Consiliul Judeţean a aprobat desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea

joi, 2 martie 2017

 

 

Luni, 27 februarie, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat proiectul de hotărâre privind desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, după 7 ani de existenţă. Potrivit art. 2 din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti instituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se reorganizează prin preluarea activităţii, patrimoniului şi personalului direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, caselor agronomului, compartimentelor funcţionale din subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi ale camerelor agricole judeţene, structuri care se desfiinţează. Cu adresa nr. 756 din 10.02.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 1746 din 10.02.2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vâlcea a adus la cunoştinţa Consiliului Judeţului Vâlcea că, în temeiul dispoziţiilor legale invocate mai sus s-a preluat activitatea, patrimoniul şi personalul Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, ataşând copii după documentele încheiate între cele două instituţii. Având în vedere aceste aspecte, Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea se desfiinţează în urma preluării patrimoniului şi a personalului acesteia, de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vâlcea, în baza Protocolului de predare-primire nr. 14/719 din 09.02.2017, încheiat între aceste două instituţii, a ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării durabile nr. 2522/R/30.12.2016 şi a deciziilor de preluare prin transfer a funcţionarilor publici numerele 35-46 din 30.12.2016. Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 18 din 26 februarie 2010 a fost aprobată înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, raportat la prevederile Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în conformitate cu prevederile din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, se impunea adoptarea, de către Consiliul Judeţean Vâlcea, a unei hotărâri privind desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea. Tot Consiliul Judeţean Vâlcea a decis revocarea dreptului de administrare al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea asupra unor spaţii situate în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.10 din 31 iulie 2012, s-au dat în administrarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea spaţiile situate la etajul II, respectiv birourile nr. 43, 44, 45, 46, 58, 59, 60, 61 şi 62, identificate conform anexei la prezentul proiect de hotărâre, din imobilul „Centrul Militar Judeţean”, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea. Ulterior, a fost încheiat Protocolul de predare-preluare nr. 9533/357 din 10 august 2012 între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea. Preluarea spaţiului se va face pe bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Direcţia pentru Agricultură Vâlcea. Revocarea dreptului de administrare a Camerei Agricole Judeţene Vâlcea asupra spaţiilor menţionate, este în conformitate cu dispoziţiile din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 10 din 31 iulie 2012, precum şi cu prevederile art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată în temeiul Legii nr.71/2011.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe