potențial de dezvoltare a unui comportament deviant.”

Potrivit legislaţiei amintite, “oferta de Program SDS este proiectată astfel încât să răspundă nevoilor tuturor elevilor și, cu prioritate, nevoilor elevilor aparținând grupurilor dezavantajate”, iar “organizarea programului se face pe baza unui regulament intern de organizare a Programului SDS, elaborat de fiecare unitate de învățământ”.

Sunt amintite, în cadrul Programului SDS,  activități de educație, complementare activității didactice, care se corelează cu activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor, ca: supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor; recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive; recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale, tulburări de limbaj prin activități remediale, consiliere, alte activități specifice; dezvoltare pentru elevii capabili de performanță; încurajare a lecturii independente; autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială; activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii, sport etc.); proiecte tematice, propuse de către elevi sau părinți, cadre didactice etc.; activități fizice și mișcare; drumeții/excursii/vizionări de spectacole și altele asemenea.

Aceste activităţi pot fi desfăşurate cel mult trei ore după programul obişnuit de cursuri la clasă şi pot fi finanţate din:

– bugetul autorităților locale;

– programe finanțate din fonduri europene sau naționale;

– activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări, prin suportul financiar al asociațiilor de părinți, al organizațiilor nonguvernamentale etc., cu respectarea legislației în vigoare;

– bugetul de stat constituit, în condițiile legii, cu această destinație, pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate.

Extras din Codul-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vigoare din 4 octombrie 2018:

“Valori, principii şi norme de conduită

Art. 4.

Personalul didactic trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala in conformitate cu urmatoarele valori si principii:

a) impartialitate si obiectivitate;

b) independenta si libertate profesionala;

c) responsabilitate morala, sociala si profesionala;

d) integritate morala si profesionala;

e) confidentialitate si respect pentru sfera vietii private;

f) primatul interesului public;

g) respectarea si promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educatiei;

h) respectarea legislatiei generale si a celei specifice domeniului;

i) respectarea autonomiei personale;

j) onestitate si corectitudine;

k) atitudine decenta si echilibrata;

l) toleranta;

m) autoexigenta in exercitarea profesiei;

n) interes si responsabilitate in raport cu propria formare profesionala, in cresterea calitatii activitatii didactice si a prestigiului unitatii si institutiei de invatamant preuniversitar, precum si a specialitatii, domeniului in care isi desfasoara activitatea;

o) implicare in procesul de perfectionare a caracterului democratic al societatii.

Art. 5.

In relatiile cu beneficiarii directi ai educatiei, personalul didactic are obligatia de a cunoaste, de a respecta si de a aplica norme de conduita prin care se asigura:

a) ocrotirea sanatatii fizice, psihice si morale a beneficiarilor directi ai educatiei prin:

(i) supravegherea atat pe parcursul activitatilor desfasurate in unitatea de invatamant, cat si in cadrul celor organizate de unitatea de invatamant in afara acesteia;

(ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice si a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor directi ai educatiei;

(iii) protectia fiecarui beneficiar direct al educatiei, prin sesizarea oricarei forme de violenta verbala sau fizica exercitate asupra acestuia, a oricarei forme de discriminare, abuz, neglijenta sau de exploatare a acestuia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

(iv) combaterea oricaror forme de abuz;

(v) interzicerea hartuirii sexuale si a relatiilor sexuale cu beneficiarii directi ai educatiei;

b) interzicerea oricaror activitati care genereaza coruptie:

(i) fraudarea examenelor;

(ii) solicitarea, acceptarea sau colectarea de catre personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, in vederea obtinerii de catre beneficiarii directi ai educatiei de tratament preferential ori sub amenintarea unor sanctiuni, de orice natura ar fi acestea;

(iii) favoritismul;

(iv) meditatiile contra cost cu beneficiarii directi ai educatiei de la formatiunile de studiu la care este incadrat;

c) asigurarea egalitatii de sanse si promovarea principiilor educatiei incluzive;

d) respectarea demnitatii si recunoasterea meritului personal al fiecarui beneficiar direct al educatiei.

Art. 6.

In relatiile cu parintii si cu reprezentantii legali ai beneficiarilor directi ai educatiei, personalul didactic respecta si aplica norme de conduita prin care se asigura:

a) stabilirea unei relatii de incredere mutuala si de comunicare;

b) respectarea confidentialitatii informatiilor, a datelor furnizate si a dreptului la viata privata si de familie;

c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educationale oferite, in conditiile art. 5 lit. b) pct. (ii);

d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precadere a celor deschise si gratuite, fara a impune achizitionarea celor contra cost.

Art. 7.

(1) Relatiile colegiale ale personalului didactic se bazeaza pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranta, sprijin reciproc, confidentialitate, competitie loiala.

(2) in activitatea profesionala, personalul didactic evita practicarea oricarei forme de discriminare si denigrare in relatiile cu ceilalti colegi si actioneaza pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului.

Art. 8.

Personalul didactic care indeplineste functii de conducere, de indrumare si de control sau care este membru in consiliul de administratie al unitatii de invatamant sau al inspectoratului scolar respecta si norme de conduita manageriala prin care se asigura:

a) promovarea standardelor profesionale si morale specifice;

b) aplicarea obiectiva a reglementarilor legale si a normelor etice;

c) evaluarea obiectiva conform atributiilor, responsabilitatilor si sarcinilor de serviciu din fisa postului;

d) prevenirea oricarei forme de constrangere sau abuz din perspectiva functiei detinute;

e) prevenirea oricarei forme de hartuire, discriminare a personalului didactic si a beneficiarilor directi ai educatiei.

Art. 9.

In exercitarea activitatilor specifice (scolare si extrascolare), personalului didactic ii este interzis:

a) sa foloseasca baza materiala din spatiile de invatamant in vederea obtinerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte;

b) sa foloseasca, sa produca sau sa distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;

c) sa organizeze activitati care pun in pericol siguranta si securitatea beneficiarilor directi ai educatiei sau a altor persoane aflate in incinta unitatii sau a institutiei de invatamant;

d) sa consume alcool si substante interzise, cu exceptia celor recomandate medical;

e) sa permita si sa incurajeze consumul de alcool si de substante interzise de catre beneficiarii directi ai educatiei, cu exceptia celor recomandate medical;

f) sa organizeze si sa practice pariuri si jocuri de noroc.

Art. 10.

In relatiile cu alte unitati si institutii de invatamant, precum si cu institutiile si reprezentantii comunitatii locale, personalul didactic respecta si aplica norme de conduita prin care:

a) asigura sprijin in scopul furnizarii unor servicii educationale de calitate;

b) manifesta responsabilitate si transparenta in furnizarea de informatii catre institutiile de stat in protejarea drepturilor beneficiarului direct al educatiei, atunci cand interesul si nevoia de protectie a acestuia impun acest lucru”.

surse: portalinvatamant.ro, tribunainvatamantului.ro, adevărul.ro, alba24.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe