Autorităţile Vâlcii au făcut bilanţul dezastrului: pagube de 10 milioane euro în urma ploilor torenţiale

duminică, 15 iunie 2014

 

Zilele trecute, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, în care s-au analizat situațiile de urgență înregistrate pe raza județului Vâlcea în perioada 10 mai-6 iunie 2014 și a costurilor de reconstrucție la obiectivele afectate de calamitățile naturale inventariate la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea. În ultima perioadă vremea a fost în general instabilă, cerul a prezentat înnorări accentuate şi pe arii extinse au fost averse, însoţite de descărcări electrice. Izolat au fost condiţii de grindină, cantităţile de apă depășind 50-60 l/mp, generând scurgeri de pe versanţi cu antrenare de material aluvionar. Cantitatea maximă de precipitații s-a inregistrat la stația hidrometrică Șirineasa (90,8 l/mp). Pe cursurile de apă din judeţul Vâlcea nivelurile şi debitele au fost în creştere, fiind depășite cotele de apărare pe mai multe pâraie, respectiv Olăneşti, Bistriţa, Govora, Sălătrucel, Topolog, Cerna şi Olteţ. La acest punct a fost supus aprobării un proiect de hotărâre a CJSU Vâlcea, în care au fost inventariate un număr de 73 de localităţi, pe raza cărora, în perioada 10 mai-6 iunie 2014, s-au produs situaţii de urgenţă. De asemenea, s-a efectuat o evaluare a costurilor de refacere şi reconstrucţie pentru o parte din obiectivele afectate, respectiv: infrastructură tehnico-edilitară comunală afectată, în sumă de 17 milioane de lei; drumuri naţionale afectate, în sumă de 16,2 milioane de lei; drumuri judeţene afectate, în sumă de 5,57 milioane de lei; obiective afectate aflate în administrarea Direcţiei Silvice Vâlcea, în sumă de 2,4 milioane de lei; obiective afectate aflate în administrarea SGA Vâlcea, în sumă de 285.000 lei. CJSU Vâlcea a mai discutat despre măsurile de protecţie a populaţiei şi a infrastructurii riverane pâraielor Topolog, Tărâia (Mateeşti) şi Iazul Morţilor - Stăncălău (Băbeni). La acest punct s-a supus aprobării un proiect de hotărâre a CJSU Vâlcea, prin care s-au dispus o serie de măsuri, respectiv Administraţia Bazinală de Apă Olt va elabora, în regim de urgenţă, nota de fundamentare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Regularizare pârâul Topolog”, pe sectorul Tigveni-Galicea şi va reactualiza studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Consolidări maluri pârâul Iazul Morţilor”, localitatea Băbeni, judeţul Vâlcea. Până la realizarea investiţilor menţionate, Administraţia Bazinală de Apă Olt va executa în zonele de risc, lucrări provizorii, pentru protecţia populaţiei şi a infrastructurii riverane pârâului Topolog. Hidroelectrica va executa, în regim de urgenţă, lucrări de decolmatare a albiei pârâului Bistriţa, pe sectorul aflat în administrare (oraş Băbeni). Pentru asigurarea secţiunii de scurgere a pârâului Tărâia, în zona Haldei de steril Turceşti, va fi respectată Convenţia nr.1182/ME/28 februarie 2008, încheiată între EMC Berbeşti şi SGA Vâlcea, potrivit căreia operatorul minier s-a angajat să pună la dispoziţia SGA Vâlcea un utilaj terasier, în cca. 4 ore de la activarea alunecării, în scopul intervenţiei imediate în vederea evitării obturării albiei pârâului Tărâia. Comitetele locale vor proceda la reactualizarea planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, în funcţie de situaţiile noi apărute în urma fenomenlor hidro-meteorologice din anul 2014, potrivit art. 46 din Ordinul nr. 1422/192 din 16 mai 2012.

Există probleme în continuare în satul Văleni din Păuşeşti

S-a mai făcut o analiză situaţiei de urgenţă produsă prin fenomenul de degradare a podului din beton armat, situat pe drumul de interes local Văleni, satul Văleni, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea. La nivelul comitetului a fost aprobată o hotărâre a CJSU Vâlcea în care s-a menționat necesitatea executării, în regim de urgenţă, a lucrărilor pentru punerea în siguranţă a podului din beton armat, situat pe drumul de interes local Văleni, satul Văleni, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea, grav afectat de precipitaţiile abundente înregistrate în perioada 14-15 mai 2014. Având în vedere pagubele înregistrate, accesul auto pe acest pod a fost întrerupt, autoritatea locală executând o variantă provizorie. Totodată, s-a stabilit ca până la refacerea obiectivului afectat, la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Păuşeşti să fie luate măsurile necesare pentru transportul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară la unităţile de învăţământ de pe raza localităţii şi să fie asigurat accesul autospecialelor de primă intervenţie (ambulanţă, pompieri), în satele Văleni şi Şoriceşti. CJSU Vâlcea a prezentat, spre analiză şi aprobare, a planul de măsuri pentru perioada sezonului estival 2014 şi planul de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei. Prin aceste planuri se va acţiona pentru îndeplinirea următoarelor obiective: planificarea şi adoptarea unui sistem eficient de prevenire şi protecţie, pe întreaga zonă de competenţă, cu preponderenţă în zonele şi localităţile turistice, între structurile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” şi alte structuri cu care acestea cooperează în îndeplinirea atribuţiilor legale; intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a evenimentelor cu urmări negative, specifice sezonului estival în întreaga zonă de competenţă; dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice de agrement pentru prevenirea şi limitarea efectelor oricăror situaţii de urgenţă sau a acţiunilor cu caracter terorist; realizarea unui parteneriat calitativ între Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea, serviciile publice descentralizate, conducerile unor instituţii, complexe turistice şi organizaţii neguvernamentale, în vederea cunoaşterii situaţiei operative, pentru rezolvarea în comun a unor probleme ce pot leza interesele localnicilor şi turiştilor; asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea misiunilor specifice situaţiilor de urgenţă generate de incendii, în condiţiile prognozei de secetă hidrologică, alte dezastre, în zonele şi localităţile cu potenţial turistic, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora prin intervenţii operative; optimizarea relaţiilor de conlucrare şi cooperare dintre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea, unităţile ministerului, precum şi a colaborării acestora cu instituţii şi organisme abilitate în domeniul asigurării ordinii publice şi gestionării situaţiilor de urgenţă. Temperaturile ridicate constituie factori de risc pentru desfăşurarea normală a activităţilor sociale şi economice. Monitorizarea acestor fenomene meteorologice periculoase la nivel judeţean se realizează de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea prin grupul de suport tehnic, dar şi de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, în vederea iniţierii şi asigurării unor măsuri specifice de intervenţie. Persistenţa temperaturilor ridicate pe o perioadă mare de timp poate influenţa negativ starea de sănătate a populaţiei, îndeosebi a grupelor de risc major, fapt ce impune implicarea instituţiilor, atât din cadrul administraţiei publice locale cât şi al serviciilor publice deconcentrate. Mijloacele materiale şi umane aflate la dispoziţia Comitetului Judeţean, respectiv la Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, coroborate cu dispersia în teritoriu şi creşterea numerică a situaţiilor de urgenţă determinate de caniculă şi/sau secetă prelungită, implică necesitatea utilizării capacităţilor de care dispune Filiala Vâlcea a Crucii Roşii, precum şi alte organizaţii neguvernamentale din domeniul protecţiei sociale, fundaţii şi societăţi furnizoare de servicii de îngrijiri la domiciliu.

 

CJSU Vâlcea va avea un regulament revizuit

 

S-a mai prezentat varianta revizuită a regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea. Având în vedere modificările legislative intervenite în ultima perioadă de timp, în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă a fost necesară revizuirea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea. Modificările survenite au fost prezentate în cadrul şedinţei, în acest sens urmând a fi emis un ordin de prefect. S-a subliniat necesitatea executării, în regim de urgenţă, a lucrărilor la următoarele obiective petroliere, aparţinând S.C. OMV Petrom S.A. - Zona de Producţie II Oltenia, respectiv conductă transport sonda 4342 Mamu - sonda 4342 - manifold sonde 4301, 4337 şi 4303 Asset II Oltenia și conductă transport manifold grup sonde 4337, 4301 şi Mamu Vest la Parc Mădulari - Asset II Oltenia. La acest ultim punct, a fost supus aprobării un proiect de hotărâre a CJSU Vâlcea, privind următoarele aspecte: necesitatea executării, în regim de urgenţă, a lucrărilor la obiectivele petroliere mai sus menționate, aparţinând OMV Petrom - Zona de Producţie II Oltenia; OMV Petrom - Zona de Producţie II Oltenia va proceda la executarea, în regim de urgenţă, după obţinerea autorizaţiei de construire, a lucrărilor la obiectivele petroliere. OMV Petrom - Zona de Producţie II Oltenia va încheia contracte de despăgubire cu proprietarii terenurilor afectate de executarea obiectivelor petroliere şi va proceda la refacerea platformelor drumurilor de interes local, judeţean şi naţional, în situaţia în care acestea vor fi degradate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe