Primarul Gutău va amenaja un parc public în suprafaţă de 4900 mp pe un teren al Colegiului de Silvicultură

joi, 9 februarie 2017

 

La propunerea primarului Mircia Gutău, Consiliul Local al municpiului Râmnicu Vâlcea este chemat vineri, 10 februarie, să aprobe schimbarea destinaţiei unei suprafeţe de 4900 mp, din parc dendrologic destinat exclusiv studiului elevilor Colegiului de Silvicultură şi Protecţia Mediului, în parc dendrologic destinat studiului şi parc public pentru locuitorii din municipiul Râmnicu Vâlcea. În Anexa nr. 1 - inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea - inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului atestat prin HG nr. 54/2008 pentru modificarea şi completarea unor anexe la HG 1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, figurează imobilul teren „Parc Dendrologic - Grup Şcolar Forestier”, situat în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 195-197, având suprafaţa de 10015 mp. Această suprafaţă face parte dintr-o suprafaţă mai mare de 42004 mp înscrisă în Cartea Funciară nr. 45481 ca teren aferent Colegiului de Silvicultură şi Protecţia Mediului (fost Grup Şcolar Forestier). Pe actualul amplasament al parcului dendrologic descris mai sus, autoritatea publică locală intenţionează să efectueze unele amenajeri specifice (iluminat, mobilier stradal, alei pietonale), astfel încât acesta să-şi poată menţine destinaţia actuală de parc dendrologic, dar să poată fi utilizat şi ca parc public pentru locuitorii din zonă. Ţinând cont de prevederile art. 112 alin.(6 ) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, conform cărora schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale, cu adresa nr. 1132/12 ianuarie 2017, primăria a solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, punctul de vedere privind necesitatea obţinerii avizului conform în situaţia prezentată, iar prin adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 4006/02.02.2016, s-a comunicat că în vederea emiterii Acordului Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, este necesară transmiterea documentaţiei prevăzută de Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, care include hotărârea consiliului local prin care se propune schimbarea destinaţiei unui imobil (construcţie şi/sau teren) sau a unei părţi din imobil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe