Consiliul Judeţean va cofinanţa cu 1,2 milioane lei proiectul de refacere a drumului DJ 656 Olăneşti - Comanca

miercuri, 8 iunie 2016

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent cofinanţarea proiectului „Consolidare şi refacere DJ 656 Olăneşti - Comanca - Tisa, km 0+000 - 8+874” ce se implementează prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013. Contribuţia judeţului Vâlcea la realizarea acestui obiectiv de investiţii este în sumă de 1,2 milioane de lei, conform solicitării de finanţare nr. 850/19 ianuarie 2016 transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi reprezintă cheltuieli pentru proiectare (expertiză tehnică, studii conexe, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri), cote, precum şi cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază. Obiectivul de investiţii respectiv a fost propus a fi finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul construirea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale sau drumuri publice din interiorul localităţilor care se finanţează pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt: aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului (construcţie nouă infrastructură rutieră); corecţia şi îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes judeţean şi de interes local - profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînălţări; amenajarea acostamentelor, inclusiv căi de acces pietonale şi trotuare în interiorul localităţilor; amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri laterale şi amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 metri; execuţia de sisteme colectoare şi de dirijare a apelor pluviale; refacerea şi construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri, atunci când acestea sunt necesare pentru siguranţa circulaţiei şi pentru realizarea în siguranţă a lucrărilor de drum propuse. Pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru acest obiectiv de investiţii, Consiliul Judeţean Vâlcea a încheiat cu SC Cadingraf SRL Rm. Vâlcea, contractul de servicii nr. 3938/135/10 martie 2015. Valoarea totală a obiectivului de investiţii rezultată din devizul general este de 11.606.946 lei, din care construcţii-montaj 10.357.314 lei. În anul 2016 obiectivul de investiţii este cuprins în Programul de investiţii cu suma de 250.000 lei, sumă insuficientă pentru finalizare, drept pentru care s-a decis finanţarea şi din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Programul naţional de dezvoltare locală. Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize şi autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe