Primăria Râmnicului vrea să instituie o taxă specială de salubrizare pentru utilizatorii fără contract

duminică, 15 noiembrie 2015
  • În urma unei cereri a companiei Romprest,

 

Primăria Râmnicului vrea să instituie o taxă specială de salubrizare pentru utilizatorii fără contract

 

Zilele trecute, Primăria Râmnicului a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Râmnicu Vâlcea, precum şi aprobarea regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului nr. 168 din 28 august 2014, prin care s-a aprobat studiul de Fundamentare - forma revizuită - pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, s-a desfăşurat procedura de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea”. Ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică, prin pronunţarea Deciziei civile nr. 1307/17 iunie 2015 a Curţii de Apel Piteşti care a respins plângerea formulată de SC BRAI CATA SRL împotriva deciziei CNSC nr. 690/71/CI0/687 din 19 mai 2015, a fost încheiat Contractul de delegare nr. 23205/26 iunie 2015, cu operatorul a cărui ofertă a fost desemnată cîştigătoare, respectiv asocierea SC ROMPREST ENERGY SRL şi SC COMPANIA ROMPRESTSERVICE SA - lider de asociere SC ROMPREST ENERGY. De asemenea, prin HCL nr. 156/30 iulie 2015, au fost aprobate tarifele pentru prestarea activităţilor a căror gestiune a fost delegată, conform ofertei financiare prezentată de operatorul mai sus menţionat în documentaţia de licitaţie, după cum urmează: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice - 4,75 lei/persoană/lună (inclusiv TVA); colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori - 200,39 lei/tonă (inclusiv TVA); colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară sau exterioară a acestora - 97,65 lei/mc (inclusiv TVA). Conform prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuţii în ceea ce priveşte stabilirea taxelor speciale. Potrivit prevederilor din Legea nr. 101/2006, în funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prinţ taxe speciale, in cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract. De asemenea, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fară contract. Cu adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 36845/12 octombrie 2015, operatorul serviciului de salubrizare din municipiu, asocierea SC ROMPREST ENERGY SRL şi SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA a solicitat instituirea taxei speciale de salubrizare, conform prevederilor legale în vigoare, având în vedere că această obligaţie a fost preluată şi în caietul de sarcini, parte componentă a documentaţiei de atribuire, precum şi faptul că o mare parte din utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza municipiului, au refuzat şi refuză în continuare, încheierea Contractelor de prestări servicii cu actualul operator. În vederea asigurării salubrizării municipiului Râmnicu Vâlcea la un nivel cât mai performant, pentru asigurarea protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei, conform prevederilor legale, operatorul serviciilor publice de salubritate are obligaţia să asigure colectarea, transportul şi depozitarea în vederea eliminării deşeurilor municipale nepericuloase, provenite de la toţi producătorii de deşeuri, persoane fizice şi persoane juridice din municipiu. Pentru acoperirea costurilor efectuate de către operator prin prestarea serviciilor la utilizatorii fară contract, se impune instituirea unei taxe speciale de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din municipiul Râmnicu Vâlcea. Precizăm de asemenea, că în urma acţiunii de control a reprezentanţilor ANRSC, având ca obiect verificarea modului de respectare a reglementărilor specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, prin nota de control înregistrată sub nr. 39134/28 octombrie 2015, a fost stabilită ca măsură supunerea spre aprobarea Consiliului Local, a instituirii taxei speciale conform prevederilor din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu termen de rezolvare 31 decembrie 2015. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt: persoanele fizice şi juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul licenţiat în aria de operare municipiul Râmnicu Vâlcea, al serviciilor publice de salubrizare, inclusiv persoanele fizice şi juridice ale căror contracte au fost denunţate în mod unilateral conform prevederilor legale, de către operator.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe