Costi Rădulescu, preşedintele CJ Vâlcea, ales în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

joi, 8 septembrie 2016

 

 

Cu unanimitate de voturi, Consiliul Judeţean Vâlcea l-a desemnat săptămâna trecută pe Constantin Rădulescu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, ca reprezentant al Judeţului Vâlcea în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. În calitate de organism regional deliberativ, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud - Vest Oltenia (CDR SV Oltenia) s-a înfiinţat prin libera asociere a judeţelor Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, care, astfel, în temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România (abrogată în prezent de Legea nr. 315/2004), au format Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia. Principiile care au stat la baza constituirii Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia sunt principiul parteneriatului, principiul subsidiarităţii şi principiul descentralizării. Conform prevederilor din Legea privind dezvoltarea regională în România nr. 315/2004, în concordanţă cu obiectivele politicii regionale, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia are următoarele atribuţii: analizează şi aprobă strategia şi programele de dezvoltare regională; sprijină elaborarea în parteneriat a planului naţional de dezvoltare; aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecţionate la nivel regional, în concordanţă cu criteriile, priorităţile şi metodologia elaborate de instituţia naţională cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate; transmite Consiliului naţional pentru dezvoltare regională, spre aprobarea finanţării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selecţie la nivel naţional; aprobă criteriile, priorităţile, alocarea şi destinaţiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională; prezintă Consiliului naţional pentru dezvoltare regională propuneri privind alocarea de resurse la Fondui pentru dezvoltare regională; urmăreşte utilizarea fondurilor alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională; propune Consiliului naţional pentru dezvoltare regională cuantumul contribuţiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, pentru finanţarea obiectivelor politicilor regionale, precum şi destinaţia şi eşalonările de plata ale acestora; atrage alte contribuţii financiare, locale şi regionale, în vederea realizării obiectivelor regionale, sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regională; aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agenţiile pentru dezvoltare regională; coordonează şi sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale; elaborează şi aprobă regulamentul propriu de funcţionare, în conformitate cu regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională; avizează contractele, convenţiile, acordurile, protocoalele, precum si alte documente similare, încheiate de către Agenţia pentru dezvoltare regională cu terţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene, şi informează corespunzător Consiliul naţional pentru dezvoltare regională; aprobă statutul de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru dezvoltare regională, precum şi organigrama acesteia; coordonează activităţile de mediatizare la nivel regional a politicilor şi obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finanţate de Uniunea Europeană, precum şi pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparenţa şi informarea corectă, rapidă şi în timp util a cetăţenilor, în special a întreprinzătorilor. Potrivit alineatului 6 al aceluiaşi articol, Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe