Proiecte de succes finanţate prin PNDR care înfrumuseţează judeţul Vâlcea

duminică, 6 aprilie 2014

casa laculuiConstantin Plosca ferma vaideeni FNC Babeni Horascu+Paunoiu Laurentiu Oprea maria ciutina+alina paunoiu patiserie berbesti Stanescu Golesti steelco pausesti

 

Săptămâna trecută, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), prin reţeaua multiplicatorilor de informaţii despre PNDR, a organizat, timp de patru zile, o vizită exemplificativă la 10 proiecte finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 în judeţul Vâlcea. La acţiune au participat mai mulţi reprezentanţi ai Direcţiei Agricole, APDRP Vâlcea, Camerei Agricole Judeţene, precum şi mai mulţi fermieri din Vâlcea. Marţi, 1 aprilie, s-a mers la o pensiune din comuna Malaia realizată pe Măsura nr. 313 încurajarea activităţilor turistice. Beneficiar este Ciutină Maria, iar valoarea totală a proiectului este de 1,28 milioane de lei, din care 537.188 lei valoare finanţare nerambursabilă. Obiectivul proiectului a fost înfiinţarea unei pensiuni turistice de 3 margarete în comuna Malaia şi activităţi recreaţionale. Pensiunea se compune din demisol, parter, etaj si mansardă. Cuprinde urmatoarele spaţii: la demisol - depozit alimente, spaţiu centrala; la parter - hol, spaţiu recepţie turism, club, grup sanitar, salon mic dejun, bucătărie, terasa; la etaj si mansarda - cate 6 camere cazare turişti, grupuri sanitare proprii, oficiu curăţenie. Comuna Malaia se afla intr-o zona cu un potential turistic semnificativ, ceea ce a determinat construirea acestei pensiuni. Proiectul finantat prin PNDR a vizat două componente: investitia in infrastructura de primire turistica si cea in dezvoltarea activitatilor recreaţionale. Componenta principala a investitiei a inclus constructia si dotarea unei structuri de primire turistica in localitatea Malaia. Implicarea activa a populaţiei rurale de aici, in special a femeilor si a tinerilor, a dus la creşterea numărului de locuri de munca si a veniturilor alternative ale zonei, avand ca rezultat final imbunatatirea calitatii vieţii, creşterea atractivitatii si interesului pentru aceasta zona rurala. Realizarea acestei investitii cu fonduri europene a dus la creşterea numărului de turişti in zona dar si la crearea a cinci locuri de munca noi.

 

Fabrica de confecţii metalice Steelco din Păuşeşti Otăsău, un exemplu demn de urmat

 

Miercuri, 2 aprilie, delegaţia APDRP a mers în comuna Păuşeşti Otăsău, unde s-a vizitat proiectul „Constructie si dotare hala confecţii metalice, bazin vidanjabil, imprejmuire” pe Măsura nr. 312 Crearea si dezvoltarea micro-întreprinderilor. Beneficiar este Constantin Ploscă, iar valoarea totală a proiectului a fost de 1,57 milioane de lei, din care valoare finanţare nerambursabilă de 860.000 lei. Proiectul a constat in construirea unei hale de producţie confecţii metalice denumită STEELCO Şi dotarea cu utilaje necesare pentru producerea de confecţii metalice si crearea de noi locuri de munca. Constructia halei este de tip „sanwich”, iar echipamentele necesare procesului de producţie sunt: maşina de taiat cu jet de apa, ghilotina (foarfeca), abkant, panouri solare. Suprafaţa construita desfasurata a halei este de 651 mp. S-au creat 15 locuri de muncă, în fabrica STEELCO producându-se chiar şi carcasele metalice pentru celebrele „păcănele”. Activitatea propusa prin proiect este o activitate non agricola de realizare a unei capacitati de producţie prin construirea unei hale cu scopul de a produce confecţii metalice. Decizia de a realiza o asemenea investitie se bazeaza pe faptul ca zona se afla in plina dezvoltare, piaţa construcţiilor avand o evoluţie spectaculoasa in ultimii ani prin cerinţe mult mai mari de confecţii metalice. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul creşterii numărului de locuri de munca si a veniturilor adiţionale.

Tot miercuri, s-a vizitat proiectul „Modernizare exploatatie apicola în sat Gibeşti, comuna Goleşti” pe Măsura nr. 112. Beneficiar este Stănescu Elena Camelia PFA, iar valoarea proiectului este de 22.000 euro. Proiectul şi-a propus modernizarea exploataţiei apicole preluata în anul 2011 de către beneficiar, tanar fermier instalat pentru prima data ca sef de exploatatie. Creşterea veniturilor exploatatiei agricole s-a realizat prin imbunatatirea managementului, achiziţia de echipamente si accesorii specifice activitatii apicole. Suma primita a fost utilizata pentru cumpararea unor echipamente, respectiv centrifuga pentru recoltarea mierii, aparat pentru tratament, cărucior manipulare butoaie, generator electric. Creşterea exploatatiei s-a realizat prin achiziţionarea a 50 de familii de albine. După instalarea tanarului fermier ca sef de exploatatie, au urmat o serie de activitati legate de exploatatia apicola, activitati legate de ingrijirea celor 150 de familii de albine preluate prin contractul de arenda incheiat. S-au efectuat deplasari in pastorala pentru a asigura albinelor condiţii optime de colectare a polenului, precum si recoltarea mierii din stupi. S-au realizat toate investiţiile propuse in planul de afaceri, in conformitate cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei apicole. Dezvoltarea exploatatiei s-a realizat prin marirea numărului de familii de albine, de la 150 de familii din perioada depunerii proiectului, la 200 de familii de albine la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, asigurand o creştere cu 33% a capacitatii de producţie.

Miercuri, s-a vizualizat proiectul „Modernizare Fabrică de Nutreţuri Combinate Băbeni” pe Măsura nr. 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere. Beneficiar este SC Pajo Holding SRL, iar valoarea totală a proiectului este de 18,2 milioane de lei, din care valoare finanţare nerambursabilă este de de 1,81 milioane de lei. Proiectul a vizat modernizarea unei fabrici de nutreţuri combinate cu o capacitate de 20 to/h. Proiectul a prevăzut: modernizarea fabrica de nutreturi combinate; retehnologizarea FNC-ului prin achiziţia de echipamente noi, fara a efectua constructii noi; achiziţionarea unei linii de procesare nutreturi combinate; utilizarea de energie obtinuta din surse regenerabile (energie solara). Investitia a fost oportuna pentru urmatoarele motive: amplasamentul oferă toate condiţiile necesare si permite dezvoltarea unei activitati de producţie; existenta unui raport favorabil intre cererea si oferta de nutreturi combinate de pe piaţa interna; cofinantarea investitiei prin PNDR, oportunitatea care oferă posibilitatea achiziţiei unei linii de producţie conforme cu normele UE in condiţiile unei durate mai mici de recuperare a investitiei si un cost mai mic al capitalului investit; exista disponibil de materie prima; beneficiarul este si producător de materie prima; crearea de 55 de locuri de muncă.

 

Primarul din Prundeni a realizat un proiect integrat de 11,7 milioane lei demn de toată lauda

 

Tot miercuri, 2 aprilie, s-a mai vizitat proiectul „Înfiinţarea sistemului de canalizare (reţea publica de apa uzata si statie de epurare), exinderea reţelei publice de apa potabila , imbunatatirea reţelei de drumuri de interes local, prima infiintare si dotarea Centrului de ingrijire pentru copii şcolari (after scool) si conservarea specificului local si moştenirii culturale în comuna Prundeni”, pe Măsura nr. 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor. Primarul Ion Horia Horăscu a spus despre proiect că a avut o valoare totală de 11,68 milioane de lei, din care valoare totală eligibilă a proiectului de 9,81 milioane de lei. Prin proiectul integrat s-a urmărit înfiintarea reţelei publice de canalizare (inclusiv statie de epurare). În paralel, s-au făcut investitii pentru extinderea reţelei de alimentare cu apa, pentru imbunatatirea reţelei de drumuri comunale, pentru diversificarea serviciilor sociale si nu in ultimul rand pentru promovarea patrimoniului si specificului cultural local. Investitia a constat in infiintarea sistemului de canalizare, extinderea reţelei publice de apa potabila, imbunatatirea reţelei de drumuri de interes local, prima infiintare si dotarea centrului de ingrijire pentru copii scolari (after school) si conservarea specificului local si a moştenirii culturale in comuna Prundeni. Acţiunile care compun acest proiect integrat se incadreaza in strategia de dezvoltare locala a comunei Prundeni, in strategiile de dezvoltare ale judeţului Valcea si in strategia de dezvoltare regionala.

Joi, 3 aprilie, delegaţia APDRP a mers la proiectul „Restaurare ansamblul conacului Plesoianu si reabilitare ca pensiune turistica, comuna Maldaresti”, pe Măsura nr. 313 - Încurajarea activitatilor turistice. Beneficiar este SC White Turism SRL şi Cristina Valeria Vasilescu, iar valoarea totală a proiectului a fost de 2,56 milioane de lei, din care valoare finanţare nerambursabilă a fost de 761.900 lei. Proiectul a avut drept obiectiv restaurarea ansamblul conacului Plesoianu şi reabilitare ca pensiune turistica. Investitia contribuie la creşterea veniturilor bugetului local, creşterea numărului de turişti in zona. Pe amplasamentul studiat se afla o clădire - monument istoric - Conacul Plesoianu. S-a propus prin acest proiect schimbarea destinatiei in pensiune turistica prin restaurarea si amenajarea podului existent in spatii de cazare, dar si amenajarea si extinderea altor constructii din incinta, cu funcţiuni complementare celei de cazare. Prin proiect s-a propus restaurarea monumentului si punerea sa in valoare prin desfiinţarea extinderii, aflata intr-o stare avansata de degradare. Datorita potenţialului turistic al comunei Maldaresti, cat si datorita meşteşugurilor folclorice specifice zonei, oportunitatea de a amenaja o pensiune este extrem de favorabila.

În aceiaşi zi s-a vizualizat proiectul proiectul „Înfiinţare secţie de fructe la SC Jiancom SRL, comuna Vaideeni” pe Măsura nr. 123 - Produse agricole si forestiere. Beneficiar este SC Jiancom SRL, iar valoarea totală a proiectului era de 1,44 milioane de lei, din care valoare finanţare nerambursabilă de 605.000 lei. Obiectivul a fost înfiinţarea unei secţii de fabricaţie sucuri naturale din mere prin amenajarea de spatii existente, dotarea cu echipamente specifice de prelucrare fructe, utilizând potentialul local de materii prime, forţa de munca si utilitatle existente pe amplasament. Proiectul si-a propus sa realizeze o investitie noua prin infiintarea unei secţii de fabricare sucuri naturale, avand ca obiectiv general creşterea competitivitatii, prin imbunatatirea performantei generale a unitatii si indeplinirea atat a standardelor naţionale cat si a celor comunitare. Ca obiective s-a urmărit: implementarea unor fluxuri optime de producţie si prelucrare a produselor agricole; crearea capacitatilor de recepţie, depozitare si producţie a sucului natural de fructe; îmbunatatirea cooperării orizontale intre procesatori, unitatile care furnizeaza materii prime si sectorul de desfacere.

 

40.000 euro pentru dezvoltarea şi modernizarea unei ferme zootehnice din comuna Vaideeni

 

Tot joi, 3 aprilie, s-a vizitat proiectul „Dezvoltare şi modernizare ferma zootehnică în comuna Vaideeni”, pe Măsura nr. 112 - Instalarea tinerilor fermieri. Valoarea finanţării nerambursabile a fost de 40.000 euro, iar proiectul s-a finalizat în 2013. Solicitantul este membru al unei familii de fermieri. În anul 2011 a infiintat o ferma proprie, devenind sef de exploatatie, avand posibilitatea creşterii veniturilor exploatatiei zootehnice prin accesarea Măsurii 112. Solicitantul Banciu Mitică este membru al unei familii de fermieri. În anul 2011 a infiintat o ferma proprie, devenind sef de exploatatie, avand posibilitatea creşterii veniturilor exploatatiei zootehnice prin accesarea Măsurii 112. În cadrul noului management creşte cu 5 capete efectivul de vaci pentru lapte si suprafaţa agricola cu 1 ha teren. Dimensiunea economica a fermei creste cu peste 4 UDE (unitate de dimensiune economică), iar sprijinul financiar va fi folosit pentru a cumpără vaci de lapte si teren agricol in perioada de implementare a proiectului. Pentru imbunatatirea managementului general al fermei a urmat un curs de calificare profesionala.

În fine, tot în data de 3 aprilie, delegaţia APDRP a mers la Berbeşti unde a vizitat o fabrică nouă de patiserie realizată pe Măsura nr. 123 - Creşterea valorii adaugate a produselor agricole şi forestiere. Beneficiar este SC Panitrans SRL, iar valoarea totală a proiectului a fost de 1,21 milioane de lei, din care valoare finanţare nerambursabilă a fost de 500.330 lei. Proiectul si-a propus creşterea capacitatii de producţie, prin modernizarea unei investitii si dotarea cu utilaje de patiserie performante, cu specific de patiserie modern. Proiectul a prevăzut achiziţionarea următoarelor componente: linie de patiserie, cuptor de coacere pe vatra, cuptor patiserie rotativ. Necesitatea realizarii acestei investitii a apărut in urma unei cereri foarte mari de produse de patiserie in mediul rural cat si in mediul urban. În urma efectuării unui studiu de piaţa de către personalul specializat al firmei, s-a ajuns la concluzia ca este necesara o linie de patiserie moderna. Investitia era necesara si din punct de vedere al durabilitatii, noile utilaje nu polueaza mediul inconjurator, sunt profitabile, au consumuri energetice reduse, precum si din punct de vedere al timpului de fabricare al produselor.

Mai spunem că Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) implementează proiectul „Organizarea sesiunilor tematice şi vizite de lucru pentru informarea publicului ţintă”, care este finanţat prin măsura de asistenţă tehnică a PNDR, prin care se realizează campania pentru acordarea informaţiilor specifice derulării proiectelor finanţate cu fonduri europene acordate prin PNDR, pentru prezentarea exemplelor de bună practică în accesarea fondurilor şi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea unei reţele de multiplicatori de informaţii. Campania APDRP de informare se derulează în perioada martie-august 2014 sub denumirea Euro Agricultura - reţeaua naţională de multiplicatori de Informaţii despre PNDR, având ca slogan „împreună creştem satul românesc”. Proiectul are ca obiectiv general diseminarea şi multiplicarea informaţiilor şi mesajelor privind accesarea şi derularea fondurilor europene pentru dezvoltare rurală astfel încât să se realizeze informarea corectă, îmbunătăţirea percepţiei publicului şi evidenţierea conceptului de activitate economică eficientă la standarde europene. Prin derularea acestui proiect se are în vedere asigurarea egalităţii de şanse în accesarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) prin diseminarea informaţiilor către publicul larg, indiferent de criterii economice, politice sau sociale. De asemenea, se va asigura transparenţa şi claritate implementării PNDR, precum şi a modului de alocare a fondurilor. Campania permite APDRP să stabilească în interes public o comunicare clară şi susţinută cu multiplicatorii de informaţii de la nivel judeţean pentru a putea asigura transmiterea informaţiilor către public în mod corect, pozitiv şi susţinut. De asemenea, campania creează cadrul optim pentru stabilirea de noi contacte cu liderii de opinie din spaţiul privat şi public, fapt ce asigură diseminarea informaţiilor către beneficiarii programului.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe