Masonul serviciilor secrete Laurenţiu Baranga, acuzat de incompatibilitate şi abuz

• Candidatul Forţei Civice pe Colegiul Nord Vâlcea, Masonul serviciilor secrete Laurenţiu Baranga, acuzat de incompatibilitate şi abuz “Ziarul de VâlceaÔÇ£ a primit recent pe adresa redacţiei o scrisoare semnată de un cadru didactic universitar, însoţită de mai multe documente, prin intermediul căreia vâlcenii vor afla mai multe informaţii despre candidatul Forţei Civice pe Colegiul Senatorial Nord Vâlcea, Laurenţiu Baranga. Fără alte comentarii dăm publicităţii conţinutul respectivei depeşe: “Vă rog să vă aruncaţi privirea spre Universitatea Titu Maiorescu, unde sunt tot felul de abuzuri şi incompatibilităţi, iar conducerea de la Târgu-Jiu reprezentată de domnul prodecan Ion Neamţu acceptă interesat situaţia! Astfel, angajat cu normă de bază şi ore de la 8.00-16.00, la Târgu-Jiu dar şi în conducerea Facultăţii de Știinţe Economice de la Târgu-Jiu, îl regăsim pe domnul Laurenţiu Baranga, care este salariat al serviciilor secrete, lucrând în cadrul O.R.N.I.S.S., tot de la 8.00 la 16.00! Laurenţiu Baranga este în graţia directorului de la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.) prof. univ. dr. Marius PETRESCU, (fiind fost doctorand la Universitatea Valahia din Târgovişte, unde predă şi directorul O.R.N.I.S.S). Baranga îşi poate permite să mănânce banii statului, dar să se teleporteze şi la Târgu-Jiu, unde predăÔǪ Tehnica Negocierilor în Afaceri! Culmea este că, fiind în O.R.N.I.S.S., conform Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României (publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 August 1991), art. 26, salariaţii organelor de informaţii şi ai celor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, nu pot face parte din partide sau alte organizaţii cu caracter politic ori secret şi nu pot fi folosiţi în scopuri politice, respectivul domn ar trebui să nu mai calce pe… la masonerie! Despre politică nu mai vorbim.ÔÇ£ Mergând pe firul acestor dezvăluiri am constatat că Baranga nu mai este cadru activ al serviciilor secrete, intrând într-o stare de “adormireÔÇ£ Candidatul Forţei Civice este profesor şi la Universitatea din Piteşti iar în planul afacerilor deţine SC HATY – S.R.L., Râmnicu Vâlcea. Laurenţiu Baranga este preşedintele Filialei Vâlcea a Patronatului Român şi membru al Lions Clubs District 124 România. Lui Baranga îi merg destul de bine afacerile în plină criză, reuşind să cumpere recent o casă în buricul târgului, la Râmnicu-Vâlcea, în valoare de 300.000 de euro, care i-a aparţinut fostului bancher Dorin Dobrişan. Baranga, asociat cu Vlăduţu, patronul “căpuşeiÔÇ£ Ardava Societatea Comercială HATY- S.R.L., Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, ACT ADIȚIONAL la actul constitutiv al Societăţii Comerciale HATY – S.R.L., subsemnaţii Baranga Laurenţiu, cetăţean român, având cod numeric personal ***, născut la data de 7.09*** în comuna Drăgoeşti, judeţul Vâlcea, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, Str. Morilor nr. ***, judeţul Vâlcea, posesor al C.I. seria *** nr. ***/28.03.2001, eliberată de Poliţia Râmnicu Vâlcea, şi Vlăduţu Constantin (patron al Sc Ardava SRL, una dintre societăţile bănuite că au căpuşat ani de zile combinatul chimic Oltchim), cetăţean român, având cod numeric personal ***, născut la data de 15.09 *** în comuna Sineşti, judeţul Vâlcea, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, Str. Arinilor nr. ***, judeţul Vâlcea, posesor al C.I. seria ** nr. ***/20.11.2004, eliberată de Poliţia Râmnicu Vâlcea, în calitate de asociaţi ai Societăţii Comerciale HATY – S.R.L., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, şi în temeiul prevederilor art. 35, alin. 1, lit. l) din Legea nr. 359/2004, cu completările şi modificările ulterioare, am hotărât: Se schimbă structura capitalului social al societăţii, după cum urmează: 1. a) se retrage din capitalul social aportul în natură în valoare totală de 5.098,50 lei RON, reprezentând contravaloarea următoarelor bunuri mobile: maşină şlefuit orizontală MSO, maşină universală de tâmplărie, dispozitiv de ascuţit cuţite, aerotermă electrică, calculator 586, imprimantă EPSON, F 800-A4, conform documentelor depuse şi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului Vâlcea. b)capitalul social se completează cu suma de 5.098,50 lei RON, aport în numerar integral subscris şi vărsat de către asociaţi, până la concurenţa sumei totale de 5.113,50 lei RON. 2. Se majorează capitalul social de la 5.113,50 lei RON la 5.500 lei RON, cu suma de 386,50 lei RON, aport în numerar integral subscris şi vărsat de către asociaţi. 3. Se stabileşte valoarea nominală a unei părţi sociale la suma de 11 lei RON. 4. Se cooptează în societate Baranga Adriana, cetăţean român, având cod numeric personal ***, născută la data de 12.11 *** în Băbeni, judeţul Vâlcea, domiciliată în Râmnicu Vâlcea, Str. Morilor nr. ***, judeţul Vâlcea, posesoare a C.I. seria *** nr. ***/12.08.2005, eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea. 5. Vlăduţu Constantin cesionează 250 părţi sociale la valoarea nominală de 11 lei RON fiecare, totalizând 2.750 lei RON, reprezentând 50 % din capitalul social, lui Baranga Adriana. 6. Vlăduţu Constantin se retrage din societate, declarând că şi-a primit toate drepturile materiale cuvenite din partea societăţii şi nu mai are nici un fel de pretenţie faţă de aceasta şi faţă de asociaţi, iar cesionarul declară că şi-a primit părţile sociale cesionate. 7. Societatea va funcţiona cu asociaţii: Baranga Laurenţiu şi Baranga Adriana. 8. Capitalul social total în valoare de 5.500 lei RON, se împarte în 500 părţi sociale la valoarea nominală de 11 lei RON fiecare, distribuite între asociaţi astfel: Baranga Laurenţiu deţine 250 părţi sociale la valoarea nominală de 11 lei RON fiecare, împreună valorând 2.750 lei RON, reprezentând 50 % din capitalul social; Baranga Adriana deţine 250 părţi sociale la valoarea nominală de 11 lei RON fiecare, împreună valorând 2.750 lei RON, reprezentând 50 % din capitalul social. Ce informaţii poate folosi Baranga în campania electorală • ORNISS, instituţia … Continuă lectura Masonul serviciilor secrete Laurenţiu Baranga, acuzat de incompatibilitate şi abuz