Fostul management al OLTCHIM a remunerat non-performanţa şi a contribuit la adâncirea pierderilor

miercuri, 20 martie 2013

• Administratorii judiciari au publicat raportul de 300 pagini privind cauzele insolvenţei combinatului chimic (III)

Fostul management al OLTCHIM a remunerat non-performanţa şi a contribuit la adâncirea pierderilor

Continuăm astăzi să prezentăm noi detalii despre cauzele insolvenţei OLTCHIM, cuprinse în raportul de 300 de pagini întocmit recent de administratorii judiciari Gheorghe Piperea şi Niculae Bălan. Astfel, măsurile fostei conduceri a SC Oltchim SA cu privire la schema de personal şi de remunerare a angajaţilor societăţii nu numai că nu au reflectat, aşa cum s-ar fi impus, o regândire a acesteia faţă de starea de insolvenţă deja instalată la acea dată, ci, dimpotrivă, au fost de natură a împovăra excesiv şi nejustificat întreprinderea, anihilând orice posibilitate de adaptare a acestei scheme la măsuri ce s-ar fi impus a fi luate în vederea redresării societăţii. Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul SC Oltchim SA în anul 2011 este valabil până la data de 31 decembrie 2014. Acest contract conţine prevederi aplicabile cu privire la contractul individual de muncă (încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare), sănătatea şi securitatea în muncă, salarizare, timpul de muncă şi timpul de odihnă, măsurile de protecţie socială a salariaţilor, formarea profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare în ceea ce priveşte activitatea sindicală, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, precum şi conflictele de muncă. Drepturile salariaţilor SC Oltchim SA constau în drepturi pecuniare şi în drepturi de altă natură, acestea acordându-se, uneori, în mod cumulat. Ceea ce reiese, cu precădere, din analiza contractului colectiv de muncă este faptul că salariaţii SC Oltchim SA beneficiază de mai multe drepturi şi facilităţi, ceea ce face ca, în fapt, venitul lunar al unui salariat să fie compus din salariul de bază prevăzut în contractul colectiv de muncă şi din alte drepturi pecuniare acordate conform contractului colectiv de muncă. La nivelul SC Oltchim SA, au fost constituite mai multe fonduri, destinate acoperirii altor cheltuieli (prime, stimulente şi alte drepturi pecuniare), astfel: fondul de premiere, în limita a 2% din fondul de salarii consumat, pentru stimularea angajaţilor cu realizări deosebite; fondul de stimulare, ce reprezintă 10% din profitul net realizat, ce se repartizează tuturor salariaţilor societăţii, proporţional cu salariul de bază şi sporul de vechime; fondul destinat acţiunilor social-culturale şi sportive, echivalent a 2% aplicat asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, utilizat pentru biletele de odihnă şi tratament, acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, pierderile în gospodăriile proprii datorită calamităţilor naturale, suportarea costurilor biletelor de tratament pentru tratarea unor boli profesionale şi a celor provocate de accidente de muncă, întreţinerea dispensarului-policlinică, întreţinerea bazelor sportive, acoperirea cheltuielilor ocazionate de procurarea cadourilor pentru copii salariaţilor şi pentru ziua femeii, acţiunile cultural-artistice, sportive, educative, cămine nefamilişti, ajutorul de naştere şi deces. Totodată, contractul reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte activitatea sindicală desfăşurată de Sindicatul Liber Oltchim. În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, SC Oltchim SA suportă toate costurile de logistică necesare desfăşurării activităţii Sindicatului Liber Oltchim. În plus faţă de sporurile acordate salariaţilor prin contractul colectiv de muncă (contrastând cu reducerea semnificativă a productivităţii muncii), fosta echipă managerială a SC Oltchim SA a aprobat creşteri ale nivelului salariului de bază pentru toţi angajaţii societăţii, fără nici o justificare economică şi fără vreo logică de business. O primă concluzie, care rezultă din analiză, este legată de evoluţia salariului mediu lunar, care a crescut cu peste 40% în intervalul 2009 - 2012, acest fapt punând presiune foarte mare pe fluxurile de numerar. Astfel, cheltuiala cu salariile la SC Oltchim SA a crescut de la circa 89,1 milioane de lei în anul 2009, la peste 111,3 milioane de lei în anul 2012, în contextul în care societatea debitoare înregistra pierderi nete anuale de peste 200 milioane de lei, iar pierderea netă cumulată aferentă perioadei 2009-2012 a fost de circa 1,1 miliarde de lei. Aceste creşteri trebuiau să se limiteze la plafonul de salarii existent şi ar fi trebuit să fie corelate cu diminuarea numărului de salariaţi. Practic, prin aceste măsuri, fostul management al SC Oltchim SA a remunerat non-performanţa şi a contribuit, în mod direct, la adâncirea pierderilor.

Cumpărarea Arpechim, cea mai proastă decizie a fostei conduceri care a dus la insolvenţa Oltchim

În urmă cu trei ani, între OMV Petrom, în calitate de vânzător, şi SC Oltchim SA, în calitate de cumpărător, a fost încheiat un Contract de Transfer Active (CTA), având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra activelor aparţinând vânzătorului, respectiv asupra activelor aferente activităţii de producţie şi comercializare de produse petrochimice prin intermediul punctului de lucru Arpechim, situate în localitatea Bradu, judeţul Argeş, detaliate după cum urmează: două terenuri suplimentare în suprafaţă de 8.900 mp; două terenuri în suprafaţă de 308.000 mp; teren II, reprezentând lotul în suprafaţă de 1,4 milioane de mp; clădirile aferente acestor imobile; bunurile mobile necesare exploatării activelor mai sus menţionate (echipamente, inventare, stocuri, active fixe, maşini, mijloace de transport, unelte, etc.); angajaţii transferaţi de la Petrom către SC Oltchim SA în vederea exploatării activelor (circa 500 de angajaţi). Data limită pentru încheierea contractelor de transfer a imobilelor (terenuri plus clădiri) a fost 31 ianuarie 2010, transferul efectiv având loc la data de 29 ianuarie 2010, conform certificatului de finalizare anexat CTA. Preţul preliminar de cumpărare a activelor transferate a fost stabilit la suma de 10,82 milioane de euro, excluzând TVA şi accize, fiind alocat între componentele acestora. Preţul preliminar de cumpărare, incluzând TVA şi accize, a fost de 12,88 milioane de euro, această sumă urmând a fi ajustată de către părţi în considerarea variaţiilor între data semnării CTA şi data finalizării stocurilor de hidrocarburi şi ale cotaţiilor oficiale sau ale preţurilor stabilite de către părţi în vederea calculării preţurilor acestor stocuri, a variaţiilor cotaţiilor oficiale avute în vedere de părţi la calcularea preţurilor metalelor preţioase încorporate în catalizatori, precum şi a rezultatelor inventarului ce urma să fie finalizat în legătură cu piesele de schimb şi produsele chimice înainte de data finalizării. În data de 31 mai 2011, între OMV Petrom, în calitate de vânzător, şi SC Oltchim SA, în calitate de cumpărător, a fost încheiat un al doilea contract de transfer de active, având ca obiect transferul dreptului de proprietate a activelor aparţinând vânzătorului, respectiv mijloace fixe, astfel cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la contract (5.760 de bunuri mobile), teren compus din mai multe loturi în suprafaţă totală de 238.300 mp şi clădirile aferente activităţii de producţie şi comercializare de produse petrochimice prin intermediul punctului de lucru Arpechim, aceste active nefăcând obiectul transferul dreptului de proprietate ce a operat în temeiul CTA din anul 2009. De asemenea, in baza acestui contract a fost transferat un număr de 26 de angajaţi ai OMV Petrom, în vederea exploatării activelor mai sus menţionate. Data limită pentru încheierea contractelor de transfer a imobilelor a fost 11 iulie 2011, transferul efectiv având loc la data de 6 iulie 2011. Preţul de cumpărare a activelor transferate în cadrul CTA din anul 2011 fost stabilit la suma de 1 euro, preţ definitiv şi obligatoriu pentru părţi. Preţul total la care s-au transferat activele incluse în cele două CTA-uri a fost de peste 44,5 milioane de lei. SC Oltchim SA a fost proiectată să funcţioneze în sistem integrat cu platforma industrială Arpechim Piteşti şi a dezvoltat, plecând de la această arhitectură, patru fluxuri sau sisteme principale de producţie, de asemenea integrate, care să consume materia primă furnizată de la Piteşti, precum şi produsele secundare sau principale pe care ele însele le produc. Platforma industrială Arpechim se compune, la nivel macro, din două fluxuri principale de producţie: rafinărie şi petrochimie. Rafinăria furnizează petrochimiei materia primă principală şi anume benzina nafta, iar aceasta este transfomată prin piroliză în două materii prime de bază pentru platforma de la Râmnicu Vâlcea: etilina şi propilena. Prin prisma fluxului integrat de producţie gândit la construcţia celor două platforme, apare ca nejustificată preluarea în anul 2010 de la OMV Petrom numai a părţii de petrochimie, lăsând partea de rafinare neintegrată şi la decizia unui terţ care, în anul 2010, a luat hotărârea închiderii acesteia.

Cea mai mare parte a lucrărilor de construcţii şi montaj de la Arpechim au fost realizate de Mentchim şi Protectchim

Preluarea Diviziei Petrochimice Bradu a creat premisele pentru obţinerea de către SC Oltchim SA de fonduri şi pentru constituirea de garanţii, în scopul întârzierii încetării de plăţi şi, în ipoteza previzibilă a opririi rafinăriei, a generat şi genereaza costuri lunare substanţiale pentru întreţinerea instalaţiilor. Bunurile ce au făcut obiectul contractelor de transfer de active au constituit, pentru SC Oltchim SA, în ultimii ani, principala sursă de garanţii pentru obţinerea de finanţare sau de asigurare a creditorilor de plata datoriilor. În prezent, toate activele ce au făcut obiectul transferului sunt ipotecate în favoarea terţilor (bănci şi alţi creditori). Ulterior acestor achiziţii, societatea a fost decapitalizată suplimentar prin implementarea unui amplu program de investiţii în vederea repornirii respectivelor active, în ciuda faptului că nu existau perspective viabile în ceea ce priveşte aprovizionarea cu materii prime (fiind de notorietate faptul că rafinăria deţinuta de grupul OMV Petrom nu a mai funcţionat). Costul total al acestor investiţii, la data de 31 decembrie 2012, a fost de circa 309 milioane de lei. Lucrările de construcţii şi montaj au avut cea mai mare pondere în totalul lucrărilor de investiţii (60%) şi au fost realizate, în principal, cu SC Mentchim SA, SC Protectchim SRL şi SC Industrial Montaj Grup SRL (totalizând un rulaj de circa 61 milioane de lei). Administratorii judiciari de la SC Oltchim SA consideră că alocarea unor sume semnificative pentru activul preluat în anul 2009 de la OMV Petrom, sume provenite din veniturile din activitatea curentă a SC Oltchim SA, constituie, de asemenea, o cauză a insolvenţei.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe