|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

Trei investiţii majore respinse de consilierii PNL şi independenţi revin în atenţia Consiliului Local 

sedinta_consiliu_local_05_06_2013

 

Miercuri, 28 octombrie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 15 proiecte de hotărâri sau rapoarte plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, vor fi aprobate următoarele propuneri: raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea ETA şi aprobarea contractului de mandat; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr.202/2015 şi nr.251/2014; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2015; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2015; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30 septembrie 2015; raport şi proiect de hotărâre privind aprobare PUD „Construire spaţiu birouri P+2E+3E retras – Calea lui Traian Sud nr.54A şi 54B”, investitori Hodorogea Ovidiu Dumitru şi Hodorogea Maria, Burlănescu Marius Adian şi Burlănescu Ana Luiza; raport şi proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor imobile terenuri în vederea realizării Cimitirului public din zona Târg Râureni; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participaţiune, încheiat cu SC Librăriile Humanitas SA; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gâtuită către Uniunea Artiştilor Plastici din România Filiala Vâlcea, a spaţiului situat în incinta PT 9, zona 1 Mai; raport şi proiect de hotărâre privind analizarea solicitării societăţii Petras SRL referitoare la scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente contractului de concesiune nr. 1376/2005; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc auto SC Pieţe Prest SA”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Amenajare teren de sport-zona Splaiul Independenţei”; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Protecţie Socială.

Leave a Response