Deputaţii PSD Vasile Cocoş şi Ovidiu Popa vor să înfiinţeze centre judeţene de excelenţă în învăţământ

miercuri, 22 martie 2017
  • În cadrul unei propuneri legislative,

Deputaţii PSD Vasile Cocoş şi Ovidiu Popa vor să înfiinţeze centre judeţene de excelenţă în învăţământ

 

Luni, 20 martie 2017, deputaţii PSD Vasile Cocoş şi Ovidiu Popa, alături de alţi parlamentari, au depus la Camera Deputaţilor o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Astfel, în propunere se prevede că legea actualizată a educaţiei naţionale se modifică şi se completează după cum urmează: „Statul sprijină copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte atât în unităţi de învăţământ, cât şi în centre de excelenţă. Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale sunt: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea pentru Finanţarea învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor, centrele judeţene de excelenţă. În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează centrul judeţean de excelenţă, denumit în continuare CEX, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul şcolar. Structura şi atribuţiile CEX se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Finanţarea centrului judeţean de excelenţă se asigură de la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. Centrul judeţean de excelenţă organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii educaţionale: elaborează strategii de identificare şi de selecţie a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanţă pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice, tehnice; iniţiază acţiuni de identificare şi promovare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte; asigură anual constituirea, funcţionarea şi pregătirea grupelor de excelenţă; elaborează şi asigură implementarea unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi din străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte; dezvoltă programe proprii de cercetare didactică şi organizează conferinţe care au ca temă activităţile specifice centrului de excelenţă; organizează anual tabere naţionale de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, pe discipline”. În prezent centrele judeţene de excelenţă sunt înfiinţate sau se pot înfiinţa prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale. În urma modificării legislative centrele judeţene de excelenţă vor fi înfiinţate prin Legea nr. 1/2011 educaţiei naţionale şi vor deveni unităţi conexe ale ale Ministerului Educaţiei Naţionale alături de centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. Cu toate că şi în prezent centrele judeţene au personalitatea juridică, acestea sunt subordonate inspectoratelor şcolare judeţene, nefiind entităţi separate cum este în cazul unităţilor conexe Ministerului Educaţiei Naţionale. Centrele judeţene de excelenţă fiind înfiinţate prin lege vor avea dreptul de a accesa proiecte şi programe cu finanţare europeană, individual de Inspectoratele şcolare judeţene sau alte unităţi de învăţământ de pe plan local sau naţional. în acest fel, vor putea elabora şi asigura implementarea unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi din străinătate, cu organizaţii neguvemamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte. În calitate de unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale, centrele judeţene de excelenţă judeţene vor accesa proiecte şi programe europene. în acelaşi timp, se va stimula dezvoltarea capitalului uman şi a competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din fiecare judeţ în care vor funcţiona aceste centre.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe