PENTRU UN NOU INCEPUT LA GALICEA - VOTAȚI CU ÎNȚELEPCIUNE ȘI ÎNCREDERE! VOTAȚI PRIMAR PSD – MĂRĂCINE FLORIN ALEXANDRU!

sâmbătă, 14 mai 2016

PENTRU UN NOU INCEPUT LA GALICEA - VOTAȚI CU ÎNȚELEPCIUNE ȘI ÎNCREDERE!

VOTAȚI PRIMAR – MĂRĂCINE FLORIN ALEXANDRU!

VOTAȚI  ECHIPA DE CONSILIERI PSD, O ECHIPĂ NOUĂ ȘI DINAMICĂ!

 

20 DE PROIECTE PENTRU GALICEA

 

 1. Realizarea unui sistem funcțional de alimentare cu apă și canalizare, pentru toată comuna, cu posibilitatea branșării/racordării tuturor cetățenilor la un preț corect;
 2. Asfaltarea tuturor drumurilor comunale si modernizarea celor existente, cât si betonarea șanțurilor adiacente acestor drumuri;
 3. Realizarea unui proiect pentru obținerea finanțării din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru colectarea apelor pluviale, în vederea evitării inundațiilor în satele Galicea,Cocoru,Teiu, Valea Râului, Bratia-Vale;
 4. Dotarea Dispenarului Comunal cu aparatură modernă și asigurarea transportului cetățenilor la punctul sanitar, în vederea beneficierii unui act medical complet si de calitate;
 5. Dotarea ȘCOLILOR cu material didactic modern, sprijinirea cadrelor didactice in toate activitățile pentru a asigura un învățământ de calitate, adaptat cerințelor actuale;
 6. Voi iniția proiectul “Masă caldă pentru toti școlarii și grădinarii” de la școlile din Galicea;
 7. Amenajarea și înfrumusețarea  Centrului comunei  cât și reconfigurarea intersecției din fața Primăriei, în vederea descongestionării traficului;
 8. Realizarea unui proiect din fonduri europene pentru asigurarea iluminatului public cu panouri fotovoltaice, în vederea reducerii substanțiale a costurilor;
 9. Sprijinirea tuturor Bisericilor pentru rezolvarea problemelor și inițierea demersurilor în vederea oferirii unei mese calde pentru cetățenii nevoiași;
 10. Includerea comunei Galicea în Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, conform H.G. nr. 294/2015, pentru intabularea/cadastrarea gratuită a proprietăților;
 11. Realizarea înfrățirii comunei cu trei localităti din Europa, pentru asigurarea de schimburi interculturale și promovarea valorilor și tradițiilor locale;
 12. Construirea unei săli de sport, modernizarea terenurilor de sport din fiecare sat, cât și sprijinirea tuturor activităților sportive;
 13. Demersuri repetate la Consiliul Județean Vâlcea pentru îmbunătățirea calității drumurilor județene ce tranzitează comuna, cât și pentru rezolvarea alunecărilor de teren din Bratia Vale, Mitroiești și Valea Ruzii ;
 14. Demersuri pentru schimbarea destinației spatiilor unde au funcționat școlile pentru utilizarea acestora în scopuri sociale ( case de bătrâni, locuințe sociale, centre de sprijin pentru persoanele cu dizabilități);
 15. Înființarea unui cabinet stomatologic performant;
 16. Rezolvarea problemei câinilor fără stăpân, prin înfăptuirea unui proiect intercomunal;
 17. Amenajarea și stabilizarea zonelor unde se manifestă alunecări de teren sau eroziuni;
 18. Internet wireless în zonele de interes din fiecare sat;
 19. Redefinirea Revistei comunei în paginile căreia nu se va mai face propagandă politică, vor fi reliefate doar evenimentele culturale, aspectele administrative și promovarea adevăratelor valori și tradiții;
 20. Dotarea Căminelor Culturale din Galicea și Cremenari cu sistem audio-video si realizarea de grupuri sanitare moderne pentru aceste obiective.

 

 

 

 

PENTRU UN NOU INCEPUT - VOTAȚI CU ÎNȚELEPCIUNE ȘI ÎNCREDERE!

VOTAȚI PRIMAR – MĂRĂCINE FLORIN ALEXANDRU!

VOTAȚI  ECHIPA DE CONSILIERI PSD, O ECHIPĂ NOUĂ ȘI DINAMICĂ!

Întotdeauna mi-a plăcut să fiu printre primii, am învățat, am muncit și am reușit! Sunt ambiționat de aceeași dorință ca și a dumneavoastră , de a face din GALICEA o comună înfloritoare, de care să fim mândri! Lucrez la proiectul “GALICEA, COMUNA MEA!”, doar alături de dumneavoastră, putem să facem posibil acest lucru!

Pentru un nou inceput - Votați cu înțelepciune și încredere!

VOTAȚI  ECHIPA DE CONSILIERI PSD, o echipă nouă și dinamică!

 

MĂRĂCINE FLORIN ALEXANDRU

ȘOGOR LIVIU- NICOLAE

VOICA GHEORGHE

CHIRIȚĂ VALENTIN CONSTANTIN

GRIGORE NICOLAE DANIEL

ȘTEFĂNESCU ANA MARIA

POPESCU CONSTANTIN AUREL

PETRESCU CARMEN IOANA

NEAMȚU GHEORGHE

POPESCU MARIA

BUTUC ANTON

CLĂIANU CONSTANTIN

MĂRĂCINE MARIN EUGEN

ȘIȚOIU OLGA

COLU CONSTANTIN

STAN CONSTANTIN

VLĂDULESCU ROXANA ELENA

Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume Mărăcine Florin Alexandru
Adresă Comuna Galicea, sat Cremenari, județul Vâlcea
Telefoane 0766.22 97 23;
E-mail [email protected];[email protected]
Naţionalitate română
Data naşterii 13.04.1983
Sex masculin
Experienţa profesională

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului

 

 

 

Perioada

Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului

 

 

 

Aprilie 2014 – prezentInginer

Inspectia Apelor

 Administratia Bazinala de Apa Olt

 

 

Aprilie 2011- Aprilie 2014

Inginer

Implementarea proiectelor cu finantare europeana

 

Administratia Bazinala de Apa Olt

 

 

Septembrie 2011- Februarie 2016

 Administrator

Inginerie topografica

 

SC Delta Land Tocad SRL, Rm Valcea

Perioada Aprilie 2010 –Aprilie 2011
Functia sau postul ocupat Inginer silvic
Activitati si responsabilitati principale Responsabil compartiment legi funciare si vanatoare
Numele si adresa angajatorului Ocolul Silvic Stoiceni,Rnp-Romsilva, com. Galicea,jud. Valcea
Perioada August 2006 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Director general
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate asociație de vânătoare
Numele şi adresa angajatorului AVPS GEOMANI, Șoseaua Banatului, Nr. 1, Chitila, Județul Ilfov
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Vânătoare
Perioada August  2006 până în decembrie 2009
Funcţia sau postul ocupat Inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare punct de lucru din comuna Galicea, județul Vâlcea
Numele şi adresa angajatorului CARPATI MODERN FURNITURA SRL , Șos. București-Târgoviște Nr. 176 C, Mogoșoaia, Județul Ilfov
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fabricarea de mobilă
Perioada August  2009 până în decembrie 2009
Funcţia sau postul ocupat Director executiv
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate societate
Numele şi adresa angajatorului SC CREMENARI DESIGN SRL, Galicea, Județul Vâlcea
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Constructii
Educaţie şi formare 
Perioada
Calificarea / diploma obţinutăSpecializarea
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 

 

Perioada

2011-2012Cursuri postuniversitare

 

Dezvoltarea durabila a reurselor de apa

 

 

Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Hidrotehnica Timisoara

 

 

 

2006-2008

 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri de masterat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Business management
Perioada 2001-2006 
Calificarea / diploma obţinută InginerProfil: Silvicultură;Specializarea: Silvicultură
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
Limbi străine  Engleză, nivel mediuFranceză, nivel mediu
Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă,seriozitate, perseverență, rezistență la efort și muncă prelungită, bune aptitudini de comunicare.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienţă managerială dobândită în cadrul societățiilor comerciale la care am activat. Exigent, dinamic și continuu interesat de perfecționarea profesională.
Competenţe şi aptitudini artistice Teatrul și poezia
Alte competenţe şi aptitudini Operare calculator
Permis de conducere Categoriile B și C
Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere

 

Frunză verde mărăcine,

Ia-ți Primăria, Florine!

FLORIN ALEXANDRU MĂRĂCINE – UN  PRIMAR PENTRU GALICEA!

 

Evenimentele și experiența ne demonstrează “pe viu”, că în schimbările așteptate, mocnește dorința infăptuirii progresului în sufletul curat al fiecăruia, având convingerea că rutina continuată în cadrul structurii administrative devine dăunătoare.

În acest sens, cetățenii responsabili ai localității Galicea speră sa-l aibă PRIMAR în fruntea obștii pe inginerul Florin Alexandru Mărăcine și își doresc acest lucru pentru că, la cei 33 de ani ai săi, acesta nu poate fi acuzat de impostură și amatorism, întrucât un om care a trecut prin școli, acumulând un performant bagaj de cunoștințe, vreme de aproape două decenii nu poate fi considerat un anacronic sau un novicEe

Așadar, Florin Alexandru Mărăcine dispune de un C.V. considerabil , terminând ca șef de promoție Liceul Economic din Rm Vâlcea, urmând cinci ani o facultate de renume cu rezultate foarte bune, la care se adaugă încă doi ani de cursuri postuniversitare la Facultatea de Hidrotehnică din Timișoara , un master de Business Management, cât și Scoala Doctorală.

De zece ani, domnul inginer Florin Alexandru Mărăcine și-a pus în valoare cunoștințele de inginerie, fiind ulterior promovat ca inginer la Apele Române, inițial la Implementarea Proiectelor din Fonduri Europene, iar de doi ani, la Serviciul Inspecția Apelor pe șase județe (Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita, Vâlcea , Olt), unde s-a confruntat cu o diversitate de aspecte practice, acumulând o bogată experiență managerială. Având un suflet mare, care nu poate rămâne nepăsător la problemele și greutățile celor din jur, domnul Mărăcine Florin a pus bazele unei Asociații pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități si cu probleme speciale, dedicându-și bună parte din timp pentru a-i sprijini pe aceștia.

Animat de idealurile Revoluției din 1989, Florin  Alexandru Mărăcine e receptat la superlativ de generația sa, precum și de înaintașii acesteia, care vibrează cu aceeași ardoare pentru punerea în operă a stringentelor obiective solicitate de satele comunei Galicea.

Subscriem, de asemenea, că tânărul inginer Florin Alexandru Mărăcine este un reper care inspiră totală încredere, iar modelul verticalității și probității sale profesionale, precum și cel de familist convins, îl situează într-o aură admirabilă ce contravine categoric frivolității, respingând culisarea sforăriilor trease de impostori, puși pe căpătuială.

La rândul meu, ca octogenar și fiu al comunei Galicea, mă raliez dorinței semenilor de bună credință în opțiunea de alegere în fruntea localității Galicea ca PRIMAR a domnului Florin Alexandru Mărăcine.

La vremuri noi, oamenii noi au menirea asumată să ducă mai departe ștafeta împlinirilor!

Ex. Inspector școlar, profesor Gheorghe MIHAI

 

Date generale ale candidatului:

Sunt fiul comunei Galicea, un om simplu, crescut  în spiritul credinţei și al cinstei, iar cei care mă cunosc știu că nu răman indiferent la problemele sau suferinţele celor din jur. Sunt o persoană căreia i-a placut să inveţe, ambiţia mea a fost de a avea rezultate dintre cele mai bune. Am fost cinci ani studentul Facultății de Silvicultură din Brașov, am un master  în Business Management și am absolvit un curs post universitar la Facultatea de Hidrotehnică din Timișoara, plus multe alte cursuri de formare profesională. Am vechime de zece ani în câmpul muncii, perioadă  în care am lucrat cu oameni, pentru oameni și am coordonat oameni. Sunt inginer la Apele Române  în cadrul Serviciului Inspecţia Apelor, sunt căsătorit și am doi copii minunaţi – Ioana și Ștefan.

Sunt unul dintre tinerii care, de la Revoluţie așteaptă schimbarea în bine, așteaptă ca lucrurile să intre pe fagașul normal al dezvoltării unui stat, ce se pretinde european. Sunt unul dintre cei care vor ca banii lor, proveniţi din impozite și taxe, să fie cheltuiţi corect si, nu  în ultimul rând, EFICIENT. Fac parte din cei care doresc să revoluţioneze actualul sistem, lipsit de perspectivă, fac parte din generaţia care nu mai vrea să bată pasul pe loc.

Condiţiile de trai sunt importante pentru cei din această generaţie, care vor ca părinţii lor să aibă o bătraneţe liniștită și fără neajunsuri, iar copiii să aibă viitor.  Noi nu mai acceptăm să fim păcăliţi. Am călătorit  în ţară,  în străinatate, am văzut locuri  în care se poate și nu mai vrem să ne lăsăm impresionaţi de minciuni și “sărut mâna”! Suntem o tară care face parte din Uniunea Europeană, dar suntem la ani-lumină de condiţiile de trai din acele state, cei care sunt plecaţi în străinatate putând confirma acest lucru. Este nevoie de o schimbare care să ne conducă spre atingerea unor standarde de civilizație.

 

 1. Discuțiile si consultările cu mulți dintre cetățenii comunei mi-au întărit convingerea că trebuie să candidez, pentru că a venit timpul unei schimbări, așteptările sunt mari, dar vă asigur că sunt pregătit să muncesc și să găsesc soluțiile cele mai bune pentru a nu vă dezamăgi!

Am decis să candidez pentru ca Galicea nu mai poate bate pasul pe loc…lucrarile efectuate până     acum sunt foarte putine in comparatie cu ceea ce s-a facut in alte localitati. De exemplu,  Comunele Stoilești si Dragoești s-au dezvoltat în 4 ani mai mult decat Galicea in 12, (in Stoilesti s-au asfaltat 24 km de drumuri, in Galicea nu s-au asfaltat nici jumatate in 12 ani..si-mi pun intrebarea: de ce?...Ei de ce pot?

Lucrarile efectuate mi-au concluzionat faptul ca totul se face pe repede-inainte, fara proiecte bine intocmite…si, din pacate, lucrari de calitate indoielnica si multe din ele fara eficienta!

În Galicea se cheltuiește banul public intr-o mare veselie pe chestiuni făcute pentru a căpăta capital electoral, dar pentru chestiunile absolut necesare nu mai sunt bani.

În judeţul Vâlcea, peste 80% dintre localitaţi beneficiază de apă curentă și, multe dintre acestea, și de canalizare;  în momentul actual,  în Galicea nu există apă curentă, canalizare si, din păcate, niciun proiect din fonduri europene implementat. Uitându-mă la comunele învecinate, am observant că în toate s-au derulat investiţii majore, s-au asfaltat zeci de kilometri de drumuri, s-au realizat sisteme de alimentare cu apă și canalizare, rigole stradale, poduri și podeţe, cât și alte lucrări importante pentru comunitate. Toate acestea m-au determinat să mă implic, fiind convins că am puterea și calităţile necesare pentru a schimba lucrurile  în bine.

 

 1. Organizația P.S.D la Galicea a devenit una foarte puternica, au venit foarte multi oameni valorosi langa noi, alături de care vom reusi sa obtinem majoritatea in Consiliul Local, cât și funcția de Primar. Avem o listă foarte frumoasă de consilieri, din toate categoriile socio-profesionale, avem mulți tineri, multe femei, câți și oameni cu experiență.Am făcut o listă care să corespundă așteptărilor,cetățenii comunei ne-au rugat sa venim cu oameni noi si asta am făcut, am venit cu oameni gospodari care au realizat ceva in viața lor!

Ma bucur sa constat ca, dupa preluarea organizației P.S.D. Galicea, oamenii au venit alaturi de mine, tinerii ma susțin mult, cât si cei de varsta a doua , iar cei de vârsta a treia încep să înțeleagă că „teatrul“ nu mai ține, s-au săturat de vorbe.  Vreau sa fac altfel politica, politica doar a promisiunilor ce se vor realiza.Uitându-ma pe promisiunile actualilor conducători ai obștii, constat că nu au realizat nici 30%  din ce singuri au promis și mă-ntreb?...de ce trebuie să ne angrenăm în promisiuni, dacă tot nu le realizăm? De ce trebuie să mințim?!

 1. 3. În urma consultărilor cu cetăţenii comunei, dacă voi fi ales Primar, voi acţiona cu prioritate în următoarele trei domenii:
 1. Apă-Canalizare-Drumuri

Este inadmisibil ca  în Galicea anului 2016 să nu avem apă și canalizare. Sunt localitaţi  în Europa care beneficiază de aceste elemente de peste 100 de ani, astfel, introducerea apei și a canalizării  în toată comuna va fi prioritară;

Referitor la drumuri, vă promit, că în patru ani, acestea vor fi de calitate.

 1. Fonduri Europene

Pentru a putea realiza acestea, cât și multe alte lucruri benefice pentru locuitorii comunei, este nevoie mai mult decât oricând de atragerea fondurilor europene! Este păcat că, în ataţia ani,  în Galicea nu au fost realizate proiecte cu finanţare europeană (un singur proiect va fi implementat în Galicea și anume “Modernizare drumuri agricole”, proiect declarat neeligibil initial pe măsura 1.2.5, în 2011)  și nici nu am observat o strategie concretă în această direcţie de atragere a acestor fonduri, nefiind întocmite proiecte care să obtină finanţare europeană. Dacă nu vom acţiona rapid, nu vom reuși să atragem banii europeni și e păcat, deoarece aceste fonduri sunt singurele care pot aduce dezvoltarea așteptată de localitatea noastră.

Tocmai de aceea am discuții avansate  cu câteva dintre cele mai mari firme din București, care realizează proiecte europene; discut, de asemenea cu o persoană  foarte pregătită, care lucrează cu fondurile europene si care ne va ajuta sa obținem și noi banii europeni pentru a dezvolta localitatea.

 1.  Educaţie-Cultură

Pentru mine, școala a reprezentat și va reprezenta temelia existenţei noastre. Spiru Haret spunea: “Cum arată școala astăzi, așa va arăta ţara mâine”. Tocmai de aceea, dacă nu vom avea grijă de școală, de formarea profesională, probabil așa va arăta și Galicea mâine. Cele opt clase absolvite la școlile din Cremenari (I-IV) și Bratia-Deal (V-VIII) mi-au conturat cunoștintele și mi-au dat energia de a ajunge unde sunt. M-am întristat să aud că sunt cinci școli cu lacătul pe ușă și înca una  în curs de inchidere.  Un sat fără Școală si Biserică este un sat fără identitate, așa că activităţile culturale, religioase și sportive vor fi prioritare pentru mine și vor beneficia de sprijinul meu neîncetat și necondiţionat.

 

 1. 4. După cum spuneam, eu vreau să fac o altfel de politică, astfel încât și campania electorală vreau sa fie una a ideilor. Chiar mi-aș dori o confruntare directă pe câteva teme de interes primordial pentru comunitate, cum ar fi fondurile europene, sistemul de alimentare și canalizare, ce facem cu tinerii comunei, cum vedem viitorul celor vârstnici, ce soluții propunem pentru colectarea apelor de pe dealuri în satele Cocoru, Galicea, Teiu, Valea Râului, cum sprijinim promovarea comunei, cum igienizam comuna și câte teme nu ar fi?...

 

 1. Sunt o persoană implicată, cu o voință mare, întotdeauna luptandu-mă să ajung la rezultatul dorit și o persoană care nu rămâne indiferenta la greutățile și problemele celor din jur! Sunt o fire întreprinzătoare care culege ideile pentru a adopta soluțiile eficiente care să contribuie la bunăstarea comunei. Țelul meu este să fac din Galicea o comuna europeană.

Acordați-mi încrederea dumneavoastră și n-am să vă dezamagesc!

 

 

 

 1. Eu nu cer decât 4 ani pentru a face din Galicea o localitate europeană! Politicienii de până acum au arătat ce pot! Este timpul ca o noua generație să-și spună cuvântul. Am o mare voință și o putere de muncă, iar experiența acumulată în domenii de care Galicea are nevoie, îmi da curajul să afirm că pot schimba lucrurile așa cum le așteaptă cetățenii comunei. Voi avea  un program mai puțin electoral si mai mult bazat pe management administrativ. Este nevoie de o schimbare pentru că timpul nu mai are rabdare cu noi, avem nevoie de apă, canalizare, drumuri decente și cât mai multe proiecte europene implementate!

 

 

 1. 7. Pentru ca urmează marea sărbătoare a Invierii Domnului, vreau să transmit locuitorilor comunei Galicea sănătate, liniște sufletească și puterea de a iubi și ierta, cât și îndemnul de a ajuta măcar un om în suferință! Să fie încrezători ca, deși sunt tânăr, am voința si puterea necesară să facem din Galicea o comuna cunoscută, chiar și în stăinătate!

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 • PUBLICITATE

 • https://www.mocanuvicentiu.ro/
 • PARTENERI MEDIA

 • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

  Web Design by DowMedia

  Ne gasiti si pe