|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului introduce apa calda de la CET Govora la ştrandul din Ostroveni 

strandul-ostroveni

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2017, a decis ca, în scopul realizării unui punct termic la Baza de Agrement Ostroveni, se completează anexa nr. 1 la contractul de concesiune nr. 9692/16.05.2002, încheiat cu societatea CET Govora, cu imobilul-clădire „Staţie pompare clorinare”, valoare de inventar de 132.718 lei. Prin hotărârea nr. 36/21.03.2002, Consiliul Local a aprobat concesionarea activităţii de producere, transport şl distribuţie a energiei termice şi apei calde de consum din municipiu către SC CET GOVORA SA, încheindu-se în acest sens Contractul de concesiune nr. 9692/16.05.2002. în scopul realizării obiectului contractului, concedentul a încredinţat concesionarului folosinţa clădirilor, a instalaţiilor şi a reţelei de distribuţie, prevăzute în anexa 1 la contract. De asemenea, prin hotărârea nr. 323/211/2016, Consiliul Local a aprobat documentaţia de avizare a iucrăriior de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie „Lucrări conexe aferente proiectului amenajare şi modernizare baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”. În cadrul acestui proiect, printre lucrările ce urmează a se realiza se numără şi împrejmuirea bazinului cu apă sărată şi instalarea de duşuri cu apă caldă, astfel încât accesul pesoanelor de la bazinul cu apă sărată către celelalte zone ale Bazei de agrement să se realizeze printr-o perdea de apă, având ca scop limitatea acţiunii corozive a apei sărate asupra zonelor verzi şi a bunurilor aferente Bazei de agrement. Având în vedere că în prezent alimentarea cu apă caldă a duşurilor existente în incinta Bazei de agrement Ostroveni se realizează de la instalaţia de panouri solare şi că această instalaţie nu permite suplimentarea numărului de consumatori, s-a analizat soluţia privind alimentarea acestora din reţeaua de distribuţie a agentului termic prin realizarea unui punct termic în incinta Bazei de agrement. Pentru realizarea acestui obiectiv, a fost identificat imobilul construcţie “Staţie pompare clorinare”, situat în Baza de agrement Ostroveni, având suprafaţa construită 26,94 mp, dezafectat şi care poate fi amenajat de către SC CET GOVORA SA, să primească destinaţia de punct termic.

Leave a Response