Firma Antares Transport poate reveni în mod legal pe traseul Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea

luni, 12 noiembrie 2012

• În urma unei decizii irevocabile şi definitive a Tribunalului Braşov,

Firma Antares Transport poate reveni în mod legal pe traseul Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea

Petre Coman

Societatea Antares Transport SA Râmnicu Vâlcea se poate întoarce în mod legal pentru a efectua curse regulate pentru transportul auto de călători pe ruta Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea şi retur. Instanţele judecătoreşti şi instituţile statului cu atribuţii în domeniu au dat recent câştig de cauză firmei conduse de omul de afaceri Dumitru Becşenescu. Astfel, la finele lunii octombrie, Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională a transmis Autorităţii Rutiere Române (ARR) următoarea comunicare: “În conformitate cu sentinţa Tribunalului Braşov nr. 1172/CA/2012, s-a decis refacerea rezultatului atribuirii traseului 044 Drăgăşani - Băbeni - Râmnicu Vâlcea pe baza rezultatelor determinate de vechimea pe traseu stabilită prin Decizia nr. 2291/2011 şi furnizate către dumneavoastră prin adresa nr. 2719/26 octombrie 2012”. Într-adevăr, Antares Transport a întrunit un punctaj de 40,17, în timp ce firma Matdan a avut numai 39,08. Drept urmare, conducerea Antares Transport a transmis o adresă Consiliului Judeţean Vâlcea, Autorităţii Judeţene de Transport, Comisiei Paritare din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea şi Autorităţii Rutiere Române, adresă în care se specifică următoarele: “Va notificăm să puneţi imediat în executare rezultatul final al procedurii de atribuire a traseului 044 Drăgăşani - Băbeni - Râmnicu Vâlcea, refăcut de către Centrul Naţional de Management pentru Societatea Civilă Informaţională, conform hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Prin punerea în aplicare a Sentinţei civile nr. 1172/CA din 28 februarie 2012, pronunţată de Tribunalul Braşov în Dosarul nr. 3208/6/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 11 septembrie 2012, prin care instanţa a dispus anularea parţială a actului admistrativ intitulat ┬½Rezultatele finale ale etapei de atribuire electronică - trafic judeţean, şedinţa 30 mai 2008, în ceea ce priveşte traseul 044 Drăgăşani - Băbeni - Râmnicu Vâlcea┬╗ cuprins în programul de transport 2008-2011 al judeţului Vâlcea, emis de CNMSI, şi refacerea rezultatelor finale ale procedurii de atribuire, pe baza punctajelor determinate de vechimea pe traseu, obţinute de participanta SC Antares Transport SA şi SC Matdan Service SRL, Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională a refăcut rezultatele finale ale procedurii de atribuire a traseului 044 Drăgăşani - Băbeni - Râmnicu Vâlcea. Rezultatul final al procedurii de atribuire a traseului 044 Drăgăşani - Băbeni - Râmnicu Valcea, refăcut conform hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, este următorul: SC Antares Transport SA a obţinut 40,17 puncte, SC Matdan Service SRL a obţinut 39,08 puncte. În consecinţă, în urma refacerii rezultatului final, conform hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, SC Antares Transport SA a fost declarată câştigătoarea acestui traseu. Prin Hotărârea nr. 134/2008 a Comisiei Paritare traseul 044 Drăgăşani - Băbeni - Râmnicu Vâlcea a fost atribuit în mod temporar SC Matdan Service SRL, până la soluţionarea litigiilor, iar litigiile au fost soluţionate în mod irevocabil. Având în vedere aspectele mai sus menţionate, ţinând cont de atribuţiile pe care le aveţi în baza Legii nr. 92/2007, respectuos vă rugăm să procedaţi de urgenţă la restabilirea legalităţii, urmând să repuneţi SC Antares Transport SA în drepturi şi să retrageţi licenţa SC Matdan Service SRL de pe traseul 044 Drăgăşani - Băbeni - Râmnicu Vâlcea”.

Tribunalul Braşov a cerut refacerea rezultatelor, pe baza punctajelor determinate de vechimea pe traseu

Aşa cum am mai spus, în luna februarie din acest an, Tribunalul Braşov a dispus anularea parţială a actului admistrativ “Rezultatele finale ale etapei de atribuire electronică - trafic judeţean, şedinţa 30 mai 2008, în ceea ce priveşte traseul 044 Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea” şi refacerea rezultatelor finale ale procedurii de atribuire, pe baza punctajelor determinate de vechimea pe traseu, obţinute de participanţii Antares Transport şi Matdan Service SRL. Prin încheierea din data de 28 septembrie 2010 s-a dispus suspendarea judecaţii, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 2502/109/2008 aflat pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia, instanţa apreciind că dezlegarea pricinii depinde de soluţionarea acestui dosar. La data de 4 octombrie 2011, dosarul a fost repus pe rol, având în vedere că dosarul nr. 2502/109/2008 s-a soluţionat prin Decizia nr.2291/13 septembrie 2011 a Curţii de Apel Alba Iulia. În dosarul nr. 3209/6/2010, prin sentinţa civila nr. 1172/CA, rămasă definitivă şi irevocabila, Tribunalul Braşov a dispus următoarele: “Instanţa reţine că prin Sentinţa civilă nr. 413/CAJ/13 august 2008 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr. 2502/109/2008, rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 2291/13 septembrie 2011 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia s-a reţinut cu autoritate de lucru judecat că actul administrativ din 9 mai 2008 prin care Comisia Paritară din cadrul CJ Vâlcea a stabilit pentru Antares Transport o vechime pe traseul 044 Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea de 108 luni şi 28 zile a fost emis cu încălcarea prevederilor din Ordinul MTCT nr. 1892/2006, astfel că a fost anulat şi că vechimea corectă pe traseul 044 Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea pentru Antares Transport este de 12 luni şi 28 zile”. Drept urmare, Tribunalul Braşov a dispus refacerea rezultatelor finale ale acestei proceduri, pe baza punctajelor determinate de vechimea pe traseu, obţinute de participanţi. Astfel, Tribunalul Braşov, prin sentinţa mai sus menţionată, a dispus refacerea rezultatelor finale ale procedurii de atribuire, pe baza punctajelor determinate de vechimea pe traseu, obţinute de participanţii SC Antares Transport SA şi SC Matdana Service SRL.

În considerentele hotărârii, se arată că CMSI urmează “să refacă aceste rezultate în funcţie de punctajul corect al celor două societăţi, astfel cum a fost stabilit prin hotărâri judecătoreşti irevocabile”. Astfel, hotărârile judecătoreşti ce au fost avute în vedere de către CMSI, pentru refacerea rezultatelor atribuirii, sunt: Sentinţa Civilă nr. 413/CA din 13 august 2008, pronunţată în Dosarul nr. 2502/109/2008 de Tribunalul Argeş; Decizia nr. 2291/2011 din 13 septembrie 2011, pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în acelaşi dosar; Sentinţa Civilă nr. 1172/CA din 28 februarie 2012, pronunţată de Tribunalul Braşov în Dosarul nr. 3208/6/2010. În dosarul 2502/109/2008, Tribunalul Argeş a hotărât următoarele: “Dispune anularea actului administrativ din 9 mai 2008 prin care Comisia Paritară constituita prin HCJ Vâlcea nr. 13/31 ianuarie 2008 a stabilit pentru pârâta Antares Transport o vechime pe traseul 044 Drăgăşani - Băbeni - Râmnicu Vâlcea de 108 luni şi 28 zile, constatând că vechimea pe traseul anterior este de 12 luni şi 28 zile”. La Curtea de Apel Alba Iulia, hotărârea a rămas definitivă şi irevocabilă. Curtea de Apel Alba Iulia a mai stabilit, în motivarea hotărârii adoptate, că în conformitate cu metodologia de punctare stabilită de Ordinul MTCT nr. 1892/2006, modificat prin Ordinul nr. 394/2008, la punctul 5 din Anexa 7 la Norme (vechimea pe traseu) se acordă puncte astfel: “Se vor lua în considerare ziua, luna şi anul de când operatorul de transport rutier a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu pentru traseul respectiv”. Potrivit considerentelor hotărârii, dispoziţiile punctului 4 ind. 1 din Anexa 7 b la Ordinul MTCT nr. 1892/2006 nu vin în contradicţie cu cele ale punctului 6 din Anexa nr. 1 la Ordinul MAI nr. 134/2007, acesta din urmă privind doar formula de calcul a vechimii pe traseu. Rezultă că dispoziţiile punctului 4 ind. I din Anexa 7 b la Ordinul MTCT nr. 1892/2006 se aplică şi în cazul atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane în trafic judeţean, chiar dacă în Anexa nr. 2 la Ordinul MAI nr. 134/2007 este prevăzut la punctul 5 criteriul de evaluare “vechimea pe traseu” şi nu vechimea neîntreruptă pe traseu. Prin urmare, vechimea pe traseu se calculează cu luarea în considerare numai a perioadei în care operatorul de transport rutier a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu, ceea ce este de esenţă în cauză.

