Pe vremea lui Ion Gigi Matei s-au adus prejudicii bugetului local al primăriei de 50 miliarde de lei vechi

joi, 16 februarie 2017
  • Citiţi aici detalii despre raportul Curţii de Conturi!

Pe vremea lui Ion Gigi Matei s-au adus prejudicii bugetului local al primăriei de 50 miliarde de lei vechi

Conform unui raport al Camerei de Conturi Vâlcea, fostul primar interimar al Râmnicului, Ion Gigi Matei, a creat în anul 2015 prejudicii şi abateri financiar contabile de circa 50 miliarde de lei vechi, din care, mare parte din sumă, s-a înregistrat la ordonatorii terţiari de credite. Astfel, la Școala Gimnazială nr. 13 (ordonator terţiar de credite din subordinea primăriei) s-a constatat înregistrarea în mod eronat a contravalorii unor deșeuri de fier vechi valorificate în perioada 2007-2014 și menținute și în prezent în evidența contabilă, în sumă de 6 mii lei. La Filarmonica „Ion Dumitrescu” s-a constatat înregistrarea în mod eronat în contul contabil 303 - „Bunuri de natura obiectelor de inventar” a unor bunuri care îndeplineau condițiile legale pentru a fi înregistrate la mijloace fixe. Nu a fost majorată valoarea de inventar a autoturismului Logan, procurat prin Programul național de înoire a parcului auto cu valoarea finanțării primite din Fondul de Mediu. În cazul ordonatorului terțiar de credite Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” s-a constatat faptul că au fost trecute pe cheltuială (date în consum) bunuri de natura obiectelor de inventar, achiziționate pentru cabinetul medical de la Grădinița cu program prelungit Nord 1. La ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială nr. 13 Râmnicu Vâlcea, bunuri de natura obiectelor de inventar achiziționate nu au fost înregistrate în contul contabil 303 - „Bunuri de natura obiectelor de inventar”. În anul 2015 unitatea administrativ-teritorială, a efectuat plăți, în sumă totală de 3.460 mii lei, către două asociații sportive din municipiul Rm. Vâlcea, la care deține părți sociale în procent de 32%, respectiv de 98%, fără a se solicita documente justificative referitoare la cheltuirea sumelor acordate din bugetul local. Misiunea de audit de regularitate efectuată de către compartimentul de audit intern al unității administrativ-teritoriale, la una dintre asociații, finalizată prin întocmirea raportului nr. 5338/12 februarie 2016, a constatat abateri ce au avut ca termen de realizare data de 23.03.2016, care nu au fost implementate în interiorul acestui termen. În balanța analitică a contului 212 ,,Clădiri” gestiunea Domeniul Public - Primărie construcții, este înregistrat activul fix clădire Club Sportiv Școlar la o valoare de inventar reevaluată de 963 mii lei, deși Clubul Sportiv Școlar este ordonator terțiar de credite subordonat Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, cu finanțare de la bugetul de stat și a primit în administrare clădirea și terenul aferent de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. În cazul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială „Anton Pann” Rm. Vâlcea s-a constatat faptul că entitatea nu a organizat controlul financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile legale în sensul că persoana cu atribuții cu privire la exercitarea CFP a întocmit și semnat și ordonanțările de plată și ordinele de plată. În cazul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială nr. 13 Rm. Vâlcea s-a constatat faptul că entitatea nu a organizat controlul financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile legale în sensul că nu s-au separat atribuțiile persoanelor care inițiază, verifică și realizează operațiunile. Nestabilirea, neevidențierea și neurmărirea veniturilor bugetului local din accesorii născute pe parcursul procedurii insolvenței, în sumă totală de 1.740 mii lei pentru trei agenți economici, aflați în procedura de reorganizare judiciară și pentru care a fost confirmat un plan de reorganizare.

Nereguli financiare la mai multe școli din municipiu

Camera de Conturi a descoperit că fostul primar interimar Ion Gigi Matei nu a stabilit, evidențiat și urmărit veniturile bugetului local din accesoriile aferente sumelor rezultate din comercializarea vignietelor reprezentând autorizații de liberă trecere cu valabilitate de o zi și virate la bugetul local peste termenele stabilite în protocolul de colaborare încheiat. Valoarea estimată a majorărilor de întârziere este de 7 mii lei. Accizele achitate în mod nelegal sunt în sumă de 4 mii lei. Școala Gimnazială „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea a efectuat plăți în valoare de 9 mii lei, pentru servicii de toaletare, tratamente fitosanitare, erbicidări, fertilizări, fără a fi întocmite toate documentele care să ateste realitatea prestării serviciilor. Școala Gimnazială nr. 13 a încheiat un contract de servicii de salubrizare pentru care a efectuat plăți în valoare de 1 mie lei pentru o cantitate de 2,98 tone deșeuri pentru care nu au fost prezentate documente justificative (formulare de încărcare - descărcare confirmate). Școala Gimnazială „Anton Pann” a efectuat plăți pentru prestări servicii service aplicații buget și contabilitate, fără a fi întocmite toate documentele care să ateste realitatea prestării serviciilor. Școala Gimnazială „Anton Pann” a efectuat plăți în valoare totală de 7 mii lei pentru prestări servicii de revizie și reparații calculatoare, fără a fi întocmite toate documentele care să ateste realitatea prestării serviciilor respective. Filarmonica „Ion Dumitrescu” a efectuat plăți în valoare totală de 11 mii lei pentru servicii asistență tehnică informatică, aplicații contabilitate, buget, salarizare și personal, fără a fi întocmite toate documentele care să ateste realitatea prestării serviciilor. Școala Gimnazială „Anton Pann” a efectuat plăți pentru servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, pentru suprafețe mai mari decât cele din contractul încheiat cu prestatorul de servicii. Școala Gimnazială „Anton Pann” a achiziționat echipamentul „Tabletă Samsung Galaxy Tab 4” cu o valoare 2 mii, dar acesta nu a fost înregistrat în evidența contabilă a entității, nefiind identificat în teren. Școala Gimnazială nr. 13 a încheiat un contract de prestări servicii, efectuând plăți în avans peste nivelul de 30% prevăzut de reglementările legale în vigoare și fără a recupera la 31.12.2015 avansurile acordate și care nu se regăseau în contraprestații efectuate. Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea a efectuat în luna decembrie 2015 plăți duble către furnizorul de gaze, în sumă de 13 mii lei, din care accesorii în sumă de 1 mie lei. Liceul Sanitar „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea a efectuat în luna noiembrie și decembrie 2015 plăți duble către furnizorul de energie electrică, în sumă de 3 mii lei. Ordonatorul terțiar de credite Direcția Administrării Domeniului Public Râmnicu Vâlcea a efectuat cheltuieli cu aprovizionarea cu materiale, manoperă și transport pentru executarea unor lucrări de reabilitare a unor străzi și parcări din municipiul Râmnicu Vâlcea, deși cantitățile puse în operă nu corespundeau cu cele din situațiile de lucrări. Valoarea cantităților de materiale nejustificate este de 5 mii lei. Direcția Administrării Domeniului Public a efectuat cheltuieli de reparații curente pentru o serie de străzi din municipiul Râmnicu Vâlcea în baza unui acord cadru încheiat cu două societăți comerciale, dar cantitățile facturate de executanți nu corespundeau cu cele existente în teren. Valoarea cantităților de materiale nejustificate este de 3 mii lei.

Ion Gigi Matei nu și-a îndeplinit obligațiile în legătură cu administrarea contractului de salubrizare

Direcția de Protecție Socială pentru 4 persoane a decontat indemnizații de însoțitori contrar prevederilor legale în vigoare, acestea fiind aflate în spitalizare continuă în spitale publice în perioada acordării indemnizației de însoțitori. Valoarea indemnizațiilor de însoțitori acordate contrar prevederilor legale este de 11 mii lei. În cazul unui număr de trei lucrări de investiții, s-a constatat efectuarea unor plăți din bugetul local în sumă totală de 18 mii lei de la capitolul 84.04 „Străzi”, de către Primăria Râmnicului pentru lucrări facturate, neexecutate, acceptate la plată de către diriginții de șantier. Pentru plățile necuvenite efectuate, în timpul misiunii de audit au fost calculate accesorii în sumă totală de 3 mii lei. Direcția Administrării Domeniului Public a realizat în anul 2015 lucrări de reabilitare a unor străzi din municipiul Râmnicu Vâlcea, efectuând plățile în sumă de 3.011 mii lei de la capitolul 84 - „Transporturi”, din articolul bugetar 20.02 - „Cheltuieli cu bunuri și servicii”, deși acest tip de lucrări reprezentau lucrări de investiții. Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea a efectuat o plată de natura cheltuielilor de capital care a fost angajată, lichidată, ordonanțată și plătită cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, în sumă de 13 mii lei, ca urmare a încadrării eronate a executării unui proiect tehnic ca o prestare de serviciu. Şcoala Gimnazială nr. 4 Râmnicu Vâlcea a efectuat o plată de natura cheltuielilor de capital de la titlul II „Bunuri si servicii”, care a fost angajată, lichidată, ordonanțată și plătită cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare în sumă 23 mii lei, ca urmare a încadrării eronate a proiectării și executării lucrării Instalație paratrăznet Grădinița „Dumbrava Minunată”, unitate aflată în subordinea școlii. În fine, fostul primar Ion Gigi Matei nu și-a îndeplinit toate obligațiile care îi reveneau în legătură cu administrarea contractului de delegare a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare stabilite prin caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 168/2014.

(Petre Coman)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

One comment on “Pe vremea lui Ion Gigi Matei s-au adus prejudicii bugetului local al primăriei de 50 miliarde de lei vechi”

  1. Vai ce SURPRIZA,cind va publica Camera de Conturi si alte controale pe la alte ,,primarii", agentii, administratii pe unde se risipesc bani chiar mai multi

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe