|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Fiscul execută silit peste 411 hectare pădure din proprietatea Obştii moşnenilor Câinenii Mari 

taieri paduri

 

Serviciul Fiscal Orăşenesc Gura Lotrului, din cadrul AJFP Vâlcea, va organiza în data de 26 august 2014, la sediul din localitatea Brezoi, prima licitaţie publică pentru vânzarea bunului imobil sechestrat aparţinând debitoarei „Obştea moşnenilor Câinenii Mari” cu sediul social în comuna Câineni, în dosarul de executare nr. 36. Se va vinde un teren cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 411,7 ha situat în comuna Câineni, la graniţa dintre judeţele Sibiu şi Vâlcea, în munţii Lotrului, aproximativ 65 km nord de Râmnicu Vâlcea. Proprietatea este accesată din Drumul Naţional 7 (Râmnicu Vâlcea – Sibiu), beneficiază de deschidere la un drum forestier şi electricitate la limita terenului (DN7). Relieful proprietăţii este în pantă, forma acestuia este neregulată şi nu este împrejmuită cu gard. Terenul cuprinde pădure tânără care nu este exploatabilă şi multiple enclave. Parţial proprietatea este compusa şi din teren neproductiv. Terenul nu are schiţă cadastrală şi nu este înscris în cartea funciară. Preţul de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA) este de 2,4 milioane de lei. Menţionăm că intabularea, respectiv toate costurile referitoare la aceasta operaţiune cad în sarcina cumpărătorului. Asupra bunului imobil care face obiectul publicaţiei de vânzare nu sunt înregistrate privilegii ale altor creditori. AJFP Vâlcea invită pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitaţie. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor respective sunt invitaţi să prezinte, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local şi bugetul general consolidat al statului, dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul AJFP Vâlcea. Se aude că primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, este omul care a condus obştea din anul 1990 până în 2008, când a ieşit primar. Acum conduce obştea prin interpuşii săi, rude sau prieteni, cărora li s-a terminat mandatul şi nu vor să plece. Membrii Consiliului de Administraţie al Obştii moşnenilor Câinenii Mari sunt Romeo Grejdan – secretar, Sebastian Vieru – vicepreşedinte, Gheorghe Motonu – şeful Ocolului Silvic privat Valea Oltului, Gheorghe Avrămoiu – pădurar şi Daniel Droşcă – brigadier silvic şi administratorul SC Cireşul SRL. Pentru că îşi terminase mandatul, vechea conducere a organizat alegeri la începutul lui februarie 2011. Alegerile au fost contestate de marea majoritate a moşnenilor, care s-au întrunit la sfârşitul lunii februarie pentru a-şi alege conducerea. Preşedintele desemnat este Ilie Iova, alături de care s-a mai ales un grup de membri în Consiliul de Administraţie. Cele două conduceri se cheamă în instanţă una pe cealaltă, în timp ce principalii vinovaţi se ocupă de administraţie locală la Câineni, iar dosarele lor zac prin Parchet. În zona Câineni, posibilitatea de tăiere pe anul 2013 a fost de 5000 de metri cubi. Însă, proprietarul, adică Obştea de Moşneni Câinenii Mari, a autorizat Ocolul Silvic Valea Oltului, prin contractele încheiate, să constituie APV-uri şi să marcheze 32.000 de metri cubi. Aici nu se poate spune neapărat că s-a vândut pielea ursului din pădure, dar, ca proprietar, obştea a vândut şi ceea ce nu avea: o cantitate de şase ori mai mare decât cea autorizată pentru tăiere. La inspecţiile de fond realizate de ITRSV proprietarii au făcut contestaţie. Aşadar, Ocolul Silvic Valea Oltului a marcat 32.000 de metri cubi de masă lemnoasă, adică o cantitate de 6,5 ori mai mare decât posibilitatea de tăiere, a întocmit APV-uri pentru toată această masă, a introdus-o în registru, le-a autorizat spre exploatare şi le-a predat firmei cumpărătoare. Obligaţia primordială a unui ocol este să respecte posibilitatea de tăiere, posibilitate ce a fost depăşită de 6,5 ori. Firma SC Cireşul SRL a cumpărat cantitatea de masă lemnoasă de la Obştea Câinenii Marii şi a trecut la exploatarea acesteia. Punerea în valoare a masei lemnoase de către OS Valea Oltului s-a făcut încălcând toate normele tehnice de punere în valoare, întrucât au fost puşi în valoare şi arbori sănătoşi, nedoborâţi de zăpadă, în arborete în care erau prevăzute lucrări de igienă, în acest fel sfidându-se toate regulile silvice. Aşa cum era de aşteptat, Ocolul Silvic Valea Oltului s-a desfiinţat, gestiunea fiind ulterior preluată de OS Stejarii Muscelului. Cu ocazia predării gestiunii, ITRSV a organizat o inspecţie de fond, în prezenţa organelor MAI, a proprietarului (Obştea de Moşneni Cânenii Mari), a Ocolului Silvic Valea Oltului, care a predat gestiunea, şi a Ocolului Silvic Stejarii Muscelului, care a primit această gestiune. În procesul verbal realizat la faţa locului sunt consemnate mai multe nereguli: au fost întocmite acte de punere în valoare fără ca în realitate, în teren, masa lemnoasă să fie marcată; s-au întocmit acte de punere în valoare pentru o specie, iar în realitate s-a tăiat o altă specie; s-au executat drumuri de tractor fără documentaţie şi fără să fie întocmite acte de punere în valoare a masei lemnoase aferentă drumului respectiv. În urma efectuării controalelor s-a dispus retragerea autorizaţiei de exploatare, inventarierea masei lemnoase care a mai rămas pe picior şi a celei care era în diferite faze de exploatare. Odată cu inspecţia de fond, un inspector din cadrul ITRSV a mai constatat o cantitate de 55.000 de metri cubi de material lemnos, cantitate neacoperită prin actele de punere în valoare. Tăierile s-au sistat, firma reuşind să doboare doar 5.000 de metri cubi. Dar dacă nu s-ar fi intervenit în timp util, zeci de hectare de pădure ar fi dispărut de pe faţa pământului. ITRSV a întocmit rapoarte cu toate aceste constatări, rapoarte ce au fost înaintate organelor de cercetare penală şi fiscală.

(Petre Coman)

One Response to Fiscul execută silit peste 411 hectare pădure din proprietatea Obştii moşnenilor Câinenii Mari

  1. Mafia Lemnului

    orasul rm valcea va fi inundat de olanesti. un lucru posibil cu sprijinul procuraturii, sri, politiei, parlamentului. camioanele cu remorca continua sa care padurile care au mai ramas. nici acum si nici atunci nu vor recunoaste. `cine ridica sabia, de sabie piere` – spune Cartea. asa vor pieri si ei – mafia lemnului.

     

Reply to Mafia Lemnului