Antares Transport a deţinut licenţa de transport şi în perioada 1 iulie 2005 - 28 iulie 2006

În mod irevocabil, s-a stabilit de către instanţele judecătoreşti faptul că în intervalul 1 iulie 2005 - 28 iulie 2006, pe traseul 044 Drăgăşani - Băbeni - Râmnicu Vâlcea societatea Antares Transport a deţinut licenţa de traseu: “Din datele comunicate Comisiei paritare de către Autoritatea Rutieră Română rezulta că, pentru traseul în litigiu, pârâta SC Antares Transport SA a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu numai în perioada 1 iulie 2005 - 28 iulie 2006 (1 an şi 28 zile)”. Astfel, în această perioadă, vechimea pe traseu a SC Matdan Service SRL a fost întreruptă, traseul fiind executat de către SC Antares Transport SA în perioada respectivă, aşa cum au statuat irevocabil instanţele judecătoreşti, iar perioada 29 iulie 2006 - 30 iunie 2008 urmează să fie considerată ca vechime pe traseu pentru SC Matdan Service SRL, aceasta reprezentând perioada în care operatorul de transport rutier a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu. Potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 554/2004, “dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se va face în termenul prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii”.

Sentinţa civilă nr. 1172/CA din 28 februarie 2012 a rămas definitivă şi irevocabilă la data de 11 septembrie 2012, de la data rămânerii definitive a hotărârii trecând mai mult de 30 de zile. Potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 92/2007 privind transportul public local de călători, “autorităţile de reglementare competente la nivel central pentru domeniul serviciilor de transport public local sunt Autoritatea Rutieră Română. ARR are, în principal, următoarele atribuţii: acordă operatorilor de transport rutier licenţe de transport, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005; emite licenţe de traseu în transportul public judeţean de persoane prin curse regulate în baza hotărârilor comisiei paritare formate din reprezentanţii consiliului judeţean şi reprezentanţii agenţiei ARR din judeţul respectiv”. “În baza competenţelor stabilite de legiuitor pentru instituţiile publice implicate în procedura de atribuire a traseelor, în vederea respectării dispoziţiilor legale şi a termenelor impuse de legiuitor pentru executarea unei hotărâri judecătoreşti, respectuos vă rugăm să solicitaţi Autorităţii Rutiere Române să vă comunice perioada în care SC Matdan Service SRL a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu pentru traseul 044 Drăgăşani - Băbeni - Râmnicu Vâlcea şi să refaceţi aceste rezultate în funcţie de punctajul corect al celor două societăţi, astfel cum a fost stabilit prin hotărâri judecătoreşti irevocabile”, precizează conducerea Antares Transport în adresa înaintată în 17 octombrie 2012 Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